Kategoria: Uutinen

Akava, JUKO ja YTN: Paikallinen sopiminen yleistä, mutta luottamusmiesten tiedonsaantia kehitettävä

Tuore Akava Worksin luottamusmiesbarometri nostaa esiin, että paikallisen sopimisen käyttö on yleistä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Paikallisen sopimisen mahdollisuutta on käytetty 89 prosentissa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n luottamusmiesten työpaikoista ja 82 prosentissa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiesten työpaikoista. Akava, JUKO ja YTN korostavat, että selkeä kehittämiskohde on luottamusmiesten tiedonsaanti. Barometrin mukaan vain noin 30 prosenttia luottamusmiehistä …

Lue lisää

Lähde ehdolle Talentian valtuustovaaleihin

Haluatko vaikuttaa Talentiaan? Lähde ehdokkaaksi valtuustovaaleihin! Toukokuussa järjestettäviin vaaleihin etsitään nyt ehdokkaita. Ehdolle voi asettua kuka tahansa jäsenmaksunsa suorittanut Talentian varsinainen jäsen, jolla on itsensä lisäksi kaksi talentialaista ehdokkaaksi asettajaa. Ehdokkaaksi asetutaan täyttämällä liittovaltuustovaalit2020_lomake ja lähettämällä sen Talentian toimistoon. Lomakkeen on oltava perillä viimeistään 15.4.2020. Jäsenistä koostuva, vaaleilla valittu liittovaltuusto käyttää Talentian ylintä päätösvaltaa. Valtuuston kausi on neljä vuotta. Uusi liittovaltuusto pääsee …

Lue lisää

Sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyä uudistetaan sujuvammaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, uudistaa sosiaalihuollon asiakastiedon käyttöoikeuksien määrittelyn perusteita. Sosiaalihuollossa käyttöoikeudet perustuvat sosieaalihuoltolakiin ja henkilöstön työtehtäviin. – Sosiaalihuollon palveluissa asiakastietojen käyttöoikeuksien antaminen edellyttää vahvaa sosiaalihuollon ymmärrystä. On tärkeää, että asiakastietojen käyttöoikeuksien antaja, eli yleensä johto, tuntee sosiaalihuollon periaatteet ja lainsäädännön. Työpaikoilla täytyy myös olla selkeät ohjeet ja toimintatapa siitä, miten käyttöoikeuksia annetaan ja …

Lue lisää

Akava: Henkilöstöedustus uudistettava ja saatettava ajan tasalle

– Akava edellyttää, että hallintoedustuslain henkilöstöedustusta koskevat säännökset päivitetään yhteistoimintalain uudistamisen yhteydessä. Nykyinen laki sallii vapaamuotoiset järjestelyt, joissa henkilöstön edustajan vaikutusmahdollisuus ei toteudu lain tarkoittamalla tavalla, sanoo Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto. Hallintoedustus tarkoittaa työntekijöiden edustajan mahdollisuutta osallistua yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien kysymysten käsittelyyn yrityksen hallintoelimissä. Nykyinen laki, joka tuli voimaan vuonna …

Lue lisää

Sote-palveluiden toimivuus edellyttää kehittämishankkeita myös sosiaalihuollossa

Valtioneuvoston esittelymuistiossa sote-kehittämishankkeiden valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä nostettiin esille pääsääntöisesti terveydenhuollon kehittämiseen liittyviä toimia. Talentia tähdentää, että palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi tarvitaan kehittämis- ja kokeiluhankkeita myös sosiaalihuollon palveluissa. – Erityisesti asiakasmitoituksiin, sosiaalihuollon ammatilliseen johtamiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjakoon tulee panostaa, jotta Tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelman tavoitteet toteutuvat, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto. …

Lue lisää

Neljä ehdokasta kilpailee Hyvä käytäntö -palkinnosta

Vuoden 2020 Talentian Hyvä käytäntö -finalistit on valittu. Palkinnosta kilpailee neljä ehdokasta: Digiosallisuus syrjäytymisen ehkäisykeinona Turvallisuutta yhdessä toimien Mielen tukea nuorille Ylitse MentorApp Hyvät käytännöt Innokylässä Hyvä käytäntö -kilpailuun osallistui 32 ehdokasta, joiden joukosta raati valitsi finalistit. Myös yleisö pääsee valitsemaan oman ehdokkaansa. Yleisökilpailu avataan tammikuussa 2020. Kilpailun osallistujat kirjasivat Innokylään tiedot hyvästä käytännöstään. Innokylä …

Lue lisää

Työelämätoimikunta käsitteli Talentian koulutuspoliittista ohjelmaa

Talentian työelämätoimikunta kokoontui 28.10.2019. Kokouksen asialistalla oli muun muassa Talentian koulutuspoliittinen ohjelma. Luonnosta koulutuspoliittiseksi ohjelmaksi esitteli Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila. Talentian koulutuspolitiikka tähtää laadukkaan sosiaalialan korkeakoulutuksen varmistamiseen sekä osaavien sosiaalialan korkeakoulutettujen laillistettujen ammattihenkilöiden saatavuuden varmistamiseen valtakunnallisesti. Koulutuspoliittisen ohjelman käsittelyä jatketaan seuraavaksi Talentian hallituksessa ja ensi vuonna muun muassa Sosnetin, SOAMKin ja TasSOn kanssa yhteisessä työpajassa. …

Lue lisää

Talentian lausunto valtion talousarviosta ja sote-keskusten kehittämisohjelmasta

Talentia laati 24.10. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien valtion talousarviota ja sote-keskusten kehittämisohjelmaa. Lausunnossaan Talentia esittää, että osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskehittämisohjelmaa varataan miljoona euroa sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Talentia esittää myös sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen aikaisempien leikkausten täysimääräistä palauttamista. Tutkimus- ja kehittämistoimintakokeilut tulee tehdä korkeakoulujen ja osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä. Sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden mahdollisuus osallistua …

Lue lisää

JOKO JO SO-UUDISTUS -seminaarisarja käynnistyi

Tänään käynnistyi Talentian ja Hyvinvointiala HALIn yhteinen neljän aamiaisseminaarin sarja JOKO JO SO-UUDISTUS. Seminaarisarjassa pohditaan, kuinka sosiaalitoimen uudistuksilla voidaan hillitä kestävyysvajetta ja luoda uutta työtä. Tänään 24.10. aiheena oli tutkimustiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä sote-keskuksissa. Tilaisuudessa ylilääkäri Sirkku Pikkujämsä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoi Kansalliset terveydenhuollon laaturekisterit -pilottihankkeesta sekä siitä, millaista oppia hankkeesta voidaan saada sosiaalipalvelujen …

Lue lisää

Talentian kalenterit kolahtavat pian postiluukusta

Talentian kalentereiden 2020 postitus jäsenille on alkanut. Jos olet tilannut kalenterin, saat sen viimeistään kahden viikon sisällä. Jos et enää jatkossa halua kalenteria, voit perua sen kirjautumalla omiin tietoihin Talentian sähköisessä palvelussa tai lähettämällä sähköpostia toimisto@talentia.fi. Jos nyt päätät perua kalenteritilauksen, ota huomioon, että saat kuitenkin vielä 2020 kalenterin.

Lue lisää