Nedskärningar har gjorts i blindo

I föregående tidning förutspådde jag att ramförhandlingarna kommer att medföra hårda beslut och ytterligare nedskärningar.

Men jag kunde inte, knappast någon annan heller, ana hur exceptionella och betydelsefulla beslut som slutligen fattades under förhandlingarna ur vår sektors synvinkel.

Man beslutade att skära ned socialservicen med 100 miljoner euro. Det är fråga om ett belopp som inte kan fås ihop utan betydande ändringar i tjänsterna, vilket äventyrar klienternas grundläggande rättigheter.

I synnerhet inom socialservicen leder sparandet endast till högre kostnader i framtiden. När man samtidigt beslutade att tidigarelägga och öka nedskärningarna inom social- och hälsovårdsorganisationerna, utan att glömma nedskärningarna i den sociala tryggheten, är oron stor för dem som har det sämst ställt.

Ingrepp i behörigheten att arbeta som vikarie var också ett exceptionellt beslut. Besluten i ramförhandlingarna fattades utan sakkunskap om det sociala området och förståelse för konsekvenserna. När besluten fattades har saxen använts flitigt, men någon konsekvensbedömning har man inte sett en tillstymmelse av.

I en sådan här svår samhällelig situation är värdet av kompetensen inom det sociala området allt viktigare och gemensam påverkan behövs verkligen.

Framför oss har vi också kommunalvalet och välfärdsområdesvalet 2025. Talentia publicerar sina egna mål för kommunal- och välfärdsområdesvalet i juni.

I våras överlämnade vi tillsammans med de övriga social- och hälsovårdsförbunden ett ställningstagande till minister Ikonen som syftar till att rätta till den rådande situationen i välfärdsområdena, där över 200 000 finländare inte har rätt att delta i beslutsfattandet om sina tjänster.

Behörigheten att ställa upp i valet av områdesstyrelse ska återställas till de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt socialvården som är anställda hos välfärdsområdena och som inte arbetar i ledningsuppgifter.

Beslutsfattandet i välfärdsområdena i dessa mycket svåra tider kräver en verklig förståelse av vardagen inom social- och hälsovården.

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja