Kategoria: Uutinen

Talentian lausunto asiakasmaksulakiluonnoksesta

Asiakasmaksuja uudistettava yhdenvertaisuus turvaten Asiakasmaksuista säätäminen lain tasolla on kannatettavaa. Maakuntien tehtäväksi esitettävä vastuu maksujen perimisestä lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Sen sijaan maakunnille esitetty liikkumavara maksujen tason määrittelyssä ei varmista palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden toteutumista. Asiakasmaksujen, lääkekulujen ja matkakulujen korvaamiskäytäntöjä kehitettävä Asiakasmaksujen voimakas kohdistuminen pienituloisille ja sairaille henkilöille edellyttää jatkossa asiakasmaksulain mukaisen maksukaton sekä …

Lue lisää

Kertaerä tulossa – kenelle se kuuluu?

KVTES:n piirissä olevat saavat tammikuussa 2019 kertaerän, mikäli palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään on ollut voimassa 3.9.-18.11.2018 välisenä aikana ja ko. ajanjaksolle osuu vähintään yksi palkallinen päivä. Palvelussuhteen ei tarvitse olla voimassa enää tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2 % työntekijän marraskuussa 2018 maksettavasta varsinaisesta palkasta. Kertaerän saamisen edellyttämän ajanjakson sisällä sallitaan enintään seitsemän kalenteripäivän yhtäjaksoinen katko …

Lue lisää

Uusi varhaiskasvatuslaki ei tuo helpotusta pulaan pätevistä työntekijöistä

Lastentarhanopettajan tehtävään voi varhaiskasvatuslain siirtymäajan turvin kouluttautua kahta korkeakouluväylää pitkin: ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Suhteellisen pitkästä siirtymäajasta huolimatta lain sisältämien henkilöstömuutosten vaikutukset uhkaavat varhaiskasvatuksen laatua: pula pätevistä tekijöistä syvenee entisestään. Suomessa työskentelee tällä hetkellä runsaat 13 000 lastentarhanopettajaa, joista yli kolmannes on koulutukseltaan ammattikorkeakoulutettuja sosionomeja tai sosiaalikasvattajia. Uuden varhaiskasvatuslain mukaan 31.7.2023 jälkeen ammattikorkeakouluista ei enää valmistuta …

Lue lisää

Epäpätevyysalennuksen korjaus voi vaikuttaa maksettuihin päivärahoihin

Palkkaan tehty perusteeton alennus epäpätevyyden perusteella on voinut turhaan alentaa myös työttömyyspäivärahoja tai Kelan maksamia etuuksia. Niin sanottuja epäpätevyysalennuksia on tehty kunta-alalla työskenteleville, jotka ovat kunnan yleisen työehtosopimus KVTES:n piirissä. Tieto korotetusta palkasta työttömyyskassaan Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko käsittelee talentialaisten päivärahojen korjaukset jäsenen pyynnöstä. Täyttä päivärahaa saaneiden osalta tilanne on selkeä, heille on tiedossa lisämaksua. Soviteltua työttömyysetuutta …

Lue lisää

Talentias publikation Vardagen, värderingarna och etiken på svenska är ute från boktryckeri

I publikationen etiska anvisningar för yrkespersoner inom socialvården har lyfts fram aktuella etiska tillvägagångssätt, exempel relaterade till påverkan och arbetstagarnas rättigheter, med avsikt att öppna frågeställningar utan att ge uttömmande svar på brokiga situationer i arbetslivet. Talentias svenskspråkiga medlemmar ska få publikationen via posten men man kan okcså läsa den på nätet. >> Läs publikationen …

Lue lisää

Tule Talentiaan jäsensihteeriksi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan jäsensihteeriä Tehtäviin kuuluu jäsenten tiedusteluihin vastaaminen puhelimitse ja sähköpostitse, jäsentietojen päivittäminen ja tiedonhaku YAP-liittojärjestelmällä, jäsenmaksujen seuranta sekä yhteydenpito työnantajiin ja työttömyyskassaan. Hakijalta toivomme: – tehtävään soveltuvaa koulutusta, kuten merkonomin koulutusta – kokemusta jäsenrekisterin hoidosta – aiempaa työkokemusta ammattijärjestössä tai työttömyyskassassa …

Lue lisää

Epäpätevyysalennuksen takaisinmaksu työnantajaa vaihtaneille

Useat kunnat ja kuntayhtymät ovat päättäneet maksaa takaisin työntekijöilleen ja viranhaltijoilleen perusteettomasti – eli vastoin KVTES:n nykyistä sopimusmääräystä – tekemiään ns. epäpätevyysalennuksia. Jotkut työnantajat huolehtivat takaisinmaksusta vain niiden osalta, jotka edelleen ovat heidän palveluksessaan. Muilta edellytetään omaa aktiivisuutta. Talentia kehottaa kaikkia jäseniään, jotka katsovat, että heidän palkastaan on perusteetta tehty epäpätevyysalennus, olemaan yhteydessä entiseen esimieheensä …

Lue lisää

Tule järjestöasiantuntijaksi Talentiaan

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry hakee Järjestöasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Talentia on kasvava akavalainen yli 25 000 sosiaalialan korkeakoulutetun ja alan opiskelijan ammattijärjestö, joka ajaa ja valvoo jäsentensä palkkauksellisia ja ammatillisia etuja. Järjestöasiantuntijan tehtäviin kuuluvat muun muassa jäsenyhdistysten ja jäsenten neuvonta, ohjaus ja tuki osallistuminen aluetoiminnan kehittämiseen ja työtaisteluvalmiuden ylläpitoon jäsenrekrytoinnin, …

Lue lisää

Osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun

Talentia etsii jo 12. kertaa alan hyviä käytäntöjä. Oletko ollut työstämässä vaikuttavaa työkäytäntöä, jolla on saatu aikaan hyvää? Osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun! Olemme kiinnostuneita kaikista ideoista, joilla on autettu asiakasta sosiaalipalveluissa tai varhaiskasvatuksessa. Palkinto on 3000 euroa ja konferenssimatka ulkomaille. Lue toimintaohjeet ja osallistu kilpailuun. Lähetä meille ehdotuksesi hyvästä käytännöstä 14.9.2018 mennessä. Voit päästä esittelemään …

Lue lisää

Auta Häiritsevä palaute -hanketta

Onko työpaikallanne tehty ohjeistusta, jonka avulla työntekijät pystyvät kohtaamaan häiritsevää palautetta sosiaalisessa mediassa? Jos on, kerro työpaikkanne toimintaohjeista TJS Opintokeskukselle. Näin autat Häiritsevä palaute -hanketta, joka tuottaa tukea ja ratkaisuja työntekijän kohtaaman häiritsevän palautteen, ns. vihapuheen aiheuttamiin haittoihin. Häiritsevällä palautteella tarkoitetaan tässä mediavälitteistä, henkilöön kohdistuvaa ja häiritseväksi koettua palautetta. Hankkeen toteuttajat ovat kiinnostuneita myös kuvauksista …

Lue lisää