4. Få ränta på ränta – investera i småbarnspedagogik

Grunden för ett bra liv byggs upp redan i barndomen. Småbarnspedagogiken skapar en grund för barnets lärande, välbefinnande och sociala relationer samt stöder familjernas välbefinnande. Dessutom minskar småbarnspedagogiken de samhälleliga problemen och främjar den ekonomiska utvecklingen. Man kan alltså tala om ett ränta på ränta-fenomen!

Det finns dock problem inom småbarnspedagogiken: daghemmen är fulla, det råder brist på utbildad personal, arbetstagarna är utmattade. Så behöver det inte vara.

Ta hand om barnen och sätt småbarnspedagogiken i skick.

Det lyckas om branschens attraktions- och hållkraft förbättras och multiprofessionaliteten stärks. Kompetensen hos den nya personalgruppen på daghem, socionomer inom småbarnspedagogiken, bör också utnyttjas fullt ut.

Våra placeringstips till kommunerna:

  • Håll fast vid personalen inom småbarnspedagogiken på alla sätt. Satsa på konkurrenskraftig lön och anställningsförmåner. Höj lönerna för socionomer inom småbarnspedagogiken till samma nivå som lönerna för lärare inom småbarnspedagogiken.
  • Försök förbättra välbefinnandet i arbetet och arbetsförhållandena. Branschen är betungande och sjukfrånvaron vanligare än i många andra branscher. Arbetstagarna stannar kvar när arbetsförhållandena är i ordning.
  • Rekrytera socionomer inom småbarnspedagogiken och utarbeta en klar uppgiftsbeskrivning för dem. Socionomer ger daghemsgemenskapen en kompetens som andra inte har. Socionomer inom småbarnspedagogiken stöder tillgodoseendet av barnens välbefinnande, jämlikhet och delaktighet samt förebygger uppkomsten av sociala problem. Socionomer inom småbarnspedagogiken stöder barnets vårdnadshavare och närmaste krets i fostringsarbetet.
  • Satsa på småbarnspedagogik och undervisning som en del av kommunens välfärdsarbete och förebyggande verksamhet. Utveckla familjehandledningen inom småbarnspedagogiken, som är en förebyggande tjänst med låg tröskel.

Gör en investering som bär frukt

Vi ska tillsammans se till att Finland också i fortsättningen är en framgångshistoria

Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem – fyll bara i vår elektroniska anslutningsblankett