Kategoria: Uutinen

Talentia hyväksyy hallituksen ratkaisun irtisanomiskiistaan

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on hyväksynyt hallituksen uuden esityksen ns. irtisanomislaista. Samalla Talentia lopettaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon heti. Meille oli tärkeää, että hallituksen esityksen perustelut muuttuivat siten, että pelkästään yrityksen koko ei ratkaise irtisanomiskynnystä. Irtisanomisperusteen on edelleen oltava asiallinen ja painava, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. Alun perin hallitus esitti irtisanomissuojan heikentämistä alle 20 henkeä …

Lue lisää

Viisi ehdokasta kisaa Talentian Hyvä käytäntö -palkinnosta

Vuoden 2019 Talentian Hyvä käytäntö -palkinnosta kisaa viisi ehdokasta: Kiusaamisväkivaltaa (koulu) kokeneiden hoito-ohjelma/ryhmä ja progressiivinen verkkosovellus/peli. Kehittäjät: Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluista Katri Pihlaja, Anna Walinen ja Suvi Reiman Piristyspartiolla virkistystä ja toimintaa ikääntyneille. Kehittäjät: Merja Airas, kehityspäällikkö, YM, Mikkelin kaupunki, Marjo Räsänen ja Aija Laasonen, ESSOTEN piristyspartion yhtenä toteuttajina Kototori. TEKO-hanke. Kehittäjät: Joonas Kiviranta, sosiaaliohjaaja …

Lue lisää

Talentia linjasi ja koosti materiaalia tilapäisestä työskentelystä sosiaalityöntekijän ammatissa

Talentia laati linjauksen ja kokosi infopaketin tilapäisestä työskentelystä sosiaalityöntekijän ammatissa. Linjaus ja muu materiaali on vapaasti työntekijöiden, työnantajien, sosiaalialan opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä. Talentian kokoamissa materiaaleissa käsitellään vaatimuksia ja edellytyksiä toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä ja tilapäisesti (ei-laillistettuna) sosiaalityöntekijän tehtävässä. Myös tilapäisesti AMK-tutkintoa vaativassa tehtävässä työskentelyyn on laadittu tiivis ohjeistus. Linjaustekstin lisäksi materiaaleista löytyy aihetta käsittelevä Powerpoint-esitys …

Lue lisää

Akavan pj. Fjäder ei nauti Talentian hallituksen luottamusta

Talentian hallitus kävi perjantaina 26.10.2018 laajan keskustelun luottamuksesta Akavan puheenjohtajaan. Sture Fjäder ei nauti Talentian hallituksen luottamusta. Fjäderin ulostulot ovat vastoin jäsentemme arvoja ja ammattietiikkaa. Talentian jäsenet kokevat, ettei Fjäder aja naisvaltaisen pienipalkkaisen alan etua.

Lue lisää

Uusia työntekijöitä Talentiassa

Olemme saaneet Talentiaan syksyn aikana uusia työntekijöitä. Työmarkkinalakimiehenä on aloittanut oikeustieteen maisteri ja teologian maisteri Tiina Kinnunen. Ennen Talentiaan tuloaan Tiina toimi lakimiehenä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa. Tiinalla on järjestöpuolen lisäksi työkokemusta yksityiseltä sektorilta. Järjestöasiantuntijana on aloittanut kauppatieteen maisteri ja restonomi (AMK) Mikko Suomalainen, joka siirtyi Talentiaan Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:stä. Mikolle on vuosien varrella kertynyt …

Lue lisää

Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asiakas- ja potilaslaiksi sekä laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

(Näiden lakiluonnosten jatkovalmistelun aikataulu on tällä hetkellä auki.) Henkilöstöä koskevaa arviointia tarkennettava Ehdotettu sääntely lakiluonnoksesta asiakas- ja potilaslaiksi on periaatteessa kannatettavaa, mutta vaatii täsmennyksiä ja tarkempaa arviointia henkilöstön näkökulmasta. Ehdotuksesta puuttuu sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukainen tarkastelu. Virkavastuulla toimivaan sosiaalityöntekijään kohdistuvia monia uusia vaatimuksia ei ehdotuksessa arvioida vaadittavan osaamisen, työajan käytön, ammattietiikan eikä asiakasmitoituksen ulottuvuuksista. Arvioimatta  jäävät …

Lue lisää

Työpaikkapakettikampanja käynnistyi

Talentia jakaa 250:lle ensimmäiselle lokakuussa 2018 työpaikkapaketin tilanneelle kiitoksena Fazerin suklaalevyn. Työpaikkapaketti on on maksuton työpaikan ilmoitustaululle ripustettava tai kahvipöytään pystytettävä esiteteline, jonka mukana tulee telineen taskuun laitettavaksi mm. Talentian jäsenetuesitteitä, kynä ja Talentia-lehden näytenumero. >> Tilaa paketti nyt

Lue lisää

Talentian lausunto asiakasmaksulakiluonnoksesta

Asiakasmaksuja uudistettava yhdenvertaisuus turvaten Asiakasmaksuista säätäminen lain tasolla on kannatettavaa. Maakuntien tehtäväksi esitettävä vastuu maksujen perimisestä lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Sen sijaan maakunnille esitetty liikkumavara maksujen tason määrittelyssä ei varmista palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden toteutumista. Asiakasmaksujen, lääkekulujen ja matkakulujen korvaamiskäytäntöjä kehitettävä Asiakasmaksujen voimakas kohdistuminen pienituloisille ja sairaille henkilöille edellyttää jatkossa asiakasmaksulain mukaisen maksukaton sekä …

Lue lisää

Kertaerä tulossa – kenelle se kuuluu?

KVTES:n piirissä olevat saavat tammikuussa 2019 kertaerän, mikäli palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään on ollut voimassa 3.9.-18.11.2018 välisenä aikana ja ko. ajanjaksolle osuu vähintään yksi palkallinen päivä. Palvelussuhteen ei tarvitse olla voimassa enää tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2 % työntekijän marraskuussa 2018 maksettavasta varsinaisesta palkasta. Kertaerän saamisen edellyttämän ajanjakson sisällä sallitaan enintään seitsemän kalenteripäivän yhtäjaksoinen katko …

Lue lisää

Uusi varhaiskasvatuslaki ei tuo helpotusta pulaan pätevistä työntekijöistä

Lastentarhanopettajan tehtävään voi varhaiskasvatuslain siirtymäajan turvin kouluttautua kahta korkeakouluväylää pitkin: ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Suhteellisen pitkästä siirtymäajasta huolimatta lain sisältämien henkilöstömuutosten vaikutukset uhkaavat varhaiskasvatuksen laatua: pula pätevistä tekijöistä syvenee entisestään. Suomessa työskentelee tällä hetkellä runsaat 13 000 lastentarhanopettajaa, joista yli kolmannes on koulutukseltaan ammattikorkeakoulutettuja sosionomeja tai sosiaalikasvattajia. Uuden varhaiskasvatuslain mukaan 31.7.2023 jälkeen ammattikorkeakouluista ei enää valmistuta …

Lue lisää