Terveyssosiaalityön päivät 2021 – etäoppiminenkin onnistuu!

Terveyssosiaalityöntekijät ry oli  jälleen mukana joka toinen vuosi perinteisesti Tampereella järjestettävien Terveyssosiaalityön valtakunnallisten päivien järjestelyissä. Koronan vuoksi päivät siirtyivät vuodesta 2020 vuoteen 2021 ja etäyhteydellä järjestettäväksi.  14.–15.1.2021 pidetyille päiville ilmoittautui 148 terveyssosiaalityöntekijää, sosiaalityön opiskelijaa ja tutkijaa ympäri Suomen.

Päivien teema oli ”Terveyssosiaalityö ja ympäristö”. Ympäristö on sosiaalityössä monella tapaa läsnä ja koronan myötä teema oli aiempaa ajankohtaisempi, globaalista tuli lokaalia myös terveydessä. Pääpuhujina olivat ekologisten kysymysten sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin perehtynyt taiteilija ja väitöskirjatutkija Antti Majava, rinta- ja eturauhassyöpään sairastumista arjen kontekstissa väitöskirjassaan tarkastellut yliopistonlehtori Suvi Holmberg, kansainvälistä terveyspolitiikkaa ja terveyspalvelujärjestelmiä tutkinut globaalin terveyden professori Meri Koivusalo sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntoutustutkimuspoliklinikalla työskentelevä sosiaalityöntekijä Anne Ylikoski.  Pääpuheenvuorojen lisäksi päivillä oli monipuolinen kattaus työryhmiä ja posteriesityksiä, joiden lisäksi oli yksi työpaja.

Yhteenvetona työryhmistä oli, että terveyssosiaalityön sisällöt ja kysymykset ovat laajoja, mikä edellyttää laajaa osaamista. Lisäksi palveluiden rakentamisessa tarvitaan integratiivista ja moniammatillista työotetta eikä terveyssosiaalityö ole irrallaan ympäröivästä yhteiskunnasta, joten terveyssosiaalityöllä on oma rooli tulevaisuuden rakentajana. Yksityiskohtaisemmat yhteenvedot löytyvät osoitteesta: https://events.tuni.fi/uploads/2021/01/e15e4278-terveyssosiaalityon-paivat-2021-terveiset-tyoryhmista.pdf

Torstain iltaohjelma sisälsi Terveyssosiaalityöntekijät ry:n puheenvuoron ja palkitsemiset sekä mahdollisuuden vapaamuotoiseen keskusteluun kollegoiden kanssa. Talentia palkitsi ansionmerkein Anni Vanhalan, Miia Ståhlen sekä Kaarina Eskolan pitkäaikaisesta ja aktiivisesta työskentelystä terveyssosiaalityön hyväksi. Lisäksi yhdistys palkitsi stipendillä Suvi Holmbergin väitöskirjatutkimuksen “Arki ei pysähdy – Tutkimus elämästä rinta- ja eturauhassyövän kanssa”. Lähestyvä Terveyssosiaalityön 100-vuotisjuhla kirvoitti iltajuhlaan osallistujia yhdessä muistelemaan omaa polkuaan terveyssosiaalityössä.

Palautteiden perusteella virtuaalitapaamiset olivat onnistuneita ja päiville on selkeä tarve ammatillisen ja tieteellisen vuoropuhelun mahdollistajana ja asiantuntijuuden kasvun edistäjänä (terveyssosiaalityössä?). Seuraavat päivät järjestetään lokakuussa 2022 ja etäosallistumismahdollisuus pidettäneen auki tulevillakin päivillä. 2022 päiviä odotellessa pääpuhujien, työryhmien ja postereiden abstrakteihin voi tutustua täällä: https://events.tuni.fi/uploads/2021/01/ce043740-tstp-2021_-abstraktikirja.pdf