Uutinen

Arbetar du på en välmående arbetsplats?

Om du gör det, anmäl din arbetsplats till Talentias tävling. Talentia vill genom tävlingen lyfta fram arbetsplatser inom socialbranschen där personalen mår bra.

Kännetecknande för en välmående arbetsplats är att man öppet kan diskutera även svåra frågor och litar på varandra, utvecklar arbetet tillsammans och ser till att arbetsmängden inte blir orimlig. De anställda känner till sina grundläggande uppgifter och inkluderas i beslut om frågor som påverkar arbetshälsan. Arbetsplatsen har nolltolerans för mobbning och annat oacceptabelt beteende.

Tävlingen pågår fram till 15.8. Delta genom att fylla i denna anmälningsblankett.

Vinnaren avslöjas på Socialsektorns expertdagar 5.10 i Uleåborg. Vinnaren får ett pris för hela arbetsplatsen.

Läs mer (på finska)