Olemme tukenasi, sosiaalialan korkeakouluopiskelija

Olemme tukenasi, sosiaalialan korkeakouluopiskelija

Paljon onnea opiskelupaikasta, uusi sosiaalialan korkeakouluopiskelija! Muistathan, että Talentia on juuri sinun asioitasi ajava liitto, joka huolehtii alasi ammatillisesta edunvalvonnasta ja neuvonnasta. Jäsenmaksu opiskelijoille on vain 15 euroa vuodessa. – Olemme tyytyväisiä, että korkeakoulujen aloituspaikkamäärät ovat nyt Talentian koulutuspoliittisen ohjelman mukaisia, toteaa Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila. Sosionomien aloituspaikkalisäykset ovat sopivan maltillisia työvoiman kysyntään nähden, ja sosiaalityöntekijöiden …

Lue lisää

Vanhuspalvelujen kokonaisuus tarvitsee riittävän moniammatillista henkilöstöä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on osallistunut ikääntyneiden palvelujen kehitystyöhön. Se on vastikään antanut lausunnot laatusuositusluonnoksesta ja lainsäädännön kehittämisestä. Aiemmin Talentia on lausunut myös vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksesta. Tuorein Talentian lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle käsittelee iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuuden lainsäädännön uudistamista. Talentian mielestä vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö on monelta osin kattava ja toimiva. Jotta palvelut vastaavat kysyntää ja niiden sisällöt …

Lue lisää

Kesäduunari-info neuvoo kesätyön pulmissa

Onko sinulle herännyt kysyttävää kesätyöstäsi? Maksuton Kesäduunari-info palvelee kesätyöntekijöitä koko kesän ajan. Kesäduunarineuvojan tavoitat arkisin kello 9–15 puhelimitse numerosta 0800 179 279 tai WhatsApp-sovelluksella numerosta 040 747 1571. Käytössä on myös sähköinen yhteydenottolomake Kesäduunari-infon sivuilla. Kaikki kysymykset käsitellään luottamuksellisesti. Palvelun neuvoja Anni Ritari toivoo, että häneen otettaisiin yhteyttä rohkeasti heti, jos jokin kesätöihin liittyvä asia mietityttää. …

Lue lisää

Työ- ja työttömyysturvalainsäädännön muutokset voimassa vuoden loppuun

Työsopimuslain ja työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset jatkuvat 31.12.2020 asti. Asia koskee yksityisellä sektorilla työskenteleviä. Alun perin koronavirusepidemian vuoksi työlainsäädäntöön tehtyjen muutosten piti olla voimassa kesäkuun loppuun ja työttömyysturvaan tehtyjen muutosten heinäkuun loppuun. Lomautusilmoitusaika on vuoden loppuun asti 5 päivää normaalin 14 päivän sijaan, ja lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen kesto on 5 päivää. Työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa …

Lue lisää

Talentia palvelee sinua myös kesällä

Talentian toimisto palvelee lähes koko kesän. Olemme suljettuna kaksi viikkoa, 13.-24.7. Muuna aikana toimisto on avoinna ja puhelinpäivystykset toimivat normaalisti. >> Ota meihin yhteyttä Hyvää kesää!

Lue lisää

Viisipäiväinen vuosilomalaskenta – mitä se tarkoittaa?

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja yksityisellä terveyspalvelualalla siirrytään vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 pv/vko) lomapäivälaskentaan (5 pv/vko) 1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa, ellei työnantajakohtaisesti päätetä jo aiemmasta voimaantulosta. Lauantaipäivien laskennasta luovutaan ja vuosilomaa kuluttavat vain maanantain ja perjantain väliset päivät (lukuun ottamatta työehtosopimuksissa mainittuja arkipyhiä). Kyseessä on ennen kaikkea tekninen muutos, eli työntekijän loman määrä ei pitene eikä lyhene. …

Lue lisää

Liukuvaa työaikaa ei ole tarkoitettu ylityön kiertämiseksi

Liukuvassa työajassa plussasaldon enimmäiskertymä saa olla korkeintaan 50 tuntia tai miinussaldon enimmäiskertymä korkeintaan kuusi tuntia uuden KVTES:n mukaan. Muutos tulee voimaan 31.8.2020. Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa saldovapaan pitämisestä kokonaisina työpäivinä. Plussaldo on nyt saanut olla enintään 40 tuntia. Paikallisesti on voitu ja voidaan myös vastaisuudessa kuitenkin sopia myös korkeammista rajoista, mitä Talentia ei kuitenkaan …

Lue lisää

Varallaolosta ja sen ehdoista pitää aina sopia etukäteen

Uuden KVTES:n mukaan työnantajan pitää varallaolosta sovittaessa kertoa työntekijälle kaikki varallaoloon liittyvät ehdot, kuten maksettavan korvauksen suuruus sekä missä ajassa työnteko on aloitettava. Sopimusmuutos vahvistaa sitä, että varallaolosta pitää aina etukäteen sopia ja samalla tuoda esiin siihen liittyvät ehdot. Taustalla ovat uuden työaikalain velvoitteet. – Muutos selventää varallaoloon liittyviä pelisääntöjä työpaikoilla. Kun varallaolosta sovitaan etukäteen …

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen opettajien OVTES-siirto – mitä se tarkoittaa?

Varhaiskasvatuksen kaikki kelpoisuuden omaavat ja varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan tehtävissä toimivat sekä varhaiskasvatusyksiköiden esimiehet siirtyvät OVTES-sopimukseen syksyllä 2021. Sopimusmääräykset kirjataan omaan liitteeseen. Siirto ei koske perhepäivähoidon ohjaajia ja vastaavalla nimikkeellä olevia, vaan he jäävät KVTES:n piiriin. – Siirrolla vahvistetaan, että kaikki varhaiskasvatuksen opettajat säilyttävät opettajan ammatin. Meille tärkeää oli, että kaikkien kelpoisuusehdot täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien …

Lue lisää

Poikkeusolot päättyvät

Suomen hallituksen mukaan koronavirusepidemia on hallittavissa ja siksi valmiuslakia ei enää tarvita. Poikkeusolot päättyvät 16.6.2020. Valmiuslaki vaikutti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden vuosilomiin, ylitöiden määräämiseen ja irtisanomisaikaan. Muutos tarkoittaa työntekijöille paluuta normaaliin työelämään, jossa noudatetaan työehtosopimusten ja lainsäädännön määräyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lepoaikoja ja ylitöitä koskevista säännöksistä ei voi enää poiketa. Poikkeustilan aikana työntekijöitä …

Lue lisää