3. Slösa inte pengar – samordna social- och hälsovårdstjänsterna

Syftet med social- och hälsovårdsreformen var att trygga högkvalitativa tjänster och förbättra tillgången till tjänster. Man ville avveckla hindren för samarbete mellan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Avsikten var att integrera social- och hälsovårdstjänsterna och därigenom åstadkomma smidiga tjänster – och besparingar.

Från välfärdsområdena kommer dock meddelanden om att kundorienteringen har glömts bort och att murar har byggts. Samarbetet mellan yrkesutbildade personer och informationsgången haltar, kostnaderna ökar. Socialvården har på många ställen fått en sämre ställning än hälsovården.

Ändra på detta. Gå konsekvent mot det ursprungliga målet för social- och hälsovårdsreformen och samordna social- och hälsovårdstjänsterna.

Genom att göra detta förbättras tillgången till tjänster och inbesparingar uppstår samtidigt.

Våra placeringstips till välfärdsområdena:

  • Håll det hälsosociala arbetet vid verksamhetsställena inom hälso- och sjukvården så att de insjuknade snabbt får hjälp när de behöver det. På så sätt stöder du samtidigt integrationen av social- och hälsovården.
  • Satsa på ledarskap så att yrkesutbildade personer inom socialvården upplever att de är i jämlik ställning med övrig personal. Kräv information om olika yrken och deras innehåll bland dem som arbetar i välfärdsområdena. En framgångsrik integration av social- och hälsovårdstjänsterna förutsätter att även beslutsfattarna förstår yrkena.
  • Stärk samarbetet och informationsutbytet mellan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Omforma organisationens strukturer och ledning så att de stöder integrationen av yrkesutbildade personer, så att betjäningstid frigörs för alla.

Gör en investering som bär frukt

Vi ska tillsammans se till att Finland också i fortsättningen är en framgångshistoria

Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem – fyll bara i vår elektroniska anslutningsblankett