Julkaisut ja kannanotot

Sivua päivitetään Kapene ry:n kannanotoista ja ajankohtaista tutkimuksista kasvatus- ja perheneuvonnan aihealueelta.

Kannanotot:

Esitys Follo-työn yhtenäisestä korvauksesta 02/2018

Julkilausuma pysyvän kasvatus- ja perheneuvonnan kehittämisryhmän perustamisesta ja lisäkoulutuksen järjestämisvelvollisuudesta kasvatus- ja perheneuvonnassa työskenteleville työntekijöille. 10/2018
Julkilausuma lähetettiin THL:lle Katriina Bildjuschkinille, ja STM:öön Hanne Kalmarille.


Julkaisut:

Kapene ry:n puheenjohtaja Merja Heikkilä osallistui THL:n koolle kutsumaan perheneuvolatyöryhmään. THL:n Työpaperi luovutettiin mm. peruspalveluministeri Annika Saarikolle, sekä muille päättäjille. THL:n työpaperi 20/2018, Katriina Bildjuschkin (toim.) Kasvatus- ja perheneuvonta – työnsisältöjen, työtehtävien, tavoitteiden ja työmenetelmien määrittely

Ajankohtaiset tutkimukset:


Yhteystiedot:

Uusia  tutkimuksia linkkeineen ottaa vastaan nettisivuja päivittävä Jenni Wiikla (kapene@talentia.fi)