Vetoomus pääministerille ja perhe-ja peruspalveluministerille

Sosiaalijohto ry on vedonnut pääministeriin ja perhe- ja peruspalveluministeriin sitovaa henkilökuntamitoitusta ja hoitotakuuta koskevien uusien lakien myöhentämisestä

Sosiaalijohto ry pitää mahdottomana toteuttaa aiotussa määräajassa sosiaalihuoltoon kaavailtuja sitovia henkilökuntamitoituksia sekä valmistelussa olevaa hoitotakuuta ja on jättänyt lakien voimaan tulon myöhentämistä koskevan vetoomuksen pääministeri Sanna Marinille ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle. Vetoomus koskee vanhuspalvelulain kakkosvaihetta ja ikäihmisten asumispalveluiden henkilökunnan vähimmäismitoituksen nostamista reilun vuoden kuluttua 0,7 työntekijään/asukas, lastensuojeluun ja oppilashuoltoon suunniteltuja mitoituksia sekä perusterveydenhuoltoon kaavailtua seitsemän päivän hoitotakuuta.
Sosiaalijohto ry:n näkemyksen mukaan uudistusten toteuttamisessa ei tulla onnistumaan ja tilanne aiheuttaa esihenkilöille ja johtajille ratkaisemattomia ongelmia uhaten samalla heidän jaksamistaan ja työkykyään. Toimeenpanon mahdottomuus johtuu useammastakin syystä. Tilanne työmarkkinoilla on erittäin vaikea eikä tehtäviin saada tälläkään hetkellä työntekijöitä lainsäädännön vaatimuksia vastaavasti. Johtajien työaika menee hyvän johtamisen sijasta epätoivoiseen henkilökunnan hakemiseen ja etsimiseen.
Toinen syy on rahoituksen riittämättömyys. Uudistuksia ei rahoiteta valtionosuuksina täysimääräisesti eikä henkilöstön lisäykseen ole rahaa. Haasteita tuo myös valvonta, joka ei pysty riittävästi ottamaan huomioon, että palveluissa esiintyvät ongelmat ovat luonteeltaan rakenteellisia. Johtajat ovat mahdottoman tehtävän edessä yrittäessään toteuttaa tiukkenevan lainsäädännön ja valvonnan kautta tulevia velvoitteita.
Uusien lakien voimaan tulon viivästämisen ohella Sosiaalijohto ry odottaa, että sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön yhteistyönä toteutetaan ensin valtakunnallinen toimenpideohjelma julkisesti rahoitettujen palvelujen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Lisätietoja antaa Sosiaalijohto ry:n puheenjohtaja Jouni Nummi puh. 045- 266 9983 ja sosiaalijohto@talentia.fi