Påverkansarbete i höst

Vårens ansträngningar med kollektivavtalet för den privata socialservicesektorn avslutades framgångsrikt i juni.

Bläcket på avtalspapperet hade knappt torkat när vi fick läsa det nya regeringsprogrammet. Regeringsprogrammet har betydande och många slags konsekvenser för arbetslivet för högutbildade inom det sociala området.

I regeringsprogrammet eftersträvas omfattande besparingar i social- och hälsovårdstjänsterna genom att välfärdsområdenas verksamhet effektiviseras och finansieringsmodellen för dem stramas åt efter 2025. Regeringen planerar att göra radikala nedskärningar i den sociala tryggheten.

Om dessa genomförs får allt fler finländare allt färre tjänster och blir tvungna att klara sig allt knappare.

Regeringsprogrammets politik kommer att återspeglas som ett ökat arbetstryck och en ökad etisk börda för Talentia-medlemmar.

I regeringsprogrammet har inskrivits också revideringar av nästan alla av lagar som berör Talentia-medlemmar.

Regeringsprogrammets mål kommer också att på andra sätt att drabba våra arbetstagare. I fortsättningen skulle det räcka med ett ”sakligt skäl” för att avsluta ett arbetsavtal och ett arbetsavtal för viss tid kan ingås utan särskild grund för ett år.

Den första oavlönade sjukledighetsdagen har redan väckt mycket diskussion. Talentia har i alla de kollektivavtal förbundet representerar förhandlat fram att den ska vara avlönad. Om lagändringen framskrider, kommer vi i fortsättningen att kämpa för att det inte sker någon ändring i våra kollektivavtal.

Oroväckande är också förslaget att riksförlikningsmannen i fortsättningen inte får erbjuda ett förlikningsförslag som är bättre än exportindustrins ”allmänna linje”. Om förslaget blir verklighet blir det avtal med sitt löneprogram som påskyndades genom strejker våren 2022 således unikt i historien, som var ett avtal som korrigerade de eftersläpande lönerna inom den kvinnodominerade offentliga sektorn.

Det är nu allt viktigare att organisera sig i Talentia med beaktande av regeringsprogrammets mål och eventuella konsekvenser. Under kommande höst och år kommer det att krävas mycket påverkansarbete, och vi vill att alla högutbildade inom det sociala området är involverade.

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja