Yhdistys


Talentia Satakunta ry. on sosiaalialan korkeakoulutettujen alueellinen yhdistys. "Elinvoimainen yhdistys katsoo eteenpäin."

Tausta:

Ammattijärjestö Talentia on Suomen ainoa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö. Se kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:on. Talentia Satakunta ry. on Talentian alainen alueyhdistys ja se on perustettu vuonna 1969. Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmäärä on reilut tuhat jäsentä.

Talentia Satakunta ry. jakaa samat arvot Talentian kanssa, jotka ovat jäsenen etu, sosiaalialan osaaminen ja eettiset periaatteet.

 

Tavoite:

Yhdistyksen tavoitteena on koota alueensa sosiaalialan korkeakoulutetut ja ajaa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä:

– edistää jäsentensä järjestö-ja ammattitietouden kehittämistä
– vahvistaa ammattialansa yleisiä edellytyksiä ja asemaa toimialueellaan
– koota jäsenensä oman toimintansa kautta Talentia ry:n toimintaan
– pyrkiä vaikuttamaan toimialueellaan myös työn taloudellisiin ja laadullisiin seikkoihin

 

Toiminta:

Talentia Satakunta ry:n monipuolisessa toiminnassa huomioidaan koko Satakunnan alue ja tämä näkyy mm. tapahtumissa ja hallituksen kokouspaikoissa. Toiminnalle laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma ja vuosikello.

Liittymällä alueyhdistykseen:

  • pysyt ajan tasalla edunvalvonnan asioista
  • saat mahdollisuuden ammatilliseen verkostoitumiseen ja saat tietoa alan ajankohtaisuuksista
  • voit osallistua laadukkaisiin jäsentapahtumiin ja koulutuksiin
  • voit tulla mukaan virkistystoimintaan

Jäsenkriteerit:

Yhdistykseen voi liittyä yhdistyksen toimialueella (Satakunta) asuva tai työskentelevä henkilö, joka on suorittanut sosiaalialan korkeakoulu- tai opistotasoisen tutkinnon tai joka kelpoisuusehdot täyttäen työskentelee sosiaalityön ammatissa. Jäseneksi voi liittyä myös vastaavia tutkintoja opiskeleva henkilö. Liittymällä ja olemalla mukana yhdistyksen toiminnassa voit olla mukana vaikuttamassa ja kehittämässä sosiaalialaa ja oman yhdistyksemme toimintaa.