SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY

Yhdistyksemme on perustettu 9.8.1959 nimellä Sosiaalitarkkaajat ry. Nimi vaihdettiin 1990-luvun alussa Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry:ksi. Yhdistyksemme on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n valtakunnallisesti toimiva ammatillinen yhdistys.

Yhdistyksemme tehtävä

  • sosiaalityöntekijöiden ammatillisten etujen ja oikeuksien edistäminen
  • ammatillisen identiteetin vahvistaminen ja ammatillisen tuen välittäminen
  • sosiaalityön määrittely ja sisällöllinen kehittäminen yhteiskunnallisessa kontekstissa
  • sosiaalityön oikeutuksen sekä asiakkaan oikeuksien puolustaminen yhdistämällä sekä työntekijä- että asiakasnäkökulma
  • vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille