Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopijaosapuolet ovat sopineet työehtosopimuksessa työhyvinvointityöryhmästä, jonka tehtävänä on selvittää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla. Tavoitteena on edistää työsuojeluorganisaation toimivuutta sekä henkistä ja fyysistä työturvallisuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi, työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työryhmän yksi päämäärä tällä työehtosopimuskaudella on jakaa informaatiota jäsenistölleen työsuojelua, työsuojelun yhteistoimintaa sekä työhyvinvointia, -turvallisuutta ja -terveyttä koskevista aihepiireistä. …

Lue lisää

Talentia järjestää valmennuskurssin luottamusmiestehtävistä kiinnostuneille

Haluatko vaikuttaa oman alasi työelämään? Oletko kiinnostunut palkasta, työajoista ja mikä niitä säätelee? Sinusta voisi olla luottamusmieheksi! Talentia järjestää luottamusmiesvalmennuskurssin viikonloppuna 20.-21.11.2021 Sokos hotel Presidentissä Helsingissä. Kurssi on tarkoitettu kuntasektorin työntekijöille tai valmistumassa oleville/vastavalmistuneille opiskelijoille. Saat koulutuksessa hyvän tietopaketin siitä, mitä luottamusmies tekee, mitkä ovat hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, ja mistä hän saa tietoa ja …

Lue lisää

Päättäjien puututtava varhaiskasvatuksen epäkohtiin

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työolosuhteisiin on puututtava viipymättä, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Varhaiskasvatuksen sosionomitaustaiset opettajat ja muut varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat esittäneet huolensa työssäjaksamisesta sekä lasten turvallisuudesta ylisuurissa ryhmissä. Vaikka varhaiskasvatuksen mitoitukseen on tullut tarkennuksia, monissa päiväkodeissa on edelleen liian vähän pätevää henkilökuntaa suhteessa lasten määrään. Talentia kääntää katseensa päättäjiin: heidän on nyt puututtava epäkohtiin ja kannettava …

Lue lisää

Onko sinua uhattu työssäsi? Laiton uhkaus muuttui virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi

Laittomasta uhkauksesta tuli 1.10. alkaen virallisen syytteen alainen rikos, jos henkilöä uhataan hänen työtehtäväänsä liittyen. Jatkossa syyttäjä voi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta. Talentia on puoltanut tätä lakimuutosta, sillä se parantaa sosiaalialan ammattihenkilöiden oikeusturvaa ja tätä kautta myös työturvallisuutta. Samalla se edesauttaa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua laittomiin uhkauksiin. Jokaisen työpaikan tulee viestiä, että uhkailuun ja väkivaltaan on …

Lue lisää

Tutustu vakuutusyhtiö Turvan uuteen Turvassa-henkivakuutukseen

Tutustu Turvan uuteen, etenkin Talentian jäsenelle edulliseen Turvassa-henkivakuutukseen! Vakuutuskumppanimme Turva tarjoaa uuden, erityisesti Talentian jäsenelle edullisen henkivakuutuksen, jolla autat perhettäsi pärjäämään taloudellisesti, jos jonakin päivänä menehdyt äkillisesti. Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä sinua vaan heitä, jotka ovat sinulle kaikista rakkaimpia. Esimerkiksi asuntolainan tai muiden kulujen ei tarvitse kaatua kokonaan puolisosi niskaan, ja autat perhettäsi jatkamaan elämäänsä …

Lue lisää

Akava aloittaa Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen – työhyvinvointi nostettava osaksi talous- ja työllisyystoimia

Akava liittoineen aloittaa Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen, jolla tuodaan esille työkyvyttömyyden kustannuksia ja vaikutuksia yhteiskuntaan ja yksilöille sekä esitetään konkreettisia ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi. Mukana ovat Aalto-yliopisto, Eläketurvakeskus, Kela, Keva, Mieli ry, Sitra, THL ja Työterveyslaitos. Hanke jatkuu vuoden 2022 helmikuuhun. – On hienoa, että olemme saaneet mukaan valtavan määrän osaamista kumppaneidemme kautta. Työuupumus, liiallinen …

Lue lisää

Talentian webinaari paneutuu sosiaalialaan ilmastonmuutoksessa

Talentia järjestää marraskuussa webinaarin, joka käsittelee sosiaalialaa ilmastonmuutoksessa. Tilaisuudessa pohditaan, miksi ja miten ilmastonmuutos on sosiaalialan asia. – Ilmastonmuutos on tärkeä aihe. Webinaarin tarkoitus on lisätä talentialaisten tietoisuutta siitä, että ilmastokysymys koskee kaikkea ja kaikkia, ja se kytkeytyy erityisesti sosiaalialaan, sanoo Talentian ammattieettisen lautakunnan sihteeri, erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen. Webinaarin teemaan johdattelee Jyväskylän ylipistonlehtori Satu Ranta-Tyrkkö. …

Lue lisää

Toimeentulotukiasiakkaiden pallottelun loputtava

Toimeentulotuen Kela-siirto on hankaloittanut heikoimmassa asemassa ja sosiaalityön tarpeessa olevien asiointia. Tämä on lisännyt turvattomuutta ja jopa estänyt palvelujen ja taloudellisen tuen saannin, toteaa Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotuen uudistamista valmisteleva työryhmä loppumietinnössään. Työryhmän mukaan heikoimmassa asemassa on peräti 20 prosenttia perustoimeentulotuen asiakkaista. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on antanut lausuntonsa työryhmän mietintöön. Talentia pitää tärkeänä työryhmän …

Lue lisää

Palkan erillislisä voi merkitä palkanalennusta

Onko palkkalaskelmaasi ilmestynyt merkintä tehtävälisästä, tk-lisästä tai muusta lisästä? Kunta-alalla työskentelevän kannattaa silloin olla tarkkana. Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES) ei nimittäin tunne tehtäväkohtaisesta palkasta erillistä lisää, vaan kaikki tehtävään ja vaativuuteen liittyvien tekijöiden tulisi vaikuttaa tehtäväkohtaiseen palkkaan. Viime aikoina jotkut kunta-alan työnantajat ovat alkaneet käyttää tehtäväkohtaisen palkan lisäksi erillisiä lisiä, joita on nimetty muun …

Lue lisää

Aluevaalit eivät ole terveysvaalit – Talentia julkaisi vaalitavoitteensa

Aluevaalit ovat vähintään yhtä paljon sosiaalipalvelujen vaalit kuin terveysvaalit, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia painottaa. – Sosiaalihuolto työllistää enemmän kuin terveydenhuolto sote-alueilla, korostaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. Sosiaalihuollon palvelut kattavat koko elämän kirjon aina perhepalveluista ja lastensuojelusta aikuissosiaalityöhön ja iäkkäiden palveluihin. – Aluevaalit ovat erittäin merkitykselliset vaalit, joten nyt jos koskaan on syytä äänestää. Aluevaalien tulokset vaikuttavat meidän …

Lue lisää