Nu är det jul igen – eller är det?

Arbetsgivarsidan skickade till julgubben en önskelista om att skrota sådant som fackföreningsrörelsen förhandlat fram och landets regering började paketera gåvorna.

Lön för sjukdomstid, uppsägningsskydd, utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsledighet – dessa är bara några viktiga saker som fackföreningsrörelsen förhandlat fram till skydd för arbetstagarna. Och i fråga om alla dessa planerar regeringen att göra försämringar.

Julgubben och Petteri levererar förutom dessa paket också mycket annat som skrotar arbetstagarens ställning. Slopandet av vuxenutbildningsstödet minskar arbetstagarnas möjligheter att utbilda sig, vilket drabbar också högutbildade inom socialbranschen mycket hårt.

Den exportdrivna modell som skrivs in i lagen skulle cementera löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Samtidigt blir det omöjligt att överbrygga löneskillnaderna mellan könen. Dessutom strider modellen helt mot fackorganisationernas avtalsfrihet. Begränsningen av strejkrätten undergräver de grundläggande friheterna och rättigheterna samt föreningsfriheten.

Men den här gången har arbetsgivarsidan all orsak att skåda den givna hästen i munnen. Välfärdsområdena har inte fungerat ens ett helt år när de har börjat planera massiva anpassningsåtgärder och samarbetsförhandlingar på grund av den skärpta finansieringen. Samtidigt skriker arbetsgivarna ut sin förtvivlan över bristen på arbetskraft.

Dessa paket skapar inte förtroende för arbetslivet och ökar inte arbetstagarnas välbefinnande i arbetet, sysselsättningen eller arbetslivets hållkraft.

Även om det på sistone har känts att det igen vore trevligt att få tro på julgubben, så behöver vi nu emellertid tro på och förtroende för kollektiv styrka och organisering. Fackföreningsrörelsens organisationsgrad har sjunkit från år till år. Det enda sättet att förbättra möjligheterna att påverka arbetsvillkor, arbetsförhållanden och skapa ett mer jämlikt samhälle är att organisera sig i en fackförening och påverka genom den.

Trots det som nu pågår hoppas jag att var och en under julen för en stund kan glömma sina vardagsbekymmer.

Jag önskar er alla en riktigt god jul!

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja