Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att stanna hemma utan lön efter en utlandsresa

Coronavåren har fått vissa arbetsgivare att tvinga arbetstagare att stanna hemma i 14 dagar efter utlandsresor med hänvisning till statsrådets karantänanvisningar. Denna anvisning utgör en rekommendation. Karantänbeslut fattas alltid av läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.

>> Läs mer (på finska)