Yhdistystoiminta

Talentia Pohjois-Savo ry kokoaa yhteen pohjoissavolaiset korkeastikoulutetut sosiaalialan ammattilaiset ja sellaiseksi opiskelevat. Yhdistys harjoittaa paikallista edunvalvontaa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian alueyhdistyksenä. Yhdistys on perustettu vuonna 1971. Yhdistyksen taustasta ja mielenkiintoisesta historiasta löydät lisätietoa.

Ammatillisen edunvalvonnan lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen virkistystä mm. tukemalla jäsentensä osallistumista eri tapahtumiin.

Talentia Pohjois-Savo ry:n jäsenistö kokoontuu yhdistyksen kokoukseen kaksi kertaa vuodessa. Syyskokous vietetään usein pikkujoulun merkeissä marraskuun lopulla, ja siinä valitaan yhdistyksen hallitus seuraavalle vuodelle ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Kevätkokous pidetään maaliskuussa, ja tällöin käydään läpi edellisen vuoden toimintaa. Yhdistystyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ja kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille.

Yhdistyksemme on luopunut paperisesta jäsenlehdestä siirtynyt käyttämään sähköpostitse lähetettyä jäsenkirjeitä, joissa tiedotamme mm. tulevista tapahtumista. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla, osiossa Ajankohtaista sekä yhdistyksen Facebook ja Instagram sivuilla.

Edunvalvonnan toteuttamiseksi yhdistys seuraa alueellaan jäsentensä palkkakehitystä ja työoloja ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin. Kelpoisuuslain toteutumisen seuranta alueella on tämän hetken ajankohtaisena haasteena. Jotta edunvalvonta olisi toimivaa, toivotaan jäsenten ottavan aktiivisesti yhteyttä näissä asioissa omaan paikallisyhdistykseensä sekä Talentiaan.

Yhdistys pitää yhteyttä opiskelijoihin osallistumalla opiskelijatilaisuuksien järjestämiseen Itä-Suomen yliopistolla ja Savonia ammattikorkeakoulussa. Yhdistyksen hallituksessa on opiskelijavastaavat, joiden kautta opiskelijatilaisuuksiin kanavoituu myös rahallista tukea.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen virkistystä esim. matkoja sekä tukee osallistumista eri kulttuuritapahtumiin sekä koulutuksiin.

Talentian liittovaltuuston jäseninä ovat kuopiolaiset Henna Turunen ja Mia Nyyssönen. Mia Nyyssönen toimii liittovaltuuston puheenjohtajana.