Työelämä

Uusi sosiaali- ja potilasasiamies on aloittanut tehtävässään Kymenlaakson alueella

Sosiaalityöntekijä Pirkko Haikara aloitti huhtikuussa uutena sosiaali-ja potilasasiamiehenä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomilla, joka tuottaa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät

Neuvonta
• Asiakaslain soveltamiseen liittyen
• Muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön soveltamiseen liittyen
• Hallintotoimintaan ja viranomaisessa asioimiseen liittyen

Avustaminen
• Muistutuksen tekemisessä ja muu kirjallinen avustaminen esim. potilasvahinkoilmoitus tai muutoksenhaku menettely
• Välittäjänä/sovittelijana toimiminen asiakkaan ja viranomaisen välillä

Tiedottamis- ja vaikuttamistehtävä
• Tiedottaminen asiakas- ja potilaslain velvoitteisiin liittyen palvelun käyttäjille, palvelun järjestäjille ja muille sidosryhmille
• Vaikuttamistoiminta tietoon tulleista epäkohdista.

Sosiaali- ja potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, sillä tehtävä on neuvoa antava. Asiamiehen voi pyytää mukaan asiakkaan ja työntekijän välisiin kohtaamisiin ja hän voi toimia tilanteessa yhteistyötä edistävänä osapuolena.
Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta julkaistaan vuosittain selvitys, joka tehdään kyseisen vuoden aikana tulleiden yhteydenottojen tilastoinnin perusteella. Voit tutustua vuoden 2021 selvitykseen ja toimintaan seuraavasta linkistä https://socom.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies/