Sopimusasiantuntija käytössäsi

Alueen sopimusasiantuntijana tällä alueella (Päijät-Häme, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi ja Etelä-Karjala) toimii Tanja Tuunainen-Vainio. Yhdistys järjestää Tanjan ja paikallisten luottamusmiesten kanssa edunvalvontailtoja tarpeen mukaan.

Sopimusasiantuntijan yksi tärkeimmistä tehtävistä on työsuhde- ja edunvalvonta. Edunvalvontaan kuuluu jäsenten neuvonta mm. työsopimuksiin, työehtosopimuksiin, työlainsäädäntöön ja palkkaukseen liittyvissä asioissa. Sopimusasiantuntijat voivat avustaa jäseniä mm. neuvotteluissa ja sopimuksissa ja tarvittaessa olla yhteydessä työnantajaan. Laajemmin edunvalvontaa voidaan tehdä mm. lomautustilanteissa tai tarvittaessa tehdä esim. ilmoituksia tai valvontapyyntöjä aluehallintovirastoon.

Edunvalvonnan osana ja lisäksi sopimusasiantuntija tekee aluetyötä. Tähän kuuluu mm. yhteistyö oman alueen paikallisyhdistysten sekä valtakunnallisten yhdistysten kanssa. Tarpeen mukaan sopimusasiantuntija osallistuu yhdistysten tilaisuuksiin ja toimintaan mm. hallituksen kokouksiin ja vuosikokouksiin.

Sopimusasiantuntija tekee yhteistyötä oman alueen kunta- sekä yksityissektorin luottamusmiesten kanssa. Yhdistysten ja luottamusmiesten lisäksi sopimusasiantuntija tapaa alueen jäseniä (yhdistysten tilaisuuksissa, työpaikkakäynneillä tai sovitusti yksilötapaamisena), yksityisen ja julkisen sektorin työnantajia sekä päättäjiä.

Sopimusasiantuntija vastaa luottamusmiesten valmennuskursseista sekä luottamusmiesten koulutuksesta kunta- sekä yksityissektorilla. Sopimusasiantuntija pitää vuosittain myös edunvalvontakoulutusta oman alueensa jäsenille.

Huom! Edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä ole aina ensisijassa yhteydessä omaan luottamusmieheesi. Mikäli asia ei sillä ratkea tai luottamusmiestä ei ole, ota yhteyttä oman alueesi sopimusasiantuntijaan. Talentialla on tällä hetkellä viisi sopimusasiantuntijaa. Voit olla yhteydessä myös Talentian työsuhdeneuvontaan, jossa sopimusasiantuntijat vuorollaan vastaavat jäsenten kysymyksiin.