Tietoa yhdistyksestä

Talentia Lappi ry kokoaa Lapin läänin alueella asuvat tai työskentelevät sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset sekä alalle Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelevat.

Yhdistyksen tavoitteena on:

– tukea jäseniä palkkaedunvalvonnassa
– seurata jäsenten työolosuhteita ja puuttua tarvittaessa epäkohtiin
– hankkia uusia jäseniä
– vahvistaa jäsenten ammatti-identiteettiä
– tiedottaa jäsenille ajankohtaisia asioita ammattiyhdistystoiminnasta ja sosiaalityön kehittämisestä

Yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat:

– jäsentilaisuuksien järjestäminen
– syys- ja kevätkokoukset
– koulutus- ja virkistystapahtumien järjestäminen
– opiskelijatilaisuudet
– yhteydenpito ja vaikuttaminen pääluottamusmiehiin ja luottamusmiehiin, työnantajien edustajiin, kansanedustajiin sekä muihin tärkeisiin sidosryhmiin.
– aktiivinen hallitustyöskentely
– Talentia Lappi -jäsenlehden julkaiseminen,
– tiedottaminen www-sivustoilla, facebookissa ja sähköpostitse