Ett nyårslöfte

Ett nytt år framför oss. Om detta år kommer man i Finlands historieböcker skriva åtminstone om de nya välfärdsområdena, löneförhandlingarna och riksdagsvalet.

Det är en månad sedan välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Det är uppenbart att en sådan enorm förändring kommer att ta flera år, för att inte tala om att uppnå målen för hela social- och hälsovårdsreformen. Och förändringar är aldrig okomplicerade.

När det gäller löneförhandlingarna väntar man på vad som händer inom exportindustrin. Löntagarsidan har tuffa mål på grund av den höga inflationen.

Dessa förhandlingar har betydelse också med tanke på avtalen inom kommunsektorn. Enligt stupstocken för avtalen inom kommunsektorn följer lönehöjningsnivån 2023 och 2024 den allmänna linjen som baserar sig på medeltalet av lönehöjningarna inom den kemiska industrin, teknologiindustrin och AKT eller som är minst 1,9 %.

Förhandlingar förs också inom den privata socialservicesektorn för optionsåret 2023. Om enighet om lönejusteringar inte kan nås före mitten av mars, är det möjligt att säga upp kollektivavtalet så att det upphör i slutet av april. Och då behövs beredskap för stridsåtgärder.

Allt det ovan nämnda inverkar på riksdagsvalet i april, där man beslutar om Finlands kommande linje. Och allt detta kommer att påverka alla de Talentia-medlemmar som är högutbildade inom det sociala området.

Mitt i alla förändringar och allt det oförutsebara är det viktigt att ni är stolta över ert ytterst viktiga arbete inom socialservicen och småbarnspedagogiken. Tack vare det arbete som de högutbildade inom det sociala området utför får alla i detta samhälle hjälp, stöd, trygghet och fostran, omsorg och lösningar för att bygga ett bättre samhälle.

Ni måste må bra i ert arbete, för att man i samhället ska må bra

Ni måste må bra i ert arbete, för att man i samhället ska må bra. Ni har rätt, behov och till och med skyldighet att tala om dessa saker.

Detta är ett bra nyårslöfte; vi ska tala högt om våra framgångar inom detta område, vi ska kräva nödvändiga förändringar och vi ska gör allt detta tillsammans.

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja