Ammattiylpeys, onko meillä sitä?

”Sosiaalityöntekijä, ja ylpeä siitä” on Talentian joitain vuosia sitten kampanjoima slogan meille
sosiaalityöntekijöille. Kansainvälisen sosiaalityön päivän alla ryhdyin pohtimaan ammattiylpeyden
näkymistä työssämme.

Sosiaalityöntekijän työ on kiireistä, ja ajatus ammattiylpeydestä jäänee useimmiten tämän kiireen alle.
Emme kovin usein tule miettineeksi, että teemme jokapäiväisessä työssämme ammatillisesti ja eettisesti
korkeatasoisesti ratkaisuja, joista on syytä olla ylpeä. Näin taannoin sosiaalityötä kuvattavan hienolla
käsitteellä ihmisoikeustyö, ja juuri sitä työmme parhaimmillaan on.

On ihmisoikeuksien toteuttamista kun aikuissosiaalityöntekijä huolehtii siitä, että häätöuhan alla elänyt
asiakas kykenee säilyttämään asuntonsa. Samoin se, kun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä
koordinoi asiakkaalleen vaativan, moniammatillisen yhteistyön avulla riittävän kattavan
palvelukokonaisuuden, että tämä selviää elämässään mahdollisimman itsenäisesti. Lastensuojelun
sosiaalityöntekijä, joka rakentaa lapsen huostaanottoprosessin yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa,
ja kaikkien ihmisarvoa kunnioittaen, voi tuntea ylpeyttä työstään. Samoin voi tehdä vanhuspalveluiden tai
maahanmuuttopalveluiden sosiaalityöntekijä, kun hän huolehtii asiakkaidensa ihmisarvoisesta kohtelusta
monimutkaisessa ja osittain sirpaleisessa palvelujärjestelmässä. TYP:in sosiaalityöntekijä, joka saa
vuosia järjestelmän rattaissa nöyryytetyn sairaan asiakkaan lopulta perusteelliseen työkyvyn arvioon, on
puolustanut asiakkaan ihmisoikeuksia ammatistaan käsin sosiaalityön tarjoamin keinoin.

Sosiaalityöntekijöillä on vahva taipumus ajatella aina ensimmäiseksi asiakkaiden etua, ja sehän on toki
myös ammattieettinen velvollisuutemme. Ammattiylpeyttä voi kuitenkin yrittää muistaa aina välillä työn
keskelläkin. Kiireisen työpäivän lomassa käymme muutaman kollegan kanssa nopean keskustelun
jostain asiakasasiasta, emmekä ehdi ajatella, että itse asiassa tilanne oli ammattieettisesti
korkeatasoinen konsultaatio kollegoiden kesken. Korkea ammattietikka ja asiakaslähtöisyys ovat
sosiaalityön suuria hyviä puolia. ”Jossain on tämän työn helmet, jotka pitävät meidät alalla”, sanoi
minulle viisas kollega noin kaksikymmentä vuotta sitten. Asiakkaat ovat sosiaalityön keskeisin hyvä
puoli, mutta pidän tärkeänä myös vahvaa arvopohjaa. Henkilökohtaisesti ajattelen, että harva asia
maailmanhistoriassa on yhtä arvokas keksintö kuin pohjoismainen hyvinvointivaltio. Me julkisen sektorin
sosiaalityöntekijät olemme keskeinen osa tämän hyvinvointivaltion rakennetta, joten aihetta ylpeyteen
on.

Tällä hetkellä elämme poikkeuksellista aikaa yhteiskunnassa. Sosiaalityöntekijöinä meillä on syytä olla
ylpeitä myös siitä, että koulutuksemme antaa meille valmiudet hankkia tietoa sekä taitoja käsitellä tarjolla
olevaa tietoa kriittisesti. Osaamme toimia kriisin keskellä ammatillisesti ja rauhallisesti ja työllämme
ylläpidämme yhteiskuntarauhaa turvaamalla myös heikossa asemassa olevien kansalaisten perus- ja
ihmisoikeuksien toteutumista.

Siispä toivon kaikille kollegoille (ja sellaisiksi opiskeleville) ammattiylpeyden ja ilon täyttämää
kansainvälistä sosiaalityön päivää!

Terveisin

Sari Savikko
Puheenjohtaja
Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijä ry
(Sosiaalityöntekijä ja ylpeä siitä)