Blicka framåt

”Utan förtroende står vi inför svårigheter”, konstaterade Finlands mest långvariga president Kekkonen, som jag får lust att citera när jag blickar framåt på det nya året och det kommande presidentvalet.

Bristen på förtroende beskriver nämligen mycket väl den turbulenta vår och det turbulenta år som vi står inför. Regeringen driver igenom sina förslag som försämrar arbetslivet utan att lyssna på och förhandla med dem som berörs av dessa frågor. För att inte nämna avsaknaden av konsekvensbedömningar. Vi står inför svårigheter i ordets många bemärkelser.

Tyvärr verkar samma uttalande av Kekkonen beskriva känslorna också i välfärdsområdena, som nu har det första året bakom sig. Ärenden har i alltför många fall skötts utan att höra den bästa sakkunskapen, dvs. personalen, och arbetstagarna har meddelat att deras välbefinnande i arbetet har försämrats.

Nu i början av året publicerar vi Talentias första arbetslivsbarometer och får omfattande information om vad högutbildade inom olika sektorer i socialbranschen anser. Resultaten av utredningen kan säkert diskuteras länge på riksnivå och är ett viktigt verktyg för påverkan för att de högutbildade inom socialbranschen nu ska få sin röst bättre hörd.

I år har vi också anledning att fira när Talentia fyller 75 år.

Vi har all orsak att vara stolta över denna gemenskap och vi firar jubileet längs året i olika sammanhang!

Vår unika organisation, som med stort hjärta och stor sakkunskap har fokuserat på att främja uttryckligen intressebevakningen för högutbildade inom socialbranschen, har utvecklats i takt tiden tillsammans med socialbranschen, utbildningen och samhället.

I Talentia blickar vi alltid framåt. Så också i år, när vi redan starkt förbereder oss inför 2025, då vi står inför kommunalvalet och välfärdsområdesvalet samt förhandlingsrundor som är viktiga för våra medlemmar.

Som vanligt kommer det också i år att förekomma turbulens och oväntade situationer. Men för att igen citera Kekkonen som sade ”det ordnar sig nog”.

Jenni Karsio

Ordförande

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja