Jäsenkyselyn tulokset

Vammaisala Talentia ry:n juhlavuoden jäsenkyselyyn vastasi 64 yhdistyksen jäsentä. Kyselyyn pystyi vastaamaan 22.9.-11.10.2021 välisenä aikana. Linkki kyselyyn lähetettiin jäsenille sähköisellä jäsenkirjeellä ja se oli saatavilla myös yhdistyksen nettisivujen kautta.

Vastaajista 63 % toivoi jäsentapahtumaksi teatteria ja 71 % asiantuntijaluentoa. Muut esitetyt vaihtoehdot (museoretki, luontoretki, risteily) saivat kannatusta n. 22 % vastaajista. Ulkomaanmatkaa toivoi 43 % vastaajista.

Vastaajat kannattivat etätapahtumien järjestämistä etenkin asiantuntijaluentojen muodossa.

Kyselyyn vastanneet toivovat, että tapahtumia järjestettäisiin myös Pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Toivekohteissa oli edustettuna lähes koko Suomi. Vastaajista 76 % olisi valmis matkustamaan toiselle paikkakunnalle osallistuakseen jäsentapahtumaan.

Vastanneet ovat kiinnostuneita sekä viikonlopputapahtumista (75 %) että arki-iltaisin järjestettävistä tapahtumista (62 %).

Vammaisala Talentia ry:n hallitus on käyttänyt kyselyn vastauksia suunnitellessaan vuoden 2022 toimintaa. Hallitus kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita!