Yhdistystoiminta

Talentia Pohjois-Savo ry kokoaa yhteen pohjoissavolaiset korkeastikoulutetut sosiaalialan ammattilaiset ja sellaiseksi opiskelevat. Yhdistys harjoittaa paikallista edunvalvontaa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian alueyhdistyksenä. Yhdistys on perustettu vuonna 1971. Yhdistyksen taustasta ja mielenkiintoisesta historiasta löydät lisätietoa.

Ammatillisen edunvalvonnan lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen virkistystä mm. tukemalla jäsentensä osallistumista eri tapahtumiin.

Talentia Pohjois-Savo ry:n jäsenistö kokoontuu yhdistyksen kokoukseen kaksi kertaa vuodessa. Syyskokous vietetään usein pikkujoulun merkeissä marraskuun lopulla, ja siinä valitaan yhdistyksen hallitus seuraavalle vuodelle ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Kevätkokous pidetään maaliskuussa, ja tällöin käydään läpi edellisen vuoden toimintaa. Yhdistystyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ja kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille.

Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyy kerran vuodessa. Ne jaetaan jokaiselle jäsenelle postitse kotiin. Jäsenlehden lisäksi lähetämme jäsenillemme sähköpostitse uutiskirjeitä, joissa tiedotamme mm. tulevista tapahtumista. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan yhdistyksen näillä sivuilla, osiossa Ajankohtaista.

Jäsenlehdessä tiedotetaan ajankohtaisista asioista sekä julkaistaan jäsenten kirjoituksia.
Edunvalvonnan toteuttamiseksi yhdistys seuraa alueellaan jäsentensä palkkakehitystä ja työoloja ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin. Kelpoisuuslain toteutumisen seuranta alueella on tämän hetken ajankohtaisena haasteena. Jotta edunvalvonta olisi toimivaa, toivotaan jäsenten ottavan aktiivisesti yhteyttä näissä asioissa omaan paikallisyhdistykseensä sekä Talentiaan.

Yhdistys pitää yhteyttä opiskelijoihin osallistumalla opiskelijatilaisuuksien järjestämiseen Itä-Suomen yliopistolla ja Savonia ammattikorkeakoulussa Iisalmessa. Yhdistyksen hallituksessa on opiskelijavastaavat, joiden kautta opiskelijatilaisuuksiin kanavoituu myös rahallista tukea.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen virkistystä esim. matkoja sekä tukee osallistumista eri kulttuuritapahtumiin sekä koulutuksiin.

Talentian liittovaltuuston jäseniksi on valittu seuraavaksi neljäksi vuodeksi kuopiolaiset Henna Turunen, Mia Nyyssönen. Mia Nyyssönen toimii liittovaltuuston puheenjohtajana.