JÄSENILLE

Talentia Pohjois-Pohjanmaa ry:llä on tällä hetkellä 1656 jäsentä (1.1.2021).

Valtakunnallisesti jäseniä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiassa on yli 26 000. Heistä naisia on 93 % ja äidinkielenään suomea puhuvia 95 %. Tyypillisin jäsen on 40-vuotias nainen, jonka työnantaja on kunta tai kuntayhtymä. Opiskelijoita jäsenistöstä on 18%.

Työssäkäyvistä jäsenistä

  • kunnallisen työnantajan palveluksessa työskentelee 70 % ja
  • yksityisen työnantajan palveluksessa  27 %.

Talentian suurimpia jäsenryhmiä ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulu (mm. sosionomi AMK, geronomi AMK ja kuntoutuksen ohjaaja AMK – tutkinnot)-  ja opistotutkinnon suorittaneet (mm. sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan ohjaaja ja kehitysvammaistenohjaaja), sosiaalityöntekijät (mm. yhteis-kuntatieteiden maisterit)  ja alan opiskelijat.