Vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi

Varhaiskasvatusjärjestöt: Vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman ”Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan 2017-2030” rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia näkemyksiä suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Viisi varhaiskasvatuksen työntekijöitä edustavaa henkilöstöjärjestöä valmistelee vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Vaihtoehtoisella tiekartalla ei haeta vastakkainasettelua vaan varhaiskasvatuksen työntekijöiltä ja lapsiperheiltä kantautuvien viestien perusteella harkittua vaihtoehtoa. Suomalainen varhaiskasvatus on arvostettua ja laadukasta. Hyvää ei tarvitse korjata, mutta sen kehittäminen on kuitenkin välttämätöntä …

Lue lisää

Keinoja lastentarhanopettajapulaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lastentarhanopettajapulaan ratkaisuksi lastentarhanopettajakoulutuksen lisäämistä yliopistoihin. Tämä on tarpeellinen, mutta ei ainoa keino ratkaista työvoimapulaa. Varhaiskasvatuksen nykyisissä kelpoisuuksissa olevat jäykkyydet tulisi poistaa ja varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien osaamista hyödyntää täysimääräisesti lastentarhaopettajien, esiopetuksen ja erityislastentarhanopettajien tehtävissä, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. — Nykyisiä koulutuspolkuja tulisi joustavoittaa siten, että sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka eivät …

Lue lisää

Lastentarhanopettajapula on vaarassa pahentua

Varhaiskasvatuksen työvoimapula uhkaa pahentua entisestään, jos opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman varhaiskasvatusraportin toimenpide-ehdotuksia päätetään noudattaa. Varhaiskasvatuksen tulevaisuutta linjaava raportti väheksyy sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia. Selvityshenkilöiden mukaan yliopistotaustaisten lastentarhanopettajien määrää pitäisi tulevaisuudessa lisätä ja sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien vähentää. – Suurin osa pätevistä lastentarhanopettajista on sosionomeja. Esimerkiksi 2014 valmistuneista lastentarhanopettajista 65 prosenttia oli sosionomeja ja 35 prosenttia yliopistokoulutettuja. *Varhaiskasvatuksessa ei pärjätä …

Lue lisää

Talentia puolustaa varhaiskasvatuksessa työskenteleviä sosionomeja

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime viikolla varhaiskasvatuksen tulevaisuutta käsittelevän raportin. Talentia on tyytymätön raporttiin, joka sivuuttaa sosionomien varhaiskasvatusosaamisen. Raportin tekijät esittävät uusiksi tehtävänimikkeiksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen sosionomia. Ehdotus on tehty perehtymättä siihen, millaista varhaiskasvatuskoulutusta sosionomin tutkintoon sisältyy tällä hetkellä. Raportista ei ilmene, että siinä olisi hyödynnetty ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen kouluttajien asiantuntemusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä …

Lue lisää

KIILA-kuntoutusta sosiaalityöntekijöille ja sosionomeille

Tunnetko työkykysi heikentyneen? Onko töistä vaikea suoriutua? Sinulle saattaisi sopia KIILA-kuntoutus. KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työkykyä sekä edistää työelämässä pysymistä. Talentian jäsenenä sinulla on mahdollisuus päästä kuntoutukseen, sillä Talentia on hakenut jäsenilleen yhteistyössä Suomen Puheterapeuttiliiton kanssa KIILA-kuntoutusta kuntoutuskeskus Kankaanpäähän. Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön ja ammattiin liittyviä asioita yksilöllisesti …

Lue lisää

Syksyn työehtosopimusneuvotteluista kohtuullista odottaa balsamia Kiky-sopimushaavoihin

Talentian hallitus käsitteli 9.6. kokouksessaan Talentian alustavia tavoitteita syksyn työehtosopimusneuvotteluihin. Täsmennyksiä tavoitteisiin tehdään, kun Talentian jäsenilleen teettämä palkkatutkimus valmistuu kesällä ja vientialoilta saadaan päänavaus korotusten tasosta. – Lähdemme siitä, että julkisen sektorin ja yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelusektorin palkankorotusten on oltava vähintään samaa tasoa vientialojen kanssa. Vientialoilla palkkakehitys ei ole sidottu pelkkiin sopimuskorotuksiin, vaan siellä on …

Lue lisää

Etiikkapalkinto lapsiperheiden asunnottomuutta käsittelevälle tutkimukselle

Asunnottomuus ja siihen liittyvät ongelmat lisäävät perheiden riskiä ajautua yhteiskunnan marginaaliin, selviää Eija Kanteluksen sosiaalityön pro gradusta ”Se on tällä hetkellä tosi hyvä, että emme joudu asua sillan alla pahvilaatikossa” – Tutkimus lapsiperheiden asunnottomuudesta. Kanteluksen opinnäytetyölle on myönnetty Talentian etiikkapalkinto. Kantelus tarttui työssään ajankohtaiseen aiheeseen: lapsiperheiden asunnottomuus on kasvava ongelma isoissa kaupungeissa, mutta aihetta on …

Lue lisää