Kapenen koulutuspäivä: perhekonstellaatio

Kapenen koulutuspäivä: perhekonstellaatio

Koulutuspäivä perhekonstellaatiosta 20.9.2019

Syyskuisena perjantaina kokoontui Hämeenlinnan Aulangolla innokkaan utelias 25-henkinen perheneuvolan sosiaalityöntekijöiden joukko kuulemaan ja oppimaan perhekonstellaatiosta. Kouluttaja, perheterapeutti Raija Rantola piti meille mielenkiintoisen koulutuspäivän aiheesta avaten kysymystä ”Mitä on perhekonstellaatio?”  Useimmat meistä saivat paitsi tietoa myös kokemuksen osallistumisesta perhekonstellaatioon tehtyjen harjoitusten myötä.

Perhekonstellaation kehittäjä on saksalainen pappi ja psykoanalyytikko Bert Hellinger (1925-2019). Hän kuoli 19.9.2019 eli juuri koulutuspäivämme alla. Perhekonstellaation taustalla on myös hahmoterapeuttista ja jungilaista ajattelua.

Perhekonstellaatio on hyvin intuitiivista työskentelyä. Siinä on tavoitteena jakaa, kokea ja katsoa suhteita ja vuorovaikutusta, kenties sukupolvien yli.  Perhekonstellaatio tulee avuksi, jos vuorovaikutuksessa on ollut jotain rikkovaa, jota halutaan tarkastella. Se tuo ymmärrystä ja eheytymistä nykyhetkeen.

Perhekonstellaatiossa on ns. asiakas tai casen omistaja, joka esittää riittävän fokusoidun kysymyksen näihin vuorovaikutussuhteisiin liittyen. Näyttämölle valitaan sitten ”sijaiset” esittämään asiakasta ja hänen perheenjäseniään. Asiakas saa tehdä nämä valinnat ryhmään osallistuvista, joskus ohjaaja auttaa valinnoissa. Kyse ei ole näyttelemisestä, vaan kuuntelemisesta. Sijaiset kuuntelevat, mitä heissä herää, miten keho tahtoo liikkua ym. Perhekonstellaatiossa ei puhuta, mutta lopussa ohjaaja voi antaa ns. hoitavia lauseita. Lauseet edustavat perhekonstellaation periaatteita, joita ovat kuuluminen, rakenne, järjestys, tosiasioiden tunnustaminen, aikuisen vastuu eli lapsi saa lapsen aseman.

Huomaan perhekonstellaation koulutuspäivän olleen niin kokemuksellinen, että sanoin sitä on vaikea kuvata. Itselleni koulutuspäivä herätti yhä kasvavaa mielenkiintoa opiskella ja oppia aiheesta lisää.

Janna Valonvuori