Osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun

Osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun

Talentia etsii jo 12. kertaa alan hyviä käytäntöjä. Oletko ollut työstämässä vaikuttavaa työkäytäntöä, jolla on saatu aikaan hyvää? Osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun! Olemme kiinnostuneita kaikista ideoista, joilla on autettu asiakasta sosiaalipalveluissa tai varhaiskasvatuksessa. Palkinto on 3000 euroa ja konferenssimatka ulkomaille. Lue toimintaohjeet ja osallistu kilpailuun. Lähetä meille ehdotuksesi hyvästä käytännöstä 14.9.2018 mennessä. Voit päästä esittelemään …

Lue lisää

Auta Häiritsevä palaute -hanketta

Onko työpaikallanne tehty ohjeistusta, jonka avulla työntekijät pystyvät kohtaamaan häiritsevää palautetta sosiaalisessa mediassa? Jos on, kerro työpaikkanne toimintaohjeista TJS Opintokeskukselle. Näin autat Häiritsevä palaute -hanketta, joka tuottaa tukea ja ratkaisuja työntekijän kohtaaman häiritsevän palautteen, ns. vihapuheen aiheuttamiin haittoihin. Häiritsevällä palautteella tarkoitetaan tässä mediavälitteistä, henkilöön kohdistuvaa ja häiritseväksi koettua palautetta. Hankkeen toteuttajat ovat kiinnostuneita myös kuvauksista …

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia varhaiskasvatuslaista

Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.9.2018. Laki tuo muutoksia päiväkotien henkilöstöön ja kelpoisuuksiin. Miten kelpoisuudet muuttuvat? Miten varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien käy? Voivatko sosionomit hakea päiväkodin johtajan tehtäviä? Millainen on päiväkodin henkilöstörakenne tulevaisuudessa? Näihin ja muihin varhaiskasvatuslakia koskeviin kysymyksiin löydät vastaukset nettisivultamme >> Usein kysyttyä varhaiskasvatuslaista. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun saamme uusia kysymyksiä. Tutustu myös siihen, …

Lue lisää

Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan joissakin tapauksissa alentaa

Vuoden 2012 jälkeen pelkän puuttuvan kelpoi­suuden vuoksi tehtä­vä­koh­taista palkkaa ei voida alentaa, jos tehtävän vaativuus on sama.. Osassa kuntia työeh­to­so­pi­muksen (KVTES II Luku 9§) muutos on jäänyt huomaa­matta ja on virheel­li­sesti jatkettu vanhaa tapaa toimia. Oheisesta linkistä löytyy toimintaohjeet, jos epäpätevyysalennus on tehty vastoin KVTES:siä. On tilanteita, joissa tehtä­vä­koh­taista palkkaa voidaan alentaa, jos tehtävää on …

Lue lisää

Talentian toimiston aukioloajat kesällä

Talentian toimisto palvelee koko kesän. Toimiston aukioloajoissa ja puhelinpäivystyksessä on muutamia poikkeuksia: Talentian toimisto on auki 25.6. – 27.7. klo 9 – 15. Jäsensihteereiden puhelinpäivystys on kesäaikaan arkisin klo 9 – 12. Ammatillisten asioiden puhelinpäivystys on suljettu 19.-20.7., 26.- 27.7. ja 2.-3.8. Työ- ja virkasuhdeneuvonnan puhelinpäivystys on suljettu 23.7.-3.8. Talentian toimiston yhteystiedot

Lue lisää

Liittovaltuuston opiskelijajäsenet on valittu

Talentian liittovaltuuston opiskelijavaaleissa on valittu neljä opiskelijajäsentä vuosille 2018-2020. Vaalien suurimmat äänisaaliit keräsivät Onni Westlund Tampereen ammattikorkeakoulusta 56 äänellä ja Anni Pihlaja Tampereen yliopistosta 51 äänellä. Lisäksi valtuuston valittiin Nimo Samatar Metropolia ammattikorkeakoulusta 49 äänellä ja Mia Hiekkamäki Jyväskylän yliopistosta 47 äänellä. Valtuuston varajäseniksi valittiin Mia Rusila, Pia Saukkoriipi, Ida Valtonen, Vilma Viitasaari, Eeva Aspelin, Linda Lindgren, …

Lue lisää

Sosiaalialan asiantuntemus varmistettava sote-keskusten henkilöstön ja palveluiden johtamisessa

Sote-keskuksissa tulee työskennellä maakunnan liikelaitoksen laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Järjestö oli vastikään kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perusta asiakkaan valinnanvapaudelle sosiaalihuollon palveluissa on luotu sosiaalihuoltoa, alan ammattitoimintaa ja asiakastyötä ohjaavissa laeissa. Tavoitteina ovat asiakasturvallisuus ja palvelujen laatu. Sote-uudistus ja valinnanvapaus edellyttävät nykyistä verkostomaisempaa työotetta. Eri ammattihenkilöryhmien tiivis yhteistyö on välttämätön, jotta maakunnan …

Lue lisää

Varhaiskasvatuslakiesitys rikkoo sosiaalihuollon ammattihenkilölakia

Hallituksen esityksessä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi ei ole otettu huomioon, että sosionomi-nimike on esitetyssä muodossa mahdoton varhaiskasvatuksessa. Lakiesityksen mukaan päiväkodeissa työskentelisi jatkossa varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan kuka tahansa ei voi toimia sosionomina, sillä se vaatii Valviran myöntämän ammatinharjoittamisoikeuden riippumatta siitä, millä alalla henkilö toimii. Pelkkä nimikkeen muuttaminen ei ole ammattihenkilölain mukainen …

Lue lisää

Sosiaalityöntekijöiden työaikaan pidennys ja raja ylityölle – katso myös webinaari

Uuden kunta-alan työehtosopimuksen mukaan sosiaalityöntekijöillä on jatkossa vuorokautinen ylityöraja. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden ja muiden KVTES:n työaikaluvun pykälään 10 kuuluvien ammattiryhmien työaika piteni 37,5 tunnista 38 tuntiin ja 15 minuuttiin viikossa 7.5.2018. Työajan pidentyminen korvataan maksamalla toukokuusta alkaen 2,4 prosentin palkankorotus. >> Lue lisää Talentia-lehden verkkosivuilta >> Katso aiheesta webinaari (1h) Uutista päivitetty 28.5.2018: Lisätty linkki webinaariin …

Lue lisää

Talentian sähköinen jäsenneuvonta uudistuu

Talentian työelämään ja työehtoihin liittyvän jäsenneuvonnan sähköpostiosoitteet ammattiasiat@talentia.fi  sekä tyosuhdeneuvonta@talentia.fi poistuvat käytöstä 3.5.2018. Jatkossa jäsenet voivat kysyä neuvoa sähköisellä yhteydenottolomakkeella, joka löytyy Talentian verkkosivuilta osoitteesta: https://www.talentia.fi/neuvonta Lomake on tarkoitettu vain jäsenten yhteydenottoihin ja siksi sen käyttö vaatii kirjautumisen sivuille. Jäsenyyteen ja jäsenmaksuihin liittyvä neuvonta säilyy ennallaan Jos sinulla on kysyttävää liittyen jäsenyyteen, jäsenmaksuihin ja jäsenetuihin, …

Lue lisää