Marjo-Riitta Nieminen


Vammaisala Talentian juhlavuoden kunniaksi julkaisemme juttusarjan, jossa vammaisalalla toimivat sosiaalialan korkeakouluttetut kertovat työstään.

Nina johanna Metsokumpu

Tänään töissä vammaisalalla – Marjo-Riitta Nieminen

”Tärkein työväline olet sinä itse ja asenteesi. Ratkaisukeskeinen työote on hyväksi havaittu väline tässä työssä ja rinnalla tulee hallita kuuntelemisen taito. Me teemme työtä perhehoitajan kodissa ja on hyvin vaarallista mennä sanomaan ”tee niin tai näin”. On parempi kuunnella ja esittää kysymyksiä ja perhehoitaja itse arvioi mikä on hyvä ratkaisu heidän arkeensa.”

Lue lisää
Nina johanna Metsokumpu

Tänään töissä vammaisalalla – Aune Suomalainen

”Asiakkaan kohtaamisessa on hyvä yrittää nähdä tilanne ja tarve myös asiakkaan näkökulmasta. Jos itse olisin asiakas, miten haluaisin tässä tilanteessa tulla kuulluksi ja kohdelluksi. Ystävällisyys ja asiallinen käytös asiakasta kohtaan johtaa yleensä myönteiseen kohtaamiseen, vaikka itse asia olisi haasteellinen. Pyrin myös aina etsimään ja ehdottamaan asiakkaalle vaihtoehtoista ratkaisua tai tahoa, johon ottaa yhteyttä, jos en omassa toimessani voi vastata hänen palvelutarpeeseen.”

Lue lisää
Nina johanna Metsokumpu

Tänään töissä vammaisalalla – Marja Herala

”Koen erittäin positiivisena työharjoitteluun tulevat ja opinnäytetöitään yhdistyksessämme tekevät opiskelijat. Opiskelijat tuovat työhöni oman virkistävän näkökulmansa ja haastavat olemassa olevat käytännöt. Heidän työpaikkaohjaajanaan toimiessani pääsen perustelemaan omaa toimintaani. Opin myös itse kyseenalaistamaan omia toimintatapojani. Opiskelijat tuovat myös sisällöllistä väriä toimintaan ja uusia sosiaalisia kontakteja asiakkaillemme. Kehitysvamma-alaa ei välttämättä pidetä kovin houkuttelevana sosiaalialan opiskelijoiden keskuudessa, mutta asiakkaamme saattavat hyvinkin muokata mielipiteitä myös siltä osin.”

Lue lisää
Nina johanna Metsokumpu

Tänään töissä vammaisalalla – Anna-Mari Bruns

”Kuuntele asiakastasi – heiltä oppii paljon. Aivovaurio.fi-projektissa, jossa rakensimme nettiportaalin yhdessä kohderyhmän kanssa, opin todella kuinka paljon käyttäjäryhmä osaa analysoida ja tuottaa tietoa palvelujen kehittämiseksi. Lähes ehtymätön voimavara!”

Lue lisää
Nina johanna Metsokumpu

Tänään töissä vammaisalalla – Johanna Hannuksela

”Hyvin usein mietin, miten minä haluan tulla kohdatuksi, miten minä toivoisin samassa tilanteessa minua autettavan, miten minä haluan toiveitani, ajatuksiani, mielipiteitäni kunnioitettavan ja tulla kuulluksi. Niin haluan toimia myös toisia kohtaan.”

Lue lisää
Nina johanna Metsokumpu

Tänään töissä vammaisalalla -Tiia Kokkola

” Minulla on tapana lähettää asiakkaille ennen tapaamista kysymyksiä keskustelun tueksi. Tällä tavalla asiakkaat ovat tietoisia siitä, mistä tapaamisissa keskustellaan. Minulle on tärkeää, että asiakkaat kokevat tulevansa kuulluiksi.

Ihmetteleminen ja avoimuus ovat keskeinen osa työtäni. Asiakkaiden tapaamisen merkitys on avautunut minulle hyvinkin konkreettisesti. Toimintakyky voi vaikuttaa erilaiselta paperilla ja kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Siksi vammaispalveluiden sosiaalityötä ei nähdäkseni voi koskaan tehdä täysin sähköisesti.”

Lue lisää