Aluevaalit ja sopimusneuvottelut aloittavat vuoden 2022

Aluevaalit ja sopimusneuvottelut aloittavat vuoden 2022

Vuosi on vaihtunut ja valitettavasti koronavirukseen liittyen joudumme edelleen toimimaan poikkeuksellisessa tilanteessa.
Tammikuussa järjestettävät aluevaalit ovat tärkeät niin sosiaalialan työntekijöille kuin kaikille muillekin ihmisille. Vaaleissa valittavat aluevaltuustot valmistelevat vuoden 2023 alussa käynnistyvien hyvinvointialueiden toimintaa. Kyse on sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa, niihin varattavista resursseista ja palvelustrategiasta.

Talentia on nostanut aluevaaleihin kolme asiakokonaisuutta, joissa haluamme tekoja:
1. Työhyvinvointi kuntoon: hyvinvoiva työyhteisö ehkäisee henkilöstön vaihtuvuutta
2. Asiakasturvallisuus varmistettava: kulmakivinä kohtuullinen asiakasmäärä ja riittävästi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä
3. Asiantuntijat johtoon: sosiaalihuollon johtaminen kuuluu vain sosiaalialan korkeakoulutetuille.

On siis tärkeää, että kaikki käyttävät äänioikeuttaan! Toivottavasti saamme Kymenlaaksoon valtuuston, missä on myös sosiaalialan erityisyyttä ymmärtäviä valtuutettuja.
Nykyiset julkisen puolen virka- ja työehtosopimukset, mm. SOTE-sopimus, ovat voimassa helmikuun loppuun asti. Samoin yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen voimassaolo on keväällä päättymässä. Julkisella puolella JUKO neuvottelee uusista sopimuksista edustaen myös Talentian jäseniä. Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksesta Talentia neuvottelee suoraan Hyvinvointialan liiton kanssa.
Talentia on asettanut kolme keskeistä neuvottelutavoitetta:
1. Työstä pitää maksaa kunnon palkka
2. Kaiken työn on oltava työaikaa – EI työajan pidentämiselle
3. Korvaukset on maksettava rahana.
Kannattaa seurata neuvottelujen etenemistä mm. Talentian kotisivulta. Lisäksi on tärkeää, että jokaisen jäsenen yhteystiedot ovat ajan tasalla, jotta järjestömme tiedotus saavuttaa jokaisen. Käythän siis varmistamassa, että jäsentiedoissasi on oma eikä työpaikan sähköpostiosoite!

Hyvää alkanutta vuotta 2022!

Talentia Kymenlaakso ry:n hallituksen puolesta
puheenjohtaja Ritva Tampio