Terveyssosiaalityö kuntoutuksen ytimessä 14.11.2019-päivän terveiset

Terveyssosiaalityö kuntoutuksen ytimessä 14.11.2019-päivän terveiset

Yhdistys järjesti käytännönläheisen ja laadukkaan Terveyssosiaalityö kuntoutuksen ytimessä seminaarin 14.11.2019. Yhdistyksen 55 innostunutta jäsentä, hallituksen jäsentä ja esittäjää kuulivat Scandic Tampere Cityssä päivän aluksi sosiaalineuvos Elina Palolaa aiheesta Ajankohtaista terveyssosiaalityöntekijöille.

Elina Palola kertoi sosiaalisesta kuntoutuksesta sosiaalihuollon lakisääteisenä palveluna sekä työskentelyotteena ja siinä toistui terveyssosiaalityöntekijöille tutut teemat, kuten: kokonaisuuden ymmärtäminen, ihmisen pärjääminen omassa arjessaan, sosiaalityö voimavara- ja toivokeskeisenä ihmistyönä sekä erityisesti kuntoutuksessa ihmisen motivoimisen. Motivoiminen, eli pystyvyysuskon tukeminen toistui päivän muissakin puheenvuoroissa. Esimerkkeinä hyviksi käytännöiksi Elina Palola mainitsi Arki haltuun hankkeet, sadan nuoren haastatteluissa ykköstoiveeksi nousseen ”Elämänkyvyn tukipaketin”, Islannin mallista elementtejä otetun Suomen mallin sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian HOT.

SOTE:n uudistamisen teeman yhteydessä Elina Palola korosti jatkossa perustason vahvistamisen. SOTE-keskuksissa tulee Palolan mukaan tulevaisuudessa samoissa tiloissa toimia lääkäreiden lisäksi sosiaalihuollon ammattilaisia, oli SOTE-keskus sitten puheenjohtaja Miia Ståhlen puheeksi ottama organisaatiorakenne tai fyysinen tila/hyvinvointitalo. Miia Ståhle muistutti sosiaalineuvos Palolaa terveyssosiaalityöstä esimerkkinä hyvästä käytännöstä (best practice) sekä mainitsi tavoitteesta yhdistyksen satavuotisjuhlavuoteen mennessä saada myös terveydenhuollossa toimivalle sosiaalityölle lain suojan.

Seminaaripäivää jatkoi lounaan jälkeen Kelan asiantuntijalääkärikeskuksesta Sirpa Saarinen teemalla Ajankohtaisia asioita Kelan kuntoutuksesta. Esitys sisälsi sekä tilastotietoa että kattauksen tietoa Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta, harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta, kuntoutuspsykoterapiasta ja vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutuslääkäri kävi myös läpi ammatillisen kuntoutuksen vastuunjakoa Kelan, työeläkevakuuttajien ja tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöiden välillä.
Iltapäiväkahvin jälkeen saimme nauttia TAYS:in kuntoutustutkimuspoliklinikan sosiaalityöntekijä Anne Yliskosken sosiaaliturvan ja kuntoutuskäytäntöjen lainsäädännön monimutkaisen yhteensovittamisen kyseenalaistavasta kollegapuheenvuorosta: ”Kuntoutusjärjestelmä asiakkaan tukena? Havaintoja kuntoutustutkimuksen kentältä.” TYKS:in lasten ja nuorten psykiatrian johtava sosiaalityöntekijä Minna Laitisen puheenvuoro ”Kuntoutusjärjestelmä psykiatrisen asiakkaan tukena? Havaintoja kuntoutuksesta sosiaalityön näkökulmasta” piti vuorostaan sisällään työkäytäntöjä kyseenalaistavan esityksen teoreettisesta näkökulmasta.

Seminaaritilan fläppitauluihin ilmestyivät päivän kuluessa seminaariin osallistuvien kuittaukset sitä mukaan kun päivän alussa ilmaistut odotukset (odotus, innostus, uteliaisuus jne.) saivat vastauksensa. Päivän puheenvuorojen ja Scandic Tampere Cityn tarjoilujen antien tuoman kylläisyyden ansiosta seminaaripäivä päättyi tyytyväiseen puheensorinaan ja ideoihin yhtä onnistuneiden seminaaripäivien järjestämisestä tulevaisuudessakin.