Arkistot: <span>Blogiartikkelit</span>

Esittelyssä Kymsoten talentialainen aluevaltuutettu Henna Hovi

Olen Henna Hovi, 38-vuotias järjestöasiantuntija Kouvolasta. Olen työskennellyt sote-alalla viitisentoista vuotta, mm. sosiaali- ja kriisityössä. Viimeisimmät työvuoteni olen tehnyt kehittämistyötä sote-järjestöjen toimintaedellytysten tukemiseksi sote-muutoksessa. Kehittämistyön johdosta Kymenlaakson järjestökenttä on tällä hetkellä hyvin organisoitunut ja tavoitettavissa. Tämä on ollut tärkeää pohjatyötä uuteen rakenteeseen siirryttäessä, sillä järjestöt ovat merkittävä voimavara tulevan hyvinvointialueen kokonaisuudessa. Minulle on tärkeää, että …

Lue lisää
Ritva kyllikki Tampio

Kysely lomautuksen vaikutuksista Kouvolan varhaiskasvatuksessa

Talentia Kymenlaakso ry toteutti Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen lomautusten vaikutuksia tutkivan kyselyn jäsenistölleen viime vuoden marras-joulukuussa. Kyselyn tavoitteena oli saada näkyviin henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä siitä, kuinka lomautukset vaikuttivat työntekijöiden työhön sekä lasten tilanteeseen päiväkodissa. Työntekijöiden kannalta lomautus vaikutti työmotivaatiota heikentävästi, hankaloitti toimintaa päiväkodissa ja lasten rauhattomuus lisääntyi Kyselyyn vastasi 15 varhaiskasvatuksessa työskentelevää opettajaa, erityisopettajaa tai …

Lue lisää

Terveisiä kevään liittovaltuuston kokouksesta

Palataan vielä kevään liittovaltuuston kokoukseen. Vähän on aikaa ehtinyt vierähtää kokouksen ajankohdasta, mutta asiat eivät ole mihinkään vanhentuneet. Kevään liittovaltuusto pidettiin 27.4.-28.4.19 Vantaalla. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa perustettiin vaalivaliokunta, jonka tehtäväksi annettiin hakea ehdokkaita Talentian seuraavaksi puheenjohtajaksi Tero Ristimäen jäädessä eläkkeelle, Talentian sääntöjen tarkentaminen ja joltain osalta myös muuttaminen. Lisäksi kokouksessa käytiin lävitse jäsentyytyväisyyskyselyn 2018 tulokset. …

Lue lisää
Raija eevi maaria Kontunen

Terveiset julkisen sektorin sopimustoimikunnasta

Julkisen sektorin Talentian sopimustoimikunnan kokous pidettiin 28.8. klo 12.00 Pasilassa Talentian toimistolla. Kokouksessa keskusteltiin paikallisen järjestelyerän jakamisesta. Todettiin, että Talentia tiedottaa jäsenistöä paikallisen järjestelyerän tarkoituksesta ja kohdentamistoiveista. Sovittiin myös, että Talentia tiedottaa vielä jäsenistöä kertaerästä. Kertaerän saamisen ehtonahan on, että palvelussuhde kuntaan on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 asti. Kertaerän saamisen ehtona …

Lue lisää
Raija eevi maaria Kontunen

Terveisiä Talentian varhaiskasvatustyöryhmästä!

Varhaiskasvatustyöryhmän viimeisin kokous pidettiin 27.8. klo 16.00 Pasilassa Talentian toimistolla. Kokouksen aluksi KT, YTM Anna-Leena Välimäki Oulun yliopistosta esitteli kirjoittamansa kirjan ”Kun työ tulee hymyillen kotiin”. Kirja kertoo perhepäivähoidon historiasta ja nykytilasta. Kirja julkaistaan lähiaikoina sähköisessä muodossa. Tiedossa ei ollut, tuleeko kirjasta myös paperiversio. Työryhmä valmistelee varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvaa käyttäen Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteita ja Sosionomi …

Lue lisää
Raija eevi maaria Kontunen

Kansainvälinen vaihto-ohjelma

Sosiaalialan ammattilainen, oletko kiinnostunut kansainvälisestä vaihto-ohjelmasta? CIF ts Council of International Fellowship tukee toiminnallaan hyvinvointipalvelujen kehittämistä sekä alalla työskentelevien ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä. CIF edistää kansainvälistä vuorovaikutusta sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityöhön läheisesti liittyvien ammattien edustajien välillä. Suomen CIF järjestää joka kevät neljän viikon mittaisen kansainvälisen vaihto-ohjelman muista maista tuleville sosiaalialan ammattilaisille. Lisäksi vuosittain lähtee muiden maiden …

Lue lisää
Nina Lindeman

Perheenjäsen tai ystävä mukaan virkistysretkelle?

Jäseniltä on aina silloin tällöin tullut toiveita, että saisi ottaa yhteiselle retkelle mukaan omia perheenjäseniä tai ystäviä. Särkänniemi tarjosi hienon tilaisuuden yhdistää nämä toiveet! Päiväretkelle Talentia Kymenlaakso ry:n hallitus päätti kutsua kaikkia jäseniämme perheineen ja ystävineen. Elokuista kesäretkeä mainostettiin toukokuusta alkaen, joten loma-ajat hieman sekoitti ilmoittautumisiaa ja järjestelyitä. Saimme kuin saimmekin silti kasaan mahtavan porukan viettämään hauskaa …

Lue lisää