2. Spara smart – investera i sociala tjänster

Ekonomin är stram. Besparingar kan uppnås genom investeringar i sociala tjänster i rätt tid. Det är inte enbart ekonomiskt smart utan också klokt ur mänsklig synvinkel.

När människor får hjälp i tid minskar behovet av dyrare och tyngre tjänster och man slipper dyra räkningar. Samtidigt stärks grundpelaren i det finländska samhället, förtroendet.

Sociala tjänster måste systematiskt undersökas och utvecklas.

Världen förändras hela tiden. Det som fungerade i går kanske inte fungerar i dag och i framtiden. För att vi ska få reda på vilka åtgärder som ökar välbefinnandet och ger besparingar måste forskningen inom branschen stödjas och yrkesutövarna ges utrymme att utveckla sitt arbete.

Våra placeringstips till välfärdsområdena:

  • Rikta finansiering till förebyggande socialtjänster, såsom kuratorstjänster inom elevvården, familjerådgivningscenter och familjesocialt arbete. Hjälp i rätt tid förhindrar att problemen förvärras och sparar pengar.
  • Se till att man får tillgång till korrigerande socialtjänster utan långa köer. Att vänta på hjälp kan driva människor till desperata situationer. Korrigerande arbete är alltid lönsamt. Framgångshistorier uppstår till exempel inom vård utom hemmet och eftervård inom barnskyddet och social rehabilitering inom det sociala arbetet för vuxna.
  • Var en förnyare. Uppmuntra arbetstagarna att utveckla tjänsterna och finansiera en effektstudie om tjänsterna. Organisationer och företag prövar gärna nya slags tjänster, så be dem delta i samarbetet. Och när du vill att de nya digitala tjänsterna ska vara så användarorienterade som möjligt, bjud in yrkesutbildade personer inom socialbranschen att planera dem.

Gör en investering som bär frukt

Vi ska tillsammans se till att Finland också i fortsättningen är en framgångshistoria

Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem – fyll bara i vår elektroniska anslutningsblankett