Varhaiskasvatusta tulee kehittää sen vahvuuksien varaan

Varhaiskasvatusta tulee kehittää sen vahvuuksien varaan

Talentia oli mukana viiden varhaiskasvatuksen ammattijärjestön yhteisessä selvityksessä, jonka tavoitteena on tarjota laaja esitys varhaiskasvatuksen kehittämiseen sekä tarkastella kriittisesti varhaiskasvatuksen kehittämiseen käytettävää tietoa. Selvityksessä havaittiin muun muassa, että Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilöiltä tilaama raportti – Varhaiskasvatuksen tiekartta – perustuu osin virheelliseen ja vanhentuneeseen tietoon sekä esittää korjattavaksi sellaisia varhaiskasvatuksen rakenteita, jotka eivät ole rikki. Varhaiskasvatusjärjestöjen …

Lue lisää

Järjestöt: Suomalainen varhaiskasvatus ei ole rikki – ehjää ei tarvitse korjata

Varhaiskasvatuksen on jatkossakin perustuttava eri ammattiryhmien yhteistyöhön, alan järjestöt sanovat yhteisessä selvityksessään. Lasten oppiminen onnistuu vain, kun kaikkien ammattitaito otetaan huomioon ja kaikilla on koulutustaustasta riippumatta riittävästi pedagogista osaamista. Viisi varhaiskasvatuksen ammattijärjestöä muistuttaa tuoreessa Lapsen parhaaksi -selvityksessään, että toimiva varhaiskasvatus perustuu eri koulutustaustoista tulevien ammattilaisten saumattomaan yhteistyöhön. – Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat …

Lue lisää

Talentiaan uusi viestintäpäällikkö sekä päätoimittaja

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian viestintäpäälliköksi on valittu valtiotieteiden maisteri Aino Majava. Majava siirtyy Talentiaan A-klinikka Oy:stä, jossa hän on toiminut viestintä- ja markkinointijohtajana. Majava on työskennellyt pitkään myös viestintäpäällikkönä A-klinikkasäätiössä. Talentia-lehtiperheen lehtien päätoimittajaksi on valittu Kaisa Yliruokanen lehden pitkäaikaisen päätoimittajan Kristiina Koskiluoman jäätyä eläkkeelle. Kaisa Yliruokanen on journalisti, medianomi (AMK) ja sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri. Hän …

Lue lisää

Valinnanvapaudessa liikaa riskejä

Sote-integraatiota ei edistetä sillä valinnanvapausmallilla, joka on nyt lausuntokierroksella. Valmisteltu esitys on edelleen vakavasti puutteellinen erityisesti sosiaalihuollon osalta. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja henkilöstö tulee ensin siirtää laajempien väestöpohjien maakuntiin ja varmistaa, että palvelut toimivat häiriöttä. Vasta sen jälkeen on aika pohtia valinnanvapauden toteutusta. Tavoiteltu integraatio ei Talentian arvion mukaan tule toteutumaan palveluiden tuotannossa. Epävarmalta näyttää …

Lue lisää

Kunta-alan sopimukset sanottiin irti

Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat tänään irtisanoneet kaikki kunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti. Irtisanominen tarkoittaa sitä, että järjestölliset toimenpiteet ovat mahdollisia kunta-alalla jo 1.2. alkaen, mikäli neuvottelut eivät etene tai niissä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen. Sopimukset irtisanottiin tänään kokoontuneessa kunta-alan pääneuvotteluryhmässä. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskentelee 421 000 työntekijää, joista valtaosaan …

Lue lisää

Sosiaalityöntekijäpula ratkeaa rahalla ja työolosuhteilla

Pinttyneet puheet valtavasta sosiaalityöntekijäpulasta voi viimein kaataa Kankkulan kaivoon, sillä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian selvitys osoittaa, että sosiaalityöntekijöitä on kyllä saatavilla, jos työnantaja aidosti haluaa. Talentian juuri valmistuneen Sosiaalityön työpaikkojen houkuttelevuus -selvityksen mukaan 50 % selvitykseen osallistuneista sosiaalityöntekijöistä on valmis vaihtamaan sosiaalityöntekijän töihin toiselle työnantajalle 3501–4000 euron palkalla. Reilu 20 % vaihtaisi työpaikkaansa yli 4000 …

Lue lisää

Varhaiskasvatusjärjestöt: Vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman ”Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan 2017-2030” rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia näkemyksiä suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Viisi varhaiskasvatuksen työntekijöitä edustavaa henkilöstöjärjestöä valmistelee vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Vaihtoehtoisella tiekartalla ei haeta vastakkainasettelua vaan varhaiskasvatuksen työntekijöiltä ja lapsiperheiltä kantautuvien viestien perusteella harkittua vaihtoehtoa. Suomalainen varhaiskasvatus on arvostettua ja laadukasta. Hyvää ei tarvitse korjata, mutta sen kehittäminen on kuitenkin välttämätöntä …

Lue lisää

Keinoja lastentarhanopettajapulaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää lastentarhanopettajapulaan ratkaisuksi lastentarhanopettajakoulutuksen lisäämistä yliopistoihin. Tämä on tarpeellinen, mutta ei ainoa keino ratkaista työvoimapulaa. Varhaiskasvatuksen nykyisissä kelpoisuuksissa olevat jäykkyydet tulisi poistaa ja varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien osaamista hyödyntää täysimääräisesti lastentarhaopettajien, esiopetuksen ja erityislastentarhanopettajien tehtävissä, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. — Nykyisiä koulutuspolkuja tulisi joustavoittaa siten, että sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka eivät …

Lue lisää

Lastentarhanopettajapula on vaarassa pahentua

Varhaiskasvatuksen työvoimapula uhkaa pahentua entisestään, jos opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman varhaiskasvatusraportin toimenpide-ehdotuksia päätetään noudattaa. Varhaiskasvatuksen tulevaisuutta linjaava raportti väheksyy sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia. Selvityshenkilöiden mukaan yliopistotaustaisten lastentarhanopettajien määrää pitäisi tulevaisuudessa lisätä ja sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien vähentää. – Suurin osa pätevistä lastentarhanopettajista on sosionomeja. Esimerkiksi 2014 valmistuneista lastentarhanopettajista 65 prosenttia oli sosionomeja ja 35 prosenttia yliopistokoulutettuja. *Varhaiskasvatuksessa ei pärjätä …

Lue lisää

Talentia puolustaa varhaiskasvatuksessa työskenteleviä sosionomeja

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime viikolla varhaiskasvatuksen tulevaisuutta käsittelevän raportin. Talentia on tyytymätön raporttiin, joka sivuuttaa sosionomien varhaiskasvatusosaamisen. Raportin tekijät esittävät uusiksi tehtävänimikkeiksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen sosionomia. Ehdotus on tehty perehtymättä siihen, millaista varhaiskasvatuskoulutusta sosionomin tutkintoon sisältyy tällä hetkellä. Raportista ei ilmene, että siinä olisi hyödynnetty ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen kouluttajien asiantuntemusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä …

Lue lisää