Jäsenet

Voit liittyä Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry:n jäseneksi, kun

-olet suorittanut sosiaalityön kelpoisuusehdot täyttävän tutkinnon yliopistossa ja työskentelet sosiaalityöntekijänä sosiaalitoimessa tai

-olet sosiaalityön opiskelija

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenmäärä 1.1.2020, 1349.

Yhdistyksen jäsenet työskentelevät mm. sosiaalityöntekijöinä ja johtavina sosiaalityöntekijöinä lastensuojelun, aikuissosiaalityön, kuntouttavan työtoiminnan ja päihdehuollon asiantuntijatehtävissä.