Paras harkkapaikka -kampanja 2019


Ilmianna paras harkkapaikka!

TaSO ry on jo yli 10 vuotta etsinyt ja palkinnut parhaan harkkapaikan. Tarkoituksena on saada sosiaalialan opiskelijat jakamaan kullanarvoista tietoa hyväksi havaituista harkkapaikoista ja tätä kautta löytämään ja vaatimaan itselleen laadukkaan harkkapaikan sekä hyvää ohjausta.

Vuoden 2019 Parhaaksi harkkapaikaksi valittiin kaikista kampanjaan ilmoitetuista harkkapaikoista Päivätupa Jyväskylässä!

 

Talentia Keski-Suomen opiskelijatyöryhmä perusteli Parhaan harkkapaikan valintaa näin: “Valitsimme anonyymeinä annetuista vaihtoehdoista numeron 5. Kaikissa harkkapaikoissa korostui lämmin vastaanotto osaksi työyhteisöä, mikä on uutena tulevalle opiskelijalle äärimmäisen tärkeää hyvän harjoittelukokenuksen kannalta. Muista harkkapaikoista vaihtoehdon numero 5 erotti kuitenkin palautteen antaminen: rakentavaa palautetta annettiin alusta alkaen ja oman ohjaajan lisäksi myös muun työyhteisön toimesta. Tämän lisäksi harjoittelijaa kannustettiin uusiin haasteisiin, kuitenkin niin, että harjoittelija sai tukea ja ohjausta tarpeeksi. Harkkapaikka 5:ssä yhdistyivät sopivassa suhteessa ja toisiaan tukien siis kaksi harjoittelupaikalle olennaista elementtiä: rohkeasti omien taitojen kartuttaminen ja rakentavan palautteen saaminen.”

Kehutut harkkapaikat -osiosta löydät voittajan sekä vuoden 2019 ja aiempien vuosien Paras harkkapaikka -kampanjaan ilmoitetut harkkapaikat.

Paras harkkapaikka palaa taas vuoden 2020 syksyllä!