Kiinnostaako Talentia Pohjois-Karjala ry:n puheenjohtajuus?

Kiinnostaako Talentia Pohjois-Karjala ry:n puheenjohtajuus?

Hyvät Jäsenet,

jotta alueyhdistyksemme voi jatkaa toimintaansa, tarvitsemme yhdistyksellemme puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Talentia Pohjois-Karjalan tarkoituksena Talentian alaisena alueyhdistyksenä on lisätä sosiaalialan ammattilaisten yhteenkuuluvuutta alueella, toteuttaa paikallista edunvalvontaa, lisätä jäsen- ja ammattitietoisuutta, vahvistaa näkyvyyttä, toteuttaa jäsenrekrytointia ja tarjota virkistystä jäsenilleen.

Puheenjohtaja on yksi hallituksen jäsenistä, yhdistyksen keulakuva. Puheenjohtajalla ei ole itsenäistä toimeenpanovaltaa tai esimiesasemaa suhteessa muihin hallituksen jäseniin. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten kokemus ja asiantuntemus hyödynnetään hallitus- ja alueyhdistystoiminnassa, sekä siitä, että hallitustoiminnassa pysyy yllä avoin ja keskusteleva ilmapiiri.

Puheenjohtajalla tulisi olla kyky innostaa ja motivoida, hänen tulisi nähdä ympäröivät haasteet ja kyetä hakemaan niihin ratkaisuja. Terve itsetunto, luova ote toimintaan ja hyvät vuorovaikutustaidot tukevat tehtävässä suoriutumista.

Valitsemme yhdessä tiistaina 12.11.2019 pidettävässä kokouksessa uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimimaan keväällä 2020 pidettävään vuosikokoukseen saakka. Jos tunnet, että juuri sinä olisit tehtävään sopiva henkilö, tule paikalle ja asetu ehdokkaaksi. Voit myös tulla ehdolle valtakirjalla, jonka voit lähettää osoitteeseen pohjois-karjala@talentia.fi .

Riittävien tarjoilujen varmistamiseksi toivomme ilmoittautumisia 7.11.2019 mennessä.

Ilmoittaudu mukaan kokoukseen tästä.

 

Talentia Pohjois-Karjalan hallitus haluaa pyytää tilanteessa työrauhaa. Toimintamme jatkuu ennallaan ja toimimme pääTalentialta saamiemme ohjeiden mukaisesti. Tiedotamme asioiden etenemisestä ajantasaisesti jäsenille sähköpostilla, nettisivuilla ja Facebookissa.

Yhteistyöterveisin,

Talentia Pohjois-Karjala ry:n hallitus