Varhaiskasvatuksen ulosmarssi laajenee koko Uudellemaalle

Varhaiskasvatuksen ulosmarssi laajenee koko Uudellemaalle

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, JHL, Tehy, Super ja Jyty järjestävät 25.4. keskiviikkona poliittisen mielenilmauksen vastustaakseen valmisteilla olevaa varhaiskasvatuslakia. Alkuperäisen suunnitelman mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön piti marssia ulos vain pääkaupunkiseudulla, mutta nyt järjestöt ovat päättäneet laajentaa ulosmarssin koskemaan koko Uudenmaan alueen varhaiskasvatusta. – Talentiassa katsomme, että varhaiskasvatuslakiesitys heikentää sosionomien asemaa varhaiskasvatuksessa niin merkittävästi, että haluamme ulottaa ulosmarssin koko …

Lue lisää

Henkilökunta marssii ulos päiväkodeista 25.4. vastalauseena varhaiskasvatuslakiesitykselle

Joukko varhaiskasvatusjärjestöjä (Talentia, JHL, Tehy, Super ja Jyty) järjestää keskiviikkona poliittisen mielenilmauksen vastustaakseen valmisteilla olevaa varhaiskasvatuslakia. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa liittojen jäsenet marssivat ulos työpaikoiltaan klo 12-18 väliseksi ajaksi. Ulosmarssi koskee sekä yksityisiä että kunnallisia päiväkoteja. Ulosmarssipäivänä järjestetään lisäksi Helsingissä Eduskuntatalon edessä klo 13-15 mielenilmaus. – On ikävää aiheuttaa harmia varhaiskasvatuspalvelujen käyttäjille, mutta suuri …

Lue lisää

Varhaiskasvatuslakiluonnos uhkaa lasten etua – lisää henkilöstön vaihtuvuutta päiväkotiryhmissä ja pahentaa pulaa korkeakoulutetuista

Talentia kannattaa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustason nostoa ja korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien määrän lisäämistä. Talentian mielestä ei tarvita jakoa varhaiskasvatuksen opettajiin ja sosionomeihin eikä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta tule muuttaa esityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen opettajaksi tulee voida valmistua jatkossakin myös ammattikorkeakoulusta. Nykyinen malli, jossa lastentarhanopettajaksi on olemassa kaksi koulutusväylää, turvaa varhaiskasvatuksen henkilöstön laaja-alaisen osaamisen ja saatavuuden. Yli kolmannes Suomessa …

Lue lisää

Korkeakoulutetun henkilöstön saatavuus varhaiskasvatuksessa turvattava – lakiluonnoksen laskelmat virheellisiä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia toteaa, että varhaiskasvatuslakiluonnoksessa henkilöstön määrä on täysin alimitoitettu. Kun huomioidaan todellinen korkeakoulutetun henkilöstön tarve, koulutusten aloituspaikat, alalta poistuvat ja eläköityvät, lakiluonnoksen henkilöstömuutokset vaatisivat yli 30 vuotta.  Varhaiskasvatuslakiluonnoksen esittämät toimenpiteet vaarantavat henkilöstön saatavuuden ja siten varhaiskasvatuksen laadun. Talentia kannattaa korkeakoulutettujen määrän lisäämistä varhaiskasvatuksessa. Henkilöstölaskelmat osoittavat, että jatkossa tarvitaan edelleen kaksi koulutusväylää varhaiskasvatuksen …

Lue lisää

Hyvä käytäntö -palkinto Kaikukortti-toimintamallille

Palkittu sote- ja kulttuurialan toimintamalli torjuu eriarvoisuutta Kaikukortti-toimintamalli on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon, joka jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 13.3. Jyväskylässä. Kaikukortti on henkilökohtainen kortti, jolla vähävaraiset voivat hankkia pääsylippuja kulttuuripalveluihin, kuten teatteriin, festivaaleille, kansalaisopistoon tai museoon. Toimintamallin ovat kehittäneet espoolaiset ja kainuulaiset kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijat. – Malli nostaa hienosti esiin kulttuurin merkityksen hyvinvoinnille. …

Lue lisää

Kolmas lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – laajamittaiset lakot voidaan välttää, jos työnantaja tulee neuvotteluissa vastaan

Yksityisiä päiväkoteja ja sote-yrityksiä koskeva lakko on yhä vältettävissä, jos työnantaja suostuu kuromaan umpeen perusteettoman palkkaeron kuntasektoriin nähden sekä rajoittamaan nollasopimusten käyttöä. Palkansaajajärjestöt ERTO, JHL, Jyty, Pardia, Suomen Terveydenhoitajaliitto, SuPer, Talentia ja Tehy antoivat valtakunnansovittelijalle kolmannen lakkovaroituksen perjantaina 2.3.2018. Työnantajaa edustava Hyvinvointialan liitto ei ole kahden viime viikolla annetun lakkovaroituksen ja sovittelujenkaan jälkeen tullut vastaan …

Lue lisää

Lakon uhka laajenee satoihin toimipisteisiin yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Valtakunnansovittelija sai järjestöiltä tänään jo toisen lakkovaroituksen, jonka mukaan yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevaa lakkoa tullaan merkittävästi laajentamaan, mikäli työkiistaa ei saada ratkaistua. Yksityisen sosiaalialan työehtosopimusneuvottelut päättyivät tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 15.2.2018. Ensimmäinen lakkovaroitus annettiin 16.2. ja se koski suurimpia yksityisiä päiväkoteja. Kiistaa yritetään ratkoa 21.2. valtakunnansovittelijan kanssa. Mikäli ratkaisua ei synny, alkaa lakko suurimmissa yksityisissä päiväkodeissa keskiviikkona …

Lue lisää

Valtakunnallinen lakkovaroitus yksityisissä päiväkodeissa

Yksityisen sosiaalialan työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 15.2.2018.  Talentia ry on tänään jättänyt lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle yhteistyössä muiden työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen kanssa. Valtakunnallinen työnseisaus alkaa suurimmissa yksityisissä päiväkodeissa keskiviikkona 7.3.2018 klo 6 ja päättyy torstaina 8.3. klo 23.59. Suurin kiistakysymys neuvotteluissa on ollut palkkaratkaisu. Palkansaajaosapuolille on ollut myös tärkeää saada rajat niin sanottujen nollasopimusten käytölle, jossa …

Lue lisää

Työtaistelu paljasti: varhaiskasvatus pyörii työntekijöiden joustolla

Ilman työntekijöiden joustamista päiväkodit ajautuvat kaaokseen, käy ilmi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiaan viime päivinä tulleista lastentarhanopettajien yhteydenotoista. Päiväkotien henkilökuntaa on nyt ollut pari päivää ylityö- ja vuorovaihtokiellossa kunta-alan sopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi. Yksityisellä puolella työtaistelutoimet alkavat torstaina. – Varhaiskasvatuksen arki sujuu vain, koska henkilökunta joustaa viimeiseen asti. Olemme tienneet päiväkotien kuormittuneesta tilanteesta, mutta työntekijöiden ahdinko yllätti silti, …

Lue lisää

Lastensuojelun ongelmia ei ratkaista pätevyysvaatimuksia väljentämällä

Kuntaliiton 1.2. julkaisema kuntatyönantajille suunnattu kysely lastensuojelun tilasta nostaa esiin monta epäkohtaa, jotka tulee ratkaista heikentämättä lastensuojelun asiakkaan oikeusturvaa ja palvelun laatua.  Suurimpia ongelmia lastensuojelussa on kohtuuton työkuorma. Tilanne on jatkunut jo vuosikymmenen ja kriisiyttänyt lastensuojelun useissa kunnissa. Tilanteen vakavuudesta ovat yhtä mieltä sekä poliitikot, työnantajat että työntekijät. Kohtuuton asiakasmäärä työntekijää kohden nousi esiin viimeksi …

Lue lisää