Hallitustoimintaan ilmoittautuminen

Hallituksessa on mm. seuraavia tehtäviä:

– Puheenjohtaja (luotsaa ja johtaa alueyhdistystä)
– Varapuheenjohtaja (toimii yhdessä puheenjohtajan kanssa, jakaen vastuuta)
– Sihteeri (hoitaa pöytäkirjojen teon ja on tiiviissä yhteistyössä pj:n kanssa, varaa tilan kokouksille)
– Taloudenhoitaja (hoitaa talouden, tekee kirjanpidon, maksaa laskut, hoitaa kilpailutuksen)
– Tapahtumavastaavia (huolehtii tarjoiluista, tilavarauksista, tapahtumien ilmoittautumisesta)
– Tiedotusvastaava ja somevastaava ( hoitaa yhteydenpidon jäseniin postiviidakko uutiskirjeen kautta, ylläpitää yhdistyksen nettisivuja ja päivittää Facebook-sivuja)
– Arkistonhoitaja (huolehtii alueyhdistyksen asiakirjat arkistoon)
– Järjestövastaava (ylläpitää ja rekrytoi yhdyshenkilöitä työpaikoilta)
– Varajärjestövastaava (katso yllä)
– Opiskelijavastaavat ( huolehtivat opiskelijayhteistyötä Lapin yliopistossa ja Lapin amk:ssa)
– Luottamusmiesten yhdyshenkilö (järjestää luottamusmiestapaamisen tarvittaessa 1 x vuodessa ja toimii  luottamusmiesten yhdyshenkilönä)

Lisäksi yhdistyksessämme on erilaisia työryhmiä/toimikunta:

– Yhdistyskokous työryhmä
– Viestintätyöryhmä
– Jäsentapahtuman järjestämistoimikunta ( tapahtumavastaavat kuuluvat tähän automaattisesti)

Lisäksi tarvittaessa kootaan muita työryhmiä.

Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat tasavertaisesti hallituksen kokouksiin, joita on 10 vuodessa. Myös varajäsenet osallistuvat kokouksiin. Kokouksiin voi osallistua aina myös Skypeyhteydellä.