Paras harkkapaikka -kampanja 2020


Ilmianna paras harkkapaikka!

TaSO ry on jo yli 10 vuotta etsinyt ja palkinnut parhaan harkkapaikan. Tarkoituksena on saada sosiaalialan opiskelijat jakamaan kullanarvoista tietoa hyväksi havaituista harkkapaikoista ja tätä kautta löytämään ja vaatimaan itselleen laadukkaan harkkapaikan sekä hyvää ohjausta.

 

Vuoden 2020 Parhaaksi harkkapaikaksi valittiin kaikista kampanjaan ilmoitetuista harkkapaikoista Keski-Suomen keskussairaala Jyväskylässä!

Harjoittelijana siellä ollut Suvi kuvaili harkkapaikkaa näin: “Keski-Suomen keskussairaalan sosiaalityön yksikkö on jokaisen asiakkaan, omaisen, moniammatillisen työryhmän jäsenen, kollegan ja harjoittelijan ainutkertaisesti huomioiva. Jokainen otetaan vastaan isolla sydämellä ja toivotetaan tervetulleeksi joukkoon avosylin. Työyhteisössä jokaisen ammattitaitoa arvostetaan. Näin ollen jokaisella on tarvittaessa tilaa jakaa sekä haasteet että onnistumiset työssään yhteisesti kollegojen kesken. Työyhteisö on myös äärimmäisen avoin oppimiselle ja kehittymiselle. Työntekijät pyrkivät löytämään soveltuvia metodeja ja työskentelytapoja, jotka parhaiten soveltuisivat nykyaikaan. Tähän parasta oppia heidän mukaansa tuovat opiskelijat. Harjoittelijana saat olla vielä opiskelija; oppimassa ja tutustumassa. Perehdytys on sekä työnkuvan, mutta myös ammattietiikan puolesta laaja-alaista ja kokonaisvaltaista. Näin myös oman ammatti-identiteetin kehittymiselle ja rakentumiselle on tilaa jo harjoittelun ohessa. Opiskelijalla on tilaa kysyä ja pohtia työyhteisössä itseään askarruttavia teemoja. Voin taata, että mikäli vastaus ei löydy heti, siitä varmasti otetaan selvää ja etsitään vastaus yhdessä! Suosittelen lämpimästi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sosiaalityön yksikköä harjoittelupaikaksi, jos haluat laaja-alaisen katsannan terveyssosiaalityöhön ja turvallisen ympäristön oppia ja kehittää omaa ammatti-identiteettiäsi. Puhumattakaan työyhteisön huumorista, naurua ja huumoria ei tässä ilmapiirissä tarvitse etsiskellä! 

Kehutut harkkapaikat -osiosta löydät voittajan sekä vuoden 2020 ja aiempien vuosien Paras harkkapaikka -kampanjaan ilmoitetut harkkapaikat.

 

Paras harkkapaikka palaa taas vuoden 2021 syksyllä!