Neljä ehdokasta kilpailee Hyvä käytäntö -palkinnosta

Neljä ehdokasta kilpailee Hyvä käytäntö -palkinnosta

Vuoden 2018 Talentian Hyvä käytäntö -finalistit on valittu. Palkinnosta kisaa neljä ehdokasta: Metkoja menetelmiä erityislapsiperheille -hyvinvointimalli. Oulun seudun omaishoitajat ry. Omavoima – Tukea, tietoa ja toimintaa neuropsykiatrisista piirteistä omaaville aikuisille. Setlementti Tampere ry. Kaikukortilla kohti yhdenvertaisempaa kulttuuria ja osallisuutta.  Kaikukortti-toimintamallin rakentamiseen ovat osallistuneet Kaikukortti-verkostoissa mukana olevat espoolaiset ja kainuulaiset kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijat sekä …

Lue lisää

Sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta saa antaa vain laillistettu ammattihenkilö

Hallitus päätti viime viikolla sote-uudistuksen valinnanvapaudesta, että tulevien sote-keskusten tehtäviin jäävät sosiaalihuollosta neuvonta ja ohjaus. Talentia on tyytyväinen päätökseen. Se kuitenkin muistuttaa, että sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus ovat merkittäviä tehtäviä, joita ei voi tehdä millä tahansa koulutuksella. – Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus vaativat erityistä osaamista. Siksi on tärkeää, että tehtäviä hoitavat vain laillistetut sosiaalihuollon ammattihenkilöt, …

Lue lisää

Tule Talentiaan viestintäpäälliköksi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian lähes 25 000 jäsentä edistävät työllään hyvinvointia ja vähentävät syrjäytymistä. Talentia vaikuttaa työmarkkinoihin ja yhteiskuntaan, jotta sen jäsenistöllä olisi edellytykset tehdä työnsä hyvin ja työstä maksettaisiin sen vaativuutta vastaavaa palkkaa. Nyt etsimme osaavaan ja motivoituneeseen työyhteisöömme kokenutta viestintäpäällikköä Viestintäpäälliköllä on kokonaisvastuu järjestön viestinnästä, sen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä. Viestintäpäällikkönä vahvistat järjestön toimijoiden …

Lue lisää

Hyvinvointialan liitto ja Terveyspalvelualan Unioni: Jäsenmaksujen työantajaperintään muutos

Hyvinvointialan liitto ja Terveyspalvelualan Unioni ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen Terveyspalvelualan TES:n soveltamisalan ja ammattijärjestön jäsenmaksuperinnän muutoksesta. Muutos tulee voimaan 1.2.2018. Jos työskentelet yksityisellä terveyspalvelualalla, voit jatkossa toimittaa työnantajallesi valtakirjan ammattijärjestö Talentian jäsenmaksun perintää varten. Tällä valtakirjalla työnantaja perii jäsenmaksu suoraan palkasta eikä sinun tarvitse laskea tai muistella maksupäiviä itse. > Lataa ja tulosta jäsenmaksujen perintävaltakirja …

Lue lisää

Talentia käynnisti taukokampanjan

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on käynnistänyt kampanjan, jossa kiinnitetään huomiota työn tauottamisen tärkeyteen työhyvinvoinnin tukena. Sosiaalialan työhyvinvointikysymykset eivät kosketa ainoastaan alan työyhteisöjä ja työntekijöitä, vaan niillä on myös laajempia, joko suoria tai välillisiä vaikutuksia yhteiskunnan hyvinvointiin. On siis tärkeää, että alan työntekijät muistavat huolehtia myös itsestään. Jo lyhyet minuutinkin mittaiset tauot auttavat jaksamaan töissä, ja …

Lue lisää

Rekisteröidy käyttäjäksi Talentian uudistuneille verkkosivuille

Talentian uudistuneet verkkosivut avautuivat 25.9. Niille on koottu tietoa, jota Talentian jäsenistö järjestöltään eniten kysyy. Myös sähköinen liittyminen ja sähköinen asiointi on tehty aiempaa helpommaksi ja sivustoa on mukavampi käyttää erilaisilla päätelaitteilla. Sisältö on jäsennetty hieman eri tavalla kuin ennen, joten tutkaile uusia sivuja kaikessa rauhassa ja jos et löydä etsimääsi, kokeile etusivun hakua. Lähetämme …

Lue lisää

Uusi tartuntatautilaki lisää vastuuta rokotusten hankkimisesta myös sosiaalialalla

Uusi tartuntatautilainsäädäntö tuli voimaan maaliskuussa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kannalta huomionarvoista on se, että laki velvoittaa tietyissä tehtävissä toimivia hankkimaan tarvittavat rokotukset. Lain mukaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yksiköissä pitää tartuntataudeille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelevillä olla riittävä rokotussuoja. Tartuntataudeille herkkiä ovat esimerkiksi vakavasti sairaat, raskaana olevat, alle yksivuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Heidän kanssaan työskentelevillä …

Lue lisää

Koulutusta ja tietoa yrittäjille ja itsensätyöllistäjille

Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät järjestää syksyn aikana koulutusta yrittämisestä kiinnostuneille jäsenilleen. Talentia on Entren jäsenliitto, joten Talentian jäsenet voivat osallistua Entren tapahtumiin. Entre järjestää yrittämisestä kiinnostuneille ja jo yrittäjänä toimiville Innostu yrittäjyydestä -koulutusillan 24.10.  Illan aikana on jaossa hyödyllistä tietoa mm. yrityksen perustamisesta, yrittäjän ja itsensätyöllistäjän sosiaaliturvasta ja työssä jaksamisesta. >> Lue lisää …

Lue lisää

Lapsella tulee olla oikeus sosiaalihuollon ammattihenkilön palveluihin koulussa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää lapsen edun kannalta erittäin ongelmallisena sitä, että viime talven oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutosten myötä kuraattorin ei enää tarvitse olla sosiaalihuollon ammattihenkilö eli sosionomi tai sosiaalityöntekijä. Uudistuksen myötä kuraattorina voi toimia myös korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on lisäksi sosiaalialan aineopinnot tai kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Työelämässä on esiintynyt …

Lue lisää

Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat palkankorotuksia

Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Julkinen sektori on jo kantanut kortensa kekoon mittavilla säästötoimilla. Epäoikeudenmukaiset lomarahaleikkaukset painostettiin julkiselle sektorille osana kilpailukykysopimusta. Kaikkien jo toteutettujen säästötoimien vaikutukset eivät vielä edes näy valtion taloudessa. Julkisen sektorin työntekijöiden ansiotasoa ei saa jäädyttää eikä aliarvioida työntekijöiden merkitystä taloudelle ja hyvinvoinnille. Kotimaisen kysynnän vahvistaminen on selkeä …

Lue lisää