Talentia Kymenlaakso ry:n kannanotto liukuvan työajan poistamiseen

Talentia Kymenlaakso ry:n kannanotto liukuvan työajan poistamiseen

Kymsotella ei ole varaa menettää sosiaalialan ammattilaisiaan – liukuvaa työaikaa ei saa poistaa

Talentia Kymenlaakso ry vaatii, että sosiaalialan ammattilaisilla säilyy oikeus liukuvaan työaikaan.

Helmikuussa 2022 Kymsoten palvelussuhdepäällikkö kertoi Kouvolan Sanomassa ja Kymen Sanomassa, että viime syksynä on tehty päätös työaikaliukuman poistosta. Kymsoten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmassa vuodelle 2022 puolestaan todetaan, että ”Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista tukevat erilaiset käytössä olevat työelämän joustot, kuten työaikapankki, liukuva työaika, osa-aikatyön mahdollisuus ja etätyö.” Tasa-arvo-ohjelma on hyväksytty Kymsoten hallituksessa joulukuussa.

Työntekijän näkökulmasta liukuvan työajan tuoma mahdollisuus vaikuttaa omaan työaikaan parantaa työssä jaksamista, lisää työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Se lisää myös henkilöstön sitoutumista organisaatioon ja kiinnostusta vastavuoroiseen joustamiseen.
Työnantajalle liukuva työaika ei aiheuta kustannuksia ja on loistava vetovoimatekijä rekrytoinnissa. Joustava työ- ja vapaa-ajan yhdistäminen vähentää sairauspoissaoloja ja mahdollistaa pidemmän työuran.
Kymsoten strategisia painopisteitä ovat muun muassa helppo pääsy palveluihin ja sujuvat palvelut. Asiakkaan näkökulmasta liukuva työaika tuo joustoa tapaamisaikojen ja kotikäyntien sopimiseen.

Liukuvasta työajasta luopuminen on Kymsotelle suuri imagohaitta ja tuo paljon lisää työtä esihenkilöille. Työntekijän on pyydettävä esihenkilöltä määräys/lupa jatkaa työpäiväänsä työtehtävien niin vaatiessa. Liukuvassa työajassa työntekijä voi itse määrittää työpäivän pituuden tarvittaessa.

Talentia Kymenlaakso ry:n mielestä Kymsotella ei ole varaa liukuvan työajan poistoon tilanteessa, jossa sosiaalialan ammattilaisten saaminen on muutoinkin haastavaa. Lisäksi nykyisten työntekijöiden hyvinvointia tulee tukea kaikin mahdollisin tavoin.

Talentia Kymenlaakso ry:n hallitus

Ritva Tampio, puheenjohtaja
Kati Klemettilä, viestintävastaava