Kategoria: Tiedote

Lastensuojelulaki uudistui – vielä tarvitaan lakisääteinen mitoitus

Lastensuojelulain uudistus vahvistaa lapsen oikeutta huolenpitoon, kasvatukseen, rajoihin sekä hyvään, ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun. Uudistus tarkentaa perusteita, joilla lastensuojelun asiakkaille voidaan asettaa rajoituksia. Rajoitusten tulee olla perusteltuja ja niiden tulee olla suhteessa lapsen tai nuoren tilanteeseen. Lastensuojelun henkilöstön määrän, osaamisen ja perehdytyksen tulee olla riittävällä tasolla, jotta perusteltuja rajoitustoimia voidaan tehdä lapsen turvallisuutta vaarantamatta tai ihmisarvoa …

Lue lisää

Kansalaisten tiedettävä millaisen soten puolesta he äänestävät

Sote kaatui, mutta seuraava hallitus jatkaa sen valmistelua. Edessä ovat taas yhdet sote-vaalit. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäen mukaan puolueiden ja ehdokkaiden pitää nyt antaa kansalaisille selkeitä vastauksia siihen, mitä sote-uudistuksella halutaan saavuttaa. – Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laatu ja toimivuus on kansalaisille tärkeää. Palvelujärjestelmän uudistaminen on vaativa tehtävä jo itsessään ilman, että …

Lue lisää

Oma ura -palkinto päihdesosiaalityön kehittäjälle työterveyshuollossa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on myöntänyt Oma ura -palkinnon päihdesosiaalityöntekijä, kouluttaja Jyrki Lausvaaralle. Lausvaara on kehittänyt työterveyshuoltoon uudenlaisen palvelun, jonka avulla työntekijöiden ja asiakkaiden päihdeongelma voidaan tunnistaa nykyistä helpommin. – Työ on vaatinut sinnikästä markkinointia, sillä työterveyshuollossa ei aiemmin ollut tällaista päihdetyöhön erikoistunutta sosiaalityön palvelua. Lausvaara on alan pioneeri luodessaan uran työterveyshuollon ammatinharjoittajana, sanoo Talentian …

Lue lisää

Hyvä käytäntö -palkinto maahanmuuttajia auttavalle toimintamallille

Maahanmuuttajia auttava Kototori-toimintamalli on saanut Talentian Hyvä käytäntö -palkinnon, joka jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 5.3. Tampereella. Tampereella sijaitseva Kototori on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa kotoutumisensa alkuvaiheessa olevat maahanmuuttajat saavat neuvontaa ja ohjausta omalla äidinkielellään. Pääperiaatteena on, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa palvelun samasta paikasta. Kototori on osa monitoimijaista TEKO-hanketta. TEKO-hanketta koordinoi Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä ja …

Lue lisää

Talentia 70 vuotta: Kasvava ammattiliitto vaatii sosiaalihuollon nostamista terveydenhuollon rinnalle 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry on kestävällä kasvu-uralla. Talentian 15 000 jäsenen kasvu vuosituhannen vaihteesta on tapahtunut orgaanisesti ilman liittofuusioita. Tuoreen tilaston mukaan kasvua oli Talentiassa viime vuonna prosentuaalisesti kolmanneksi eniten Akavassa. Tänään talentialaisia on liki 26 000. Viime syksyn HS-vertailussa Talentia oli 30 suurimman ammattijärjestön ykkönen alle 35-vuotiaiden määrässä; heitä oli 38 % liiton työssä …

Lue lisää

Lastensuojelun maksimimitoitus saatava lakiin pikaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriön tänään 15.2. julkaistussa lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamista selvittäneen työryhmän loppuraportissa esitetään, että ennen alueuudistusta lastensuojelun asiakasmitoituksen suositus olisi enintään 25 asiakasta / sosiaalityöntekijä. Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeiselle ajalle asiakasmitoitus arvioitaisiin uudelleen tiimipohjaisesti, kun kokemusta on saatu esitetyistä uusista pilottiyksiköistä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia näkee suunnitelmissa paljon hyvää, mutta pitää suurena riskinä, …

Lue lisää

Vaaratilanteet ovat arkipäivää päiväkodeissa

Yksi kolmesta varhaiskasvatuksen opettajista näkee työssään lapsiin kohdistuvia vaaratilanteita viikoittain tai useammin. Tämä selviää Taloustutkimuksen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialle tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi 1037 varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevää sekä 44 hallinnossa työskentelevää Talentian jäsentä. Talentia vaatii nykyistä enemmän henkilöstöä varhaiskasvatukseen, sillä päiväkodin vaaratilanteet johtuvat nimenomaan resurssien ja ajan puutteesta. Vaaratilanteet ovat pääosin lieviä tapaturmia, kuten kaatumisia …

Lue lisää

Talentia hyväksyy hallituksen ratkaisun irtisanomiskiistaan

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on hyväksynyt hallituksen uuden esityksen ns. irtisanomislaista. Samalla Talentia lopettaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon heti. Meille oli tärkeää, että hallituksen esityksen perustelut muuttuivat siten, että pelkästään yrityksen koko ei ratkaise irtisanomiskynnystä. Irtisanomisperusteen on edelleen oltava asiallinen ja painava, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. Alun perin hallitus esitti irtisanomissuojan heikentämistä alle 20 henkeä …

Lue lisää

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy toistaiseksi lauantaiyönä

Lauantain 29.9.2018 koittaessa klo 00.00 Talentian ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy ja palaamme toistaiseksi normaaliin tilanteeseen. Muiden liittojen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoihin Talentian jäsenset suhtautuvat neutraalisti. Teemme omat työvuoromme mutta kieltäydymme paikkaamasta mielenilmaisun piiriin kuuluvien työpanosta esimerkiksi tehtäviä tai työvuoroja muuttamalla, ylitöillä tai työtahtia kiristämällä. Talentia ilmoittaa jatkotoimista viikonlopun jälkeen alkuviikosta.

Lue lisää

Etiikkapalkinto intersukupuolisten kokemuksia päiväkodissa ja koulussa käsittelevälle opinnäytetyölle

Sosionomi (AMK) Eeva-Stiina Jaakonsaari on saanut intersukupuolisten kokemuksia päiväkodissa ja koulussa käsittelevästä opinnäytetyöstään Talentian etiikkapalkinnon. Jaakonsaari kartoitti intersukupuolisten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä siitä, kuinka intersukupuoliset lapset tulisi kohdata ja miten sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Vastaajien mukaan perinteinen sukupuolijako ja sukupuoliroolit korostuvat koulussa useissa arkisissa käytännön tilanteissa. Päiväkodeissa arkiset käytännöt, tilat ja …

Lue lisää