Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att stanna hemma utan lön efter en utlandsresa

Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att stanna hemma utan lön efter en utlandsresa

Coronavåren har fått vissa arbetsgivare att tvinga arbetstagare att stanna hemma i 14 dagar efter utlandsresor med hänvisning till statsrådets karantänanvisningar. Denna anvisning utgör en rekommendation. Karantänbeslut fattas alltid av läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.

>> Läs mer (på finska)

Share This