Linkit

Hyödyllisiä sosiaalialaan liittyviä linkkejä

Sosiaaliportti

Lastensuojelun käsikirja

Lastensuojelun keskusliitto

Sosiaalityön tutkimuksen seura

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Työelämään liittyviä linkkejä

Kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopmus KVTES

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Lakitietoa (Finlex)