Kevät

Toukokuun 20.päivä 2017 pidettiin teemakokous aiheella:

”AIKUISSOSIAALITYÖ TÄNÄÄN JA HUOMENNA”

Tarkastelunäkökulmina oli:

– millaisia muutoksia ja mahdollisuuksia  toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen on tapahtumassa sosiaalityöntekijän työssä

– millaisia muutoksia  itse toivomme työhömme ja toisaalta, miten suhtautua  ulkopuolelta tuleviin ehdotuksiin/toimeksiantoihin (esimerkkinä osallistumistulo)

– mitä tarkoittaa laatu ja vaikuttavuus aikuissosiaalityössä, miten kertoa  työn tuloksista

– huoli aikuissosiaalityön näkymättömästä asemasta  sote-valmisteluissa

Kokouksessa nousi yksimielinen huoli sosiaalityön, tässä yhteydessä erityisesti aikuissosiaalityön, asemasta ja sisällöstä sote- ja maakuntauudistuksessa.  Etenkin aikuissosiaalityö  vaikuttaa sivuutetun lähes kokonaan.  Pahimmat pelkomme liittyvät siihen, että sosiaalityöntekijät häviävät aikuissosiaalityön kentältä vähitellen kokonaan.  Sosiaalihuoltoa, ja sosiaalityötä sen osana, tulee puolustaa ja tuoda esille siten kuin  sosiaalihuoltolaki  ja erityislait tehtäviämme määrittävät.  Sosiaalityön pirstaloituminen ja julkisen vallan siirto yksityisille toimijoille on pyrittävä estämään. On tuotava oikeassa valossa esille sosiaalityön kokonaisvaltaisuus ja prosessinomaisuus sekä työhön liittyvä harkinta  ja virkavastuinen päätöksenteko. On tärkeää kiinnittää huomiota sosiaalityön eettisiin periaatteisiin ja asiakaidemme etujen puolustamisen. Lisäksi on huomioitava, että valinnanvapauden soveltamiseen liittyy suuria pulmia ja haasteita.

KELASIIRTO (pptx) (74.3 KB)

SOSIAALITYÖ JA OSALLISTUMISTULO (1) (pdf) (42.9 KB)

Sosiaalityön laatu ja vaikuttavuus (ppt) (646.5 KB)

 

Lokakuussa 2016 pidettiin teemakokous aiheella

”KÖYHYYS”

Keskustelua aiheesta viritteli professori Jari Heinonen. Käy läpi oheinen diasarja,  joka esittelee yhteiskunnallisen  muutoksen jatkuvuutta ja valottaa   myös nykyhetkeä, kun elämme suurten muutosten aikaa – suurempien kuin ehkä osaamme arvatakaan. Miten tärkeää onkaan  pitää huolta sosiaalipalveluista ja sosiaalityöstä!  Sosiaalityö voi ja sen tulee vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin  ja palveluihin  mutta myös yhteisöjen, perheiden ja yksilöiden toimintaan ja turvallisuuteen.

Jari Heinonen: Muutos, aikamme sosiaalinen kysymys ja sosiaalityö
22.10.2016 (Tampere)

Suomi2016 [Korjattu]