Hallitustoimintaan ilmoittautuminen

Hallituksessa on mm. seuraavia tehtäviä:

– Puheenjohtaja (luotsaa ja johtaa alueyhdistystä)
– Varapuheenjohtaja (toimii yhdessä puheenjohtajan kanssa, jakaen vastuuta)
– Sihteeri (hoitaa pöytäkirjojen teon ja on tiiviissä yhteistyössä pj:n kanssa, varaa tilan kokouksille)
– Taloudenhoitaja (hoitaa talouden, tekee kirjanpidon, maksaa laskut, hoitaa kilpailutuksen)
– Tapahtumavastaavia (huolehtii tarjoiluista, tilavarauksista, tapahtumien ilmoittautumisesta)
– Tiedotusvastaava ja somevastaava ( hoitaa yhteydenpidon jäseniin postiviidakko uutiskirjeen kautta, ylläpitää yhdistyksen nettisivuja ja päivittää Facebook-sivuja)
– Arkistonhoitaja (huolehtii alueyhdistyksen asiakirjat arkistoon)
– Järjestövastaava (ylläpitää ja rekrytoi yhdyshenkilöitä työpaikoilta)
– Varajärjestövastaava (katso yllä)
– Opiskelijavastaavat ( huolehtivat opiskelijayhteistyötä Lapin yliopistossa ja Lapin amk:ssa)
– Luottamusmiesten yhdyshenkilö (järjestää luottamusmiestapaamisen tarvittaessa 1 x vuodessa ja toimii  luottamusmiesten yhdyshenkilönä)

Lisäksi yhdistyksessämme on erilaisia työryhmiä/toimikunta:

– Yhdistyskokous työryhmä
– Viestintätyöryhmä
– Jäsentapahtuman järjestämistoimikunta ( tapahtumavastaavat kuuluvat tähän automaattisesti)

Lisäksi tarvittaessa kootaan muita työryhmiä.

Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat tasavertaisesti hallituksen kokouksiin, joita on 10 vuodessa. Myös varajäsenet osallistuvat kokouksiin. Kokouksiin voi osallistua aina myös Skypeyhteydellä.

 

Ilmoittautuminen hallitustoimintaan

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa halukkuutesi Talentia Lapin hallitustoimintaan, Lapin talentialaisten hyväksi!