Palveluverkko on muutakin kuin vain terveysasemia

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus päätti joulukuussa 2023, että maakunnan alueella toimii tulevaisuudessa seitsemän sote-keskusta nykyisen 13 terveysaseman sijaan. Julkinen keskustelu tuntuu rajoittuneen puheeksi terveyspalveluiden saatavuudesta.

Sote-keskuksissa tulee terveyspalveluiden lisäksi olla perustason sosiaalihuollon palveluja, joita ovat mm. sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, päihde- ja mielenterveystyö, kotihoito ja lapsiperheiden palveluita. Myös niiden saatavuutta ja saavutettavuutta tulee miettiä sote-keskuksia suunniteltaessa.

Palveluverkkoa luotaessa on huomioitava miten iäkkäät, lapsiperheet ja esimerkiksi autottomat asukkaat ne saavuttavat. Liikkuvien palvelujen myötä voitaneen tarjota palveluita sinne, missä sote-keskuksia ei jatkossa ole. Kymenlaakson hyvinvointialue on kuitenkin alueena laaja, joten palveluiden saatavuus myös reuna-alueilla on turvattava.

Digipalvelut ovat hyvä ja tärkeä osa tulevaisuuden palveluita. Digipalveluita kehitettäessä tulee huomioida, ettei kaikilla ole osaamista ja kykyä tai tarvittavia laitteita ja yhteyksiä, eikä varaa niiden hankkimiseen. Näin ollen kasvokkain tapahtuvia palveluita on jatkossakin oltava saatavilla.

On hienoa, että hyvinvointialue kartoittaa aktiivisesti asukkaiden mielipiteitä palveluverkkoon liittyen sekä pyrkii saamaan palautetta kaikenikäisiltä.

Ritva Tampio, puheenjohtaja ja Kati Klemettilä, viestintävastaava

Talentia Kymenlaakso ry