Kehu hyvä työpaikka! -kilpailun voittaja on valittu

Vuoden 2019 Kehu hyvä työpaikka! -kilpailun voittaja on Siun Soten Juuan toimintakeskus. Työyhteisöstä välittyi hyvä kehittämispöhinä. He ovat lähteneet hienosti kokeilemaan uusia juttuja ja kehittäneet toimintaansa Kvankin laatukriteerit ja asiakkaiden osallisuus johtotähtinä. Tästä esimerkkeinä ovat uusi kurssimuotoinen toiminta ja asiakkaiden aktiivisuus kehittämistoiminnassa.

Juuan toimintakeskuksessa on kaksi yksikköä

Työyhteisön mukaan kilpailuun ilmoittanut työ- ja päivätoiminnan ohjaaja Nina Rautiainen kertoo, että toimintakeskuksessa on kaksi yksikköä; Touhula ja Poutapilvi. Molemmissa on työ- ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille. Asiakkaat on jakautuneet ryhmiin mielenkiinnonkohteiden mukaan. Poutapilven toiminta on kerrostalo-osakkeessa. Siellä toiminta on kudonta- ja käsityöpainotteista pienryhmässä. Poutapilvessä on yksi ohjaaja ja yksi palkkatukityöläinen. Touhulassa on yksi työ- ja päivätoiminnanohjaaja, kolme ohjaajaa ja kolme ryhmäavustajaa. Työtoimintoina tehdään alihankintatöitä, polttopuita, puutöitä ja käsitöitä.

Kurssit ovat uudenlaista toimintaa

Vuoden 2019 aikana toimintakeskukseen on rantautunut uudenlainen kurssimuotoinen toiminta. Asiakkailta kysyttiin, minkälaista toimintaa he toivovat, ja sen pohjalta luotiin uusi viikko-ohjelma, johon laitettiin eri kursseja. Asiakkaat valitsevat viikko-ohjelmasta mille kurssille osallistuvat. Kurssin alussa käydään yhdessä läpi kurssin tavoitteet ja lopuksi kerätään palautetta kursseista. Kurssit jatkuvat kuukauden ajan ja kuun lopussa suunnitellaan seuraavan kuukauden kurssit. Asiakkaat ovat kaikissa vaiheissa mukana suunnittelemassa ja tekemässä. Yksikössä on otettu käyttöön myös vertaisosaajatoiminta. ”Pohdimme, miten saisimme asiakkaiden taidot käyttöön, ja nyt he pääsevät opettamaan omia taitojaan muille asiakkaille. Ohjaajat ovat kurssilla apuohjaajina”,  kertoo Nina Rautiainen. Asiakkaiden vetäminä kursseina on ollut mm. massatyöt, digiliikuntaa, levyraatia, runopiiri jakaraoke.

Kvankin laatukriteerit mukana toiminnassa

Yksikössä pidetään asiakkaiden ja henkilökunnan yhteisiä kehittämispäiviä, joissa suunnitellaan toimintoja. Viime kerralla pidettiin luento kvankin laatukriteereistä ja jakauduttiin ryhmiin työskentelemään. Jokaiselle ryhmälle jaettiin yksi laatukriteeri. Ryhmissä pohdittiin miten kriteerit näkyvät arjessa. Kehittämispäivät koetaan tärkeinä ja mielenkiintoisina.

Touhulan asiakkaiden kanssa tehtiin laatukriteeripuu.  Sitä tehdessä käytiin läpi selkokielistä laatukriteeriopasta ja laitettiin jokaiseen kukkaan lyhyesti mitä mikin kriteeri tarkoittaa. Palvelusuunnitelmien ja itsemääräämisoikeussuunnitelmien yhteydessä mietitään asiakkaiden henkilökohtaisia tavoitteita ja peilataan niitä laatukriteereihin. Asiakkaille tehdään myös yksilökeskeinen elämänsuunnitelma yhdessä omaohjaajan kanssa.

 

Asiakkaat aktiivisina toimijoina kehittämistyössä

”Meillä pyritään tekemään ohjaajat tarpeettomiksi. Pyritään siihen, että asiakas pystyy toimimaan mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti. Asiakkaat eivät ole vain läsnä kehittämispäivissä ja muissa arkipäivän toimissa, vaan he ovat itse toimijoita ja vaikuttavat siihen mihin suuntaan päivätoimintoja kehitetään”, Rautiainen kertoo asiakkaiden osallisuudesta. Toimintakeskuksessa aloitettiin digivertaisosaajakoulutus. Siinä asiakkaat opettelevat vertaisosaajana tarvittavia taitoja, että voivat sitten jakaa osaamistaan. Digitaalisuus on arjessa vahvasti läsnä. Toimintakeskus oli mukana Honkalampisäätiön Ihan Diginä -hankkeessa, joka käynnisti digiklubitoiminnan. Kun klubi loppui, jatkettiin digin tuomista arkeen.

Hyvän työyhteisön perusta

Hyväksi työyhteisön tekee, että yhteisössä otetaan rohkeasti uusia kehittämisideoita vastaan. Välillä viljellään yhdessä rankkaakin huumoria ja se kantaa vaikeistakin asioista läpi. Välillä riidellään kuin perheenjäsenet konsanaan, mutta ne ei koskaan estä laadukkaan työn tekemistä. Asioista voi olla eri mieltä ja monesti niistä poikiikin jotain uutta ja hyvää kun asioita on pohdittu monelta kantilta. Töihin on kiva tulla kun tietää, että työkavereihin voi luottaa.

 

Lämpimät onnittelut voittajalle!