En unik organisation

Under min första studiedag anslöt jag mig till Talentia. Orsaken var att Talentia då var och fortfarande är den enda fackliga organisation som driver ärenden för högutbildade inom det sociala området.

Talentia har under mina studie­ och arbetsår gett mig en gemenskap som jag stöder mig på och där jag skapar nätverk. Om jag har behövt hjälp med ärenden som gäller mitt anställningsförhållande eller med yrkesetiska funderingar, har jag fått hjälp av Talentia.

Ingen annan fackorganisation har experter av lika hög klass, som är specialiserade uttryckligen på kollektivavtal inom det sociala området, yrkesetik och utveckling av arbetslivet. En del av denna unika kedja av medlemstjänster är också de förtroendemän och arbetarskydds­fullmäktige på arbetsplatserna, som medlemmarna kan vända sig till.

Det har också varit viktigt att Talentia stöder utvecklingen av hela det sociala området. Exempel på mycket viktiga resultat inom påverkansarbetet under de senaste åren är lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Det finns ingen annan fackorganisation som just för denna medlemskår ger tiotals utlåtanden per år till lagberedarna. Dessa utlåtanden har betydelse. Ett exempel från förra hösten var revideringen av lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård, där det utan Talentia, ur socialvårdens synvinkel skulle ha skett allvarliga fel.

I riksdagsvalen hade det sociala områdets röst varit mer dämpad utan Talentia. Nu när den nya regeringen bygger upp regerings­programmet påverkar Talentia frågor som är ytterst viktiga för högutbildade inom det sociala området och försvarar det som redan finns.

Bevakningen av medlemmarnas löneintressen är inte heller en liten sak. Förra våren kämpade vi för histo­riskt genialiska avtal för kommunerna och välfärdsområdena.

Vi har också regionala och nationella föreningar som erbjuder utbildning för yrkesmässig utveckling och rekreation. Dessutom ger Talentia medlemsförmåner, såsom rabatter på stugsemester och viktiga försäkringar samt denna tidning. Unik journalism som hänför sig till det sociala området och småbarnspedagogik.

Varje medlem är viktig.

Talentia har betydelse på många olika sätt. Varje medlem är viktig. Det här avgör hur mycket de högutbildades röst inom det sociala området väger. Tack för att du deltar och verkar för vår bransch!

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja