Yhdistys

Yhdistys

Sähköposti: vanhustyo@talentia.fi

Puheenjohtaja Arja Kumpu

Varapuheenjohtaja Riikka Röppänen

Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry on:

Yhdistyksen jäsenkriteerit

Yhdistyksen jäseneksi otetaan vanhustyössä joko esimiehenä tai asiantuntijana työskentelevä henkilö, joka on suorittanut sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinnon ja täyttää kelpoisuusehdot.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on toimia aktiivisesti jäsentensä hyväksi, vahvistaa asemaansa valtakunnallisena järjestönä ja vaikuttajana sekä osallistua vanhustyön johtajien kansainväliseen toimintaan. Lisäksi yhdistyksen päämääränä on tuoda esiin vanhussosiaalityön asiantuntijanäkökulma yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, parantaa vanhustenhuollon laatua ja luoda edellytykset hyvälle vanhuudelle sekä edistää yhdistyksen jäsenistön ammattitaitoa.

Yhdistyksen toiminnan kuvaus

Toiminnan keskiössä ovat jäsentoiminta ja edunvalvonta sekä yhteistyö Talentian ja Vanhustyön Keskusliiton kanssa. Yhdistys on mukana Nordkomin ja EDE:n toiminnassa. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenistölleen virkistystoimintaa ja koulutusta. Yhdistys omistaa Levillä ja Vuokatissa lomaosakkeita, joita vuokrataan jäsenistölle. Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia jäsenistölleen ja muille vanhustyöstä kiinnostuneille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Yhdistys julkaisee kaksi kertaa vuodessa Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry -jäsentiedotteen, joka toimitetaan jäsenille sähköpostitse.