Perusteettomasta kilpailukiellosta 18 000 euron korvaukset Talentian jäsenelle

Perusteettomasta kilpailukiellosta 18 000 euron korvaukset Talentian jäsenelle

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tyytyväinen, että sen jäsen Tiina Arffman on voittanut käräjäoikeudessa kilpailukieltoa koskevan oikeusjutun. Hän saa korvauksena ansionmenetyksestään noin 18 000 euroa. – Tämä on merkityksellinen tuomio, joka toivottavasti suitsii jatkossa perusteettomia kilpailukieltosopimuksia, sanoo Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen. Tiina Arffman työskenteli yksityisessä sosiaalialan yrityksessä. Hän ilmoitti työnantajalleen irtisanoutuvansa sekä suorittavansa jatko-opintoihin liittyvän opinnäytetyön …

Lue lisää

Aluevaaleissa on alettava puhua sosiaalipalveluista

Jokainen tarvitsee jossain vaiheessa elämäänsä sosiaalipalveluita, muistuttaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Silti hyvinvointivaalien alla julkisuudessa on keskusteltu lähinnä terveydenhuollosta. Hyvinvointialueet päättävät myös esimerkiksi ikääntyneiden palveluista, lasten, nuorten ja perheiden palveluista sekä vammaisten palveluista. Ne kaikki ovat sosiaalipalveluita. – Sosiaalipalveluista saat avun, jos lastasi kiusataan koulussa. Tai kun tarvitset ikääntyville vanhemmillesi kotipalvelua. Apua on tarjolla myös …

Lue lisää

Aluevaalit: Sosiaalipalvelujen asiakasturvallisuus taattava tulevaisuudessa

Sosiaalihuollon asiakasturvallisuus on varmistettava tulevilla hyvinvointialueilla, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia korostaa. Olennaista on, että jokainen hyvinvointialueen asukas saa sosiaalihuollon palvelut sujuvasti, palvelut ovat laadukkaita ja ne vastaavat hänen tarpeisiinsa. Näin yksilöt ja yhteisöt voivat mahdollisimman hyvin. – Asiakasturvallisuus on kaiken a ja o. Käytännössä asiakasturvallisuus tarkoittaa, että saat läheisellesi tarvittavat vanhuspalvelut oikea-aikaisesti. Tai saat tukea …

Lue lisää

Ei enää hankkeita – sosiaalialan ongelmiin tiedetään jo ratkaisut

Sosiaalialan ongelmien ratkaisu vaatii rahaa, ei jälleen kerran uusia työryhmiä ja hankkeita, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Hallitus on aloittanut ensi vuoden budjetin käsittelyn, mutta vaikuttaa siltä, että sosiaalipalvelut jäävät ilman lisärahoitusta. Alan ongelmat on siirretty työryhmän käsiteltäväksi. – Tarve sosiaalipalveluille on kasvanut koronan aikana. Nyt vaarana on, että palveluvelka kasvaa entisestään, kun tilanteelle ei …

Lue lisää

Kuraattoripalvelujen henkilöstömitoitus hyväksytty – tulevaisuudessa asiakasmäärää edelleen pienennettävä

Kuraattoripalveluita koskeva lakiuudistus on hyväksytty. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tyytyväinen, että uudistetussa laissa oppilasmäärälle on säädetty yläraja. Uuden mitoituksen mukaan kuraattori tai vastaava kuraattori huolehtii jatkossa korkeintaan 670 oppilaasta. Talentian mielestä mitoitusta tulisi kuitenkin jatkossa alentaa 500 oppilaaseen. – Nyt hyväksytyssä mitoituksessa ohitettiin ne lisätehtävät, joita kuraattorityöhön on tullut muun muassa oppivelvollisuusuudistuksen myötä ja …

Lue lisää

Lastensuojeluun viimein sosiaalityöntekijämitoitus – kuntien puutteellinen valmistautuminen voi vaarantaa lasten oikeudet

Eduskunta on hyväksynyt lastensuojelun asiakasmäärän rajauksen, jota Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, lastensuojelujärjestöt ja lastensuojelun työntekijät ja asiakkaat ovat toivoneet vuosikymmeniä.  Laki tulee voimaan ensi vuoden alussa. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa lasten etua ja oikeuksia sekä lastensuojelun tavoitteiden toteutumista rajaamalla lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän asiakasmäärä portaittain enintään 30 lapseen tai nuoreen.  Talentian saamien tietojen mukaan kunnissa uudistukseen on …

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen sosionomien asiantuntemus sivuutetaan lakimuutoksessa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on pettynyt juuri hyväksyttyyn varhaiskasvatuslain muutokseen, koska siinä ei hyödynnetä täysimääräisesti varhaiskasvatuksen sosionomien (AMK) monialaista osaamista. Lakimuutos käsittelee lapsen oikeutta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen sekä tuen toteutusta. –  Painotimme lainvalmistelun lausuntokierroksella, että tuen tarpeen arvioinnissa tulee käyttää päiväkodin monialaista osaamista. Tehtävissä tulee hyödyntää varhaiskasvatuksen sosionomien (AMK) asiantuntemusta, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa …

Lue lisää

Selvitys: Työnantajat eivät kannusta sosiaalialan korkeakoulutettuja täydennyskoulutukseen

Lähes kolmannes sosiaalialan korkeakoulutetuista maksaa ammatillisen täydennyskoulutuksensa itse ja kouluttautuu omalla ajalla, käy ilmi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Jatkuva oppiminen sosiaalialalla 2021 -selvityksestä. – Tämä on huolestuttavaa, sillä sosiaalihuollon ammattihenkilölaki velvoittaa myös työnantajaa ylläpitämään ja kehittämään työntekijöiden osaamista, sanoo toinen selvityksen tekijöistä, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila. Osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta sosiaalialan asiantuntijoiden ammattitaito vastaa …

Lue lisää

Aluevaalit: Sosiaalialan työhyvinvoinnissa ei ole varaa säästää

Työhyvinvointiin investoiminen on tärkeä poliittinen valinta, joka kantaa pitkälle, korostaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. – Juhlapuheissa puhutaan työhyvinvoinnista, mutta työn arjessa vedotaan siihen, ettei ole varaa keskittyä sosiaalihuollon työhyvinvointiin. Todellisuudessa meillä ei ole varaa sivuuttaa henkilöstön hyvinvointia, sillä se on suorassa yhteydessä työn tuottavuuteen, painottaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. Työhyvinvointi ei vaadi aina merkittäviä taloudellisia …

Lue lisää

Talentia pyöreän pöydän keskustelussa: Joustavat koulutuspolut ratkaisu varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden ongelmiin on olemassa lääkkeet: palkkaus sekä joustavat koulutuspolut ja uramahdollisuudet varhaiskasvatuksen korkeakoulutetuille. Näin korosti Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 23.11. pyöreän pöydän keskustelussa, jossa aiheena oli varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus. Tapaamisen kutsui koolle opetusministeri Li Andersson. – Keskeistä on, että varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloja parannetaan ja edistetään alan veto- ja pitovoimatekijöitä, totesi Talentian työelämäasioiden päällikkö …

Lue lisää