Kapene ry

Yhdistys

 • Kasvatus-ja perheneuvonnassa toimivien sosiaalityöntekijöiden valtakunnallinen ammatillinen yhdistys
 • Yhdistys kuuluu Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiaan ja Akavaan
 • Edunvalvonnasta neuvottelee julkisella sektorilla Juko ja yksityisellä sektorilla Talentia
 • Yhdistys on perustettu 1968.
 • Yhdistys kokoaa yhteen reilu 200 kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijää.

 

Toiminta

Ammatillisuuden vahvistaminen ja erityisasiantuntijuuden kehittäminen

 • Kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijöiden väylä verkostoitua
 • Ammatillinen lisäkoulutus ajankohtaisista menetelmistä
 • Tiedotus alan ajankohtaisista teemoista

Vaikuttamistyö

 • Kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityön aseman kehittäminen
 • Yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen
 • Kannanotot ja asiantuntijalausunnot

 

Jäsenyys

 • Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sosiaalihuoltolain mukaisissa kasvatus- ja perheneuvontatehtävissä työskentelevä sosiaalityöntekijä, jolla on sosiaalihuollon ammatillisesta kelpoisuudesta annetun lain 272/2005 3§ ja asetuksen 608/2005 2§ 2 kohdan mukainen pätevyys. Lisäksi hänen tulee kuulua alue/paikallisyhdistykseen.

 

Jäsenedut

 • Jäsenkirje
 • Ammatilliset seminaarit ja koulutukset
 • Työhyvinvointia tukeva virkistäytyminen
 • Talentian tarjoamat jäsenedut