Talentia Keski-Suomelle Vuoden Välkky -kunniamaininta

Talentia Keski-Suomelle Vuoden Välkky -kunniamaininta

Talentia Keski-Suomi on saanut Vuoden Välkky -kunniamaininnan Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS:ltä, joka on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Tänä vuonna kunniamaininnalla palkittiin kaksi yhdistystä, joista toinen on Jyty Pirkanmaa. Talentia Keski-Suomi saa palkinnon sote-edunvalvonnan tekemisestä jäseniä osallistavasti, mikä yhdessä muun toiminnan kanssa on aktivoinut jäsenistöä ja vahvistanut jäsenpitoa. TJS on jakanut 1998 lähtien vuosittain …

Lue lisää

Ryhdy luottamusmieheksi terveyspalvelualalla

Työskenteletkö terveyspalvelualan yrityksessä? Oletko kiinnostunut työpaikkasi työntekijöiden palkkakehityksestä ja työhyvinvoinnista? Jos vastasit kyllä, ryhdy luottamusmieheksi! Terveyspalvelualalla etsitään juuri nyt uusia luottamusmiehiä. Luottamusmiehenä pääset vaikuttamaan työsuhteen ehtoihin ja palkkaukseen työyhteisössänne sekä varmistamaan, että työsopimuksia noudatetaan. Tehtävä on näköalapaikka yrityksen päätöksentekoon ja antaa monipuolista osaamista, jota voit hyödyntää urallasi. Talentia kouluttaa ja tukee luottamusmiehiä tehtävässään. Terveyspalvelualan Unioni …

Lue lisää

Palkkaopas on uudistettu

Talentia on juuri julkaissut uudistetun palkkaoppaan. Oppaaseen on koottu  omaan palkkaedunvalvontaan sopivia käyttökelpoisia neuvoja ja toimintatapoja. Sen lisäksi oppaassa kerrotaan keinoista, joilla suotuisaan palkkakehitykseen voi vaikuttaa myöhemmin työ­ tai virkasuhteen jatkuessa, jos tehtävissä, vastuissa tai vaikkapa osaamisessa tapahtuu muutoksia. Selvitysten mukaan suhteessa heikoin palkka on niillä, jotka ovat olleet vuosia saman työnantajan palveluksessa. Siksi jokaisen …

Lue lisää

Talentian liittovaltuusto linjasi: Vuonna 2018 panostetaan työsuhde-edunvalvontaan ja valmistaudutaan rakenteellisiin muutoksiin

Talentian liittovaltuusto kokoontui viikonloppuna 25.-26.11. Helsingissä ja teki päätökset Talentian vuoden 2018 toiminnan painopisteistä ja taloudesta. Vuonna 2018 Talentia panostaa erityisesti jäsentensä työsuhde-edunvalvontaan ja toisaalta valmistaudutaan tuleviin muutoksiin sekä Talentian viestinnän kehittämiseen ja jäsenmäärän kasvuun. ”Vuosi alkaa palkkaneuvotteluilla. Niukkojen vuosien jälkeen tarvitaan yleislinjan mukaiset yleiskorotukset ja palkkaohjelma, jolla kurotaan kiinni korkeakoulutettujen sosiaalialan ammattilaisten palkkaeroa muihin …

Lue lisää

Virka- ja työehtosopimusneuvottelut vauhtiin myös kirkon sektorilla

Neuvottelut evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksesta aloitettiin seurakuntatyönantajia edustavan Kirkon työmarkkinalaitoksen ja palkansaajia edustavien järjestöjen kesken tänään 22. marraskuuta. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alat ja Kirkon alan Unioni irtisanoivat nykyisen sopimuksen päättymään 31.1.2018. Ensimmäisessä neuvottelussa osapuolet esittelivät neuvottelutavoitteitaan vielä hyvin yleisellä tasolla. Pappeja, kanttoreita, diakoniatyöntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä ja muita seurakuntien koulutettuja edustavan JUKOn keskeisimmät tavoitteet …

Lue lisää

Yliopistojen työehtosopimusneuvottelut polkaistiin käyntiin

Tapaamisessa käytiin läpi neuvottelutavoitteita ja sovittiin tulevasta neuvotteluaikataulusta. Työnantajia edustava Sivistystyönantajat ja palkansaajajärjestöt aloittivat tänään 21.11. neuvottelut yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta. Palkansaajia neuvotteluissa edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin yleisellä tasolla työnantajien ja palkansaajien tekstitavoitteista, mutta perusteellisemmin niitä käsitellään …

Lue lisää

Valtion työmarkkinalaitos ja palkansaajien pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut

Valtion työmarkkinalaitos ja palkansaajien pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut valtion uudesta virka- ja työehtosopimuksesta tänään maanantaina 20. marraskuuta. Palkansaajia neuvotteluissa edustavat Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Palkansaajien pääsopijajärjestöt ovat valmistelleet neuvotteluihin yhteisiä tavoitteita, jotka liittyvät palkankorotuksiin, sopimusteksteihin ja laatutavoitteisiin. Merkittäviä teemoja ovat esimerkiksi työhyvinvointiin, työaikaan, matkustamiseen ja henkilöstön edustajien asemaan …

Lue lisää

Varhaiskasvatusjärjestöt: Vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman ”Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan 2017-2030” rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia näkemyksiä suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Viisi varhaiskasvatuksen työntekijöitä edustavaa henkilöstöjärjestöä valmistelee vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Vaihtoehtoisella tiekartalla ei haeta vastakkainasettelua vaan varhaiskasvatuksen työntekijöiltä ja lapsiperheiltä kantautuvien viestien perusteella harkittua vaihtoehtoa. Suomalainen varhaiskasvatus on arvostettua ja laadukasta. Hyvää ei tarvitse korjata, mutta sen kehittäminen on kuitenkin välttämätöntä …

Lue lisää

Talentia tavoittelee kaikilla sopimusaloillaan palkankorotuksia

Talentian jäsenten työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yleinen taloustilanne on parantunut huomattavasti siitä, kun voimassa olevia sopimuksia neuvoteltiin. Palkansaajien odotukset palkankorotuksille ovat sektorista riippumatta oikeutettuja äärimaltillisten sopimuskierrosten jälkeen. Talentia tavoittelee kaikilla sopimusaloillaan palkankorotuksia, jotka turvaavat ostovoiman. Tason on oltava vähintään sama kuin vientialoilla, huomioon ottaen teollisuuden liukumat. Talentia tavoittelee …

Lue lisää