Nollatoleranssi syrjinnälle: Yhdenvertaisuuden tulee olla ehdoton työpaikoilla

Talentia läpäisi Green Office -tarkastuksen

Talentian toimisto on läpäissyt ympäristöjärjestö WWF:n Green Office -tarkastuksen. Talentia liittyi Green Office -ohjelmaan viime vuonna tavoitteenaan pienentää toimiston ekologista jalanjälkeä sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. – Olimme mukana Green Office -ohjelmassa …

Lue lisää

Yksityinen sosiaalipalveluala ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

Yksityisen sektorin sopimusneuvotteluissa ei ole päästy neuvottelutulokseen. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuskausi on päättynyt 30.4.2022, jonka jälkeen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa. Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluiden vauhdittamiseksi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään …

Lue lisää

Avainta-alojen uusi työehtosopimus on hyväksytty

Avainta-alojen uusi sopimus on hyväksytty. Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio kommentoi: ”Vaikeiden neuvottelujen jälkeen voimme olla tyytyväisiä taitavasti neuvoteltuun Avainta-alojen uuteen työehtosopimukseen. Korotukset saadaan takautuvasti jo toukokuulta ja uudet perhevapaat ovat …

Lue lisää

Sosiaalihuollon korkeakoulutettujen työntekijöiden työhyvinvointi ja saatavuus varmistettava hyvinvointialueilla – Näin turvataan asukkaiden sosiaalipalvelut

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia korostaa, että hyvinvointialueen henkilöstöstrategiassa tulee huomioida sosiaalihuollon korkeakoulutetut työntekijät. – Hyvinvointialueiden tulee varmistaa, että sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset voivat hyvin työssään ja heidän saatavuutensa turvataan. Näin hyvinvointialueet …

Lue lisää