Förtroendemännen har ett starkt stödnätverk bakom sig

Det krävs alltid en gnutta mod för att ställa upp i ett förtroendemannaval. Man kanske tittar på sig själv i spegeln och frågar sig: klarar jag verkligen av det här? När man sedan får höra att man blivit vald kan känslorna gå som en bergochdalbana mellan upprymdhet och fasa – nu gäller det, nu måste jag klara det här.

Beslutet att bli förtroendeman är givetvis upp till var och en själv, men när man sedan kommit i gång blir man snart varse om att det finns gott om stöd att få för att sköta och lyckas med sitt uppdrag.

Ingen föds till att bli förtroendeman, men en grundutbildning inom socialt arbete ger en bra kunskapsbas för uppdraget. Att vara förtroendeman är ett sakkunniguppdrag som man både utbildar sig till och lär sig genom att göra.

Förtroendemän får gå på förtroendemannautbildningar med lön och överenskommelser om dem ingår i kollektivavtalet. Regelbunden utbildning är ett sätt för förtroendemän att upprätthålla sina kunskaper.

Kurserna är mångsidiga och tar bland annat upp arbets- och tjänstekollektivavtal, arbetsrättsliga frågor samt aktuella förändringar i arbetslivet. Det finns även kurser för att utveckla sina förhandlings- och kommunikationsfärdigheter.

För att vara en bra förtroendeman måste man utveckla ett flertal färdigheter under sitt förtroendeuppdrag.

Vardagen som förtroendeman inkluderar allt från att besvara frågor från enskilda medlemmar om deras egen situation till mer omfattande missförhållanden på arbetsplatsen, till exempel vad gäller löner. Ibland är situationen som behandlas på arbetsplatsen summan av många faktorer och då krävs expertis om många områden för att hitta bra lösningar.

Det går alltid att kontakta Talentias kontor för hjälp med frågorna man ställs inför som förtroendeman.

Enligt förtroendemännen själva är också andra förtroendemän ett värdefullt stöd. På arbetsplatsen är man ofta en del av nätverk bestående av förtroendemän från både sitt eget och från andra fackförbund.

I samband med utbildningarna får man lära känna förtroendemän i sitt förbund från olika håll i landet. Många av frågorna som kan dyka upp på arbetsplatsen är bekanta för andra förtroendemän. Stödet från andra förtroendemän upplevs som mycket värdefullt. I bästa fall kan kurserna leda till vänskapsband som fortsätter långt efter att förtroendeuppdragen har upphört.

Även stödet från medlemmarna förtroendemannen representerar hjälper till att göra ett bra jobb. Det bästa sättet att som medlem hjälpa till är att kontakta sin förtroendeman alltid när det behövs. Då får förtroendemannen samtidigt höra om situationen ute på fältet och mer erfarenhet. Det bygger upp självförtroende att representera personalen i diskussioner med arbetsgivaren.

När du tittar i spegeln räcker det alltså att den som tittar tillbaka är du själv och att du är intresserad av intressebevakning! Du lär dig allt behöver veta och kunna som förtroendeman så småningom och kommer inte att behöva göra det ensam.

Och om du blir förtroendeman en vacker dag, håll fast vid din entusiasm för att utveckla arbetslivet och det mod som fick dig att ställa upp i valet.

Avtalsspecialist (Huvudstadsregion: Helsingfors, Mellannyland, Östra Nyland)
Johanna Rantanen