Luottamusmiehet

Talentialaisella on oikeus kääntyä ongelmatilanteissa ja kysymyksissä luottamusmiehen puoleen. Luottamusmiehet ajavat vain järjestäytyneen asioita. Luottamusmiehet neuvottelevat järjestön jäsenten puolesta työpaikkakohtaisesti sovittavista asioista, kuten paikallisesti sovittavista järjestelyvaraeristä, työsopimuksista ja henkilöstöasioista.

Pulmatilanteissa kannattaa aina ensimmäiseksi ottaa yhteyttä oman työpaikan luottamusmieheen.

Apu on silloin lähellä ja vastaus voi löytyä huomattavasti nopeammin kuin Talentian toimiston lakineuvonnan kautta. Jäsenen kannattaa selvittää työpaikallaan, kuka on lähin luottamusmies ja pääluottamusmies. Tiedon saa työpaikan ilmoitustaululta, Talentiasta tai työnantajalta.

Julkisella sektorilla talentialaisten etuja ajavat JUKOn luottamusmiehet.

Neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehet valvovat sopimusten noudattamista kunnissa ja kuntayhtymissä ja neuvottelevat paikallisista sopimuksista sekä palkankorotuksista.

Yksityisellä sektorilla talentialaisten etuja ajaa talentialaiset ja yhteiset luottamusmiehet

Talentialla on yksityisellä sektorilla omia luottamusmiehiä. Talentialaiset voivat kääntyä myös yhteisten luottamusmiesten puoleen.

Luottamusmiesvaalit

Luottamusmiehet valitaan julkisella sektorilla kolmivuotiskaudeksi vaaleilla. Talentia kannustaa jäseniään hakeutumaan luottamusmieheksi, sillä sosiaalialan erityiskysymykset tuntevia talentialaisia luottamusmiehiä tarvitaan lisää. Yksityisellä sektorilla luottamusmies voidaan valita työyhteisön jäsenistä koska vain.


Talentialaiset luottamusmiehet

Suluissa ammattiryhmä, minkä asioita erityisesti hoitaa.

Keski-Suomen hyvinvointialue:

Pääluottamusmies Heljä Siitari

Varapääluottamusmies Oskari Kivelä (sosiaaliohjaajat ja perhetyöntekijät)

Luottamusmies Kirsi Alastalo (kuraattorit ja vastaavat kuraattorit)

Luottamusmies Kaisa Hiltunen

Luottamusmies Tiina Tuominen

Jyväskylän kaupunki:

Varapääluottamusmies Heli Palmros (varhaiskasvatus)