Intressebevakning är viktigt

Denna vår har knappast någon av oss varit sysslolös eller inte stött på förändringar. Välfärdsområdena inledde sin verksamhet.

Detta har berört en stor del av Talentia-medlemmarna. Vi ville därför höra våra medlemmars erfarenheter av de nya välfärdsområdena. I drygt 1 200 öppna svar på enkäten framfördes åsikter om att områdena bättre bör ta emot och höra på de bästa experterna inom det sociala området vid planeringen av verksamheten.

Inom den privata socialservicesektorn har man hela våren förhandlat om löneförhöjningar under optionsåret tills man lite före valborg blev tvungen att avsluta förhandlingarna som resultatlösa.

När jag skriver denna kolumn har man inom den privata socialservicesektorn infört förbud mot övertid och byte av arbetsskift samt gett strejkvarningar. Vårt mål är ett flerårigt löneprogram och minst lika stora löneförhöjningar som i social- och hälsovårdsavtalet för välfärdsområdena, inklusive höjningarna i löneprogrammet. Löneutvecklingen i branschen släpar efter den offentliga sektorn, och med löneförhöjningarna måste denna skillnad minskas. Svårigheterna i förhandlingarna har redan visat att vi inte når vårt mål utan strid.

Våren präglades också av riksdagsvalet. Samlingspartiet fick som valets segrare i uppgift att skapa en regering med sannfinländarna, SFP och KD. Vi fortsätter vårt påverkansarbete för att i det nya regeringsprogrammet driva de högutbildades ärenden inom det sociala området.

Högkvalitativ utbildning, stöd för välbefinnandet i arbetet, satsningar på sociala tjänster, utveckling av småbarnspedagogiken och satsning på forskning inom det sociala området har varit våra viktigaste budskap.

Allt detta intressebevaknings- och påverkansarbete har utförts tillsammans, jag tackar er alla för det!

Intressebevakning är inte lätt och ger inte snabba resultat, men det är oerhört viktigt. Det är viktigt, eftersom ni som är högutbildade inom det sociala området varje dag arbetar för social rättvisa och för att göra världen till en bättre och säkrare plats. Det är viktigt att ni får utföra detta ytterst värdefulla arbete på ett säkert och kvalitativt sätt och att arbetet och de som gör jobbet får det värde de förtjänar.

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja