Jäsenyys


Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi, jos työskentelet rikoksentekijöiden tai heidän läheistensä parissa ja olet suorittanut sosiaalityön yliopistollisen tutkinnon, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosiaalialan korkea-asteen tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla on edellä mainittuja tutkintoja vastaava kelpoisuus hoitamaansa sosiaalialan tehtävään tai joka opiskelee aiemmin mainittuja tai vastaavaa tutkintoa.