Tapahtuma, Työelämä, Yhdistystoiminta

Vierailu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

Talentia Kymenlaakson edustajat vierailivat 11.10.2022 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk :lla tapaamassa sosionomi (AMK) monimuoto-opiskelijoita.

Tapaaminen järjestyi yhteistyössä koulutusvastaava Miia Heikkisen ja Kymsoten kanssa. Tapaamisella kerroimme omasta työhistoriasta, koulutuksesta ja siitä miten olimme sosiaalialalle päätyneet. Esittelimme Kymsoten aikuisosiaalityötä ja vammaispalveluja, sekä kerroimme mitä toimenkuviin kuluu. Kannustimme opiskelijoita hakeutumaan työharjoitteluun ja hakemaan valmistuttua sijaisuuksia tai vakinaisia työpaikkoja.

Työ aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa on monipuolista ja mielenkiintoista. Kahta samanlaista päivää ei ole. Alussa työ voi kuulostaa haasteelliselle tai kuivalle, mutta haasteellisuus on myös työn rikkaus, se antaa mahdollisuuden kehittymiselle ja uuden oppimiselle.

Keskustelimme myös jaksamisesta ja levon tärkeydestä. Jo opiskeluaikana on hyvä harjoitella oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä. Koska myös hyvä työntekijä huolehtii omasta jaksamisestaan. Sosiaaliala ei ehkä kuormita fyysisesti, mutta henkinen hyvinvointi on ihan yhtä tärkeää.

Esittelimme vielä Talentia Kymenlaakson sivuilta löytyvät ”Mun duuni” työnkuvaukset, joita voi käydä lukemassa, saisiko sieltä vinkkejä harjoittelu- tai työpaikan valintaan.
Kerroimme lyhyesti myös miten Talentiaan voi liittyä ja mitä se tarjoaa opiskelijalle.
Oli hienoa, että tapaaminen koululle järjestyi ja saimme opiskelijoiden aikaa. Toivottavasti saimme kiinnostuksen siemenen itämään.