Jäsenet


Talentia Kymenlaakso ry on sosiaalialan ammattilaisten paikallinen yhdistys

Talentia Kymenlaakso ry on sosiaalialan ammattilaisten alueyhdistys

Talentia Kymenlaakso ry:n jäseniksi hyväksytään kaikki Kymenlaaksossa työskentelevät, asuvat tai opiskelevat Talentian jäsenet.

Yhdistykseemme kuuluu yli 1000 sosiaalialan korkeasti koulutettua ammattilaista.

 

Talentian suurimpia ammattiryhmiä ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulu- ja opistotutkinnon suorittaneet, sosiaalityöntekijät ja alan opiskelijat.

Sosiaalityöntekijät

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät työskentelevät vaativissa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä sekä hallinto-, suunnittelu-, kehittämis- ja projektitehtävissä. He toimivat mm. sosiaalitoimistoissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, mielenterveystoimistoissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, päihdehuollon yksiköissä, vanhusten huollossa, kouluissa ja oppilaitoksissa, järjestöissä ja yksityisissä sosiaalialan palveluyrityksissä.

Sosiaalityöntekijän yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat:
sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, sosiaaliterapeutti, johtava sosiaaliterapeutti, sosiaaliasiamies, kuntoutussosiaalityöntekijä, vanhustyön johtaja, A-klinikan johtaja, osastopäällikkö, sosiaalisihteeri, sosiaalijohtaja, projektityöntekijä, projektijohtaja

Sosiaalialan AMK- ja opistotason työntekijät

Sosiaalialalle suuntaavia AMK-tutkintoja ovat sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK) – tutkinnot. Opistotason tutkintonimikkeitä ovat sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan ohjaaja ja kehitysvammaistenohjaaja. Opistotutkintoja ei enää suoriteta, vaan opiskelu on siirtynyt ammattikorkeakouluihin.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työskentelevät vaativissa sosiaalialan ohjaus-, kasvatus-, kuntoutus- ja opetustehtävissä sekä erilaisissa suunnittelu-, kehittämis-, esimies-, hallinto- ja projektitehtävissä. He toimivat mm. päivähoidossa, vanhustenhuollossa, lastensuojelussa, vammaispalveluissa, asumispalveluissa, kuntouttavassa työtoiminnassa, perhetyössä, päihdehuollossa ja moninaisissa projekti- ja järjestötehtävistä.

Sosionomi (AMK):n yleisimmät ammattinimikkeet ovat:

lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, sosiaaliohjaaja/palveluohjaaja, kehitysvammaistenohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, kotipalvelun ohjaaja, vanhustyön ohjaaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, muu ohjaaja, projektityöntekijä, päiväkodin johtaja,  päivähoidon johtaja/ohjaaja, perhetyöntekijä, järjestötyöntekijä, vanhustyön johtaja