Hallitus


Talentia Kymenlaakso ry on sosiaalialan ammattilaisten paikallinen yhdistys

Talentia Kymenlaakso ry:n hallitus

Hallituksen tehtäviä

 • hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita
 • hallitus edustaa yhdistystä: yhdistysrekisteri- ja verotusasiat, yms. viranomaisasiat
 • yhdistyksen päättävien elinten kokousten valmistelu (syys- ja kevätkokoukset)
 • yhdistyksen kokouspäätösten täytäntöönpano
 • yhdistyslain nojalla hallitus mm. pitää jäsenrekisteriä, hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä edustaa yhdistystä

Hallituksen jäsenet vuonna 2020

Puheenjohtaja Ritva Tampio

Varapuheenjohtaja Anu Vanhala-Taimisto

Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet:

Nina Lindeman    Anna Taavila   
Anna Hämäläinen Mirja Piispa 
Siri Jokivuori Minna Hyvönen  
Kati Kurtti   Susan Sutela  
Hanna Meriläinen  Katja Lindstedt
Pirkko Haikara Marjukka Heikkilä

 

Hallituksen jäsenten tehtävät:

 • Sihteeri Marjukka Heikkilä
 • Jäsensihteeri Pirkko Haikara
 • Rahastonhoitaja Hanna Meriläinen
 • Viestintävastaava Nina Lindeman, Anna Taavila, Katja Lindstedt ja Ritva Tampio
 • Työtaistelu/järjestövalmiuspäällikkö:
  • Etelä-Kymenlaakso: Susan Sutela, varalla Hanna Meriläinen
  • Pohjois-Kymenlaakso: Katja Lindstedt, varalla Mirja Piispa
 • Opiskelijavastaava Anna Hämäläinen
 • Koulutusvastaava ja jäsenhankintavastaava Kati Kurtti
 • Siri Jokivuori
 • Minna Hyvönen

Talentia Kymenlaakso ry:n hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenet on valittu vuosikokouksessa Kouvolassa marraskuussa 2019.  Seuraavat toimihenkilövalinnat tehdään syyskokouksessa marraskuussa 2020.

Hallituksen jäsenet on valittu kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Joka vuosi avautuu uusia hallituspaikkoja. Hallitukseen tarvitaan aina sekä kokeneita ammattilaisia että uusia innokkaita tekijöitä.  Lisätietoja voit pyytää sähköpostitse kymenlaakso@talentia.fi tulemalla mukaan tapaamisiin tai kevät- ja syyskokouksiin.

Hallitusjäsenten kulukorvaukset

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa eikä palkkioita luottamustehtävän hoitamisesta. Jäsenillä ei ole työaikaa eikä työvelvoitteita. Tehtävien hoitamisesta syntyneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan. Hallituksen jäsenet saavat alennusta järjestämiensä Talentia Kymenlaakson tapahtumien osallistumismaksuista. Hallituksen jäsenet pääsevät maksutta Talentin järjestämiin yhdistystoiminnan koulutuksiin.

Palautetta ja toiveita hallitukselle

Voit lähettää viestejä hallituksen jäsenille sähköpostilla: kymenlaakso@talentia.fi.

Hallituksen kokouksiin ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet.