Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa ei edistytty

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa ei edistytty

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut jatkuivat tänään 24.3. Neuvotteluissa käytiin läpi palkansaajapuolen palkkausjärjestelmään ja henkilöstön edustajien asemaan liittyviä tavoitteita. Neuvotteluissa ei kuitenkaan tapahtunut edistystä. Seuraavan kerran yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja jatketaan perjantaina 27.3. >> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla

Lue lisää

Sosiaalialan työntekijöiden mahdollisuudet tehdä työtään on turvattava 

Koronapandemian nujertamiseksi on otettu käyttöön poikkeukselliset, välttämättömät toimet ja rajoitukset, joilla on laaja vaikutus ihmisten arkeen. Sosiaalialan ammattilaisten tehtävänä on myös poikkeusoloissa tehdä työtään ja turvata, huolehtia ja suojella heikossa asemassa olevia vanhuksia, lapsia, vammaisia ja syrjäytymisvaarassa olevia.  –  Koronan myötä yhä useampi tarvitsee sosiaalialan ammattilaisen tukea.  Meidän on varauduttava siihen, että ihmisten toimeentulo-ongelmat lisääntyvät ja huolenpitoa tarvitsevia tulee kriisin jatkuessa lisää.  Kuntien ja valtiovallan on nyt …

Lue lisää

Palkkausjärjestelmä esillä yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluita jatkettiin tänään. Neuvottelupöydässä keskusteltiin nyt palkkausjärjestelmästä, korotusvarasta ja sopimuskauden pituudesta. – Keskusteluja käytiin rakentavassa hengessä, summaa Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa. Neuvottelut jatkuvat ensi viikon tiistaina 24.3. >> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla

Lue lisää

Kunta-alan neuvottelut katkesivat– JHL, JUKO ja Jyty vaativat vastuunottoa

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet Tehyn ja Superin esittämiin epärealistisiin vaatimuksiin. JUKO, JHL ja Jyty (JAU) sekä KT ovat esittäneet neuvotteluissa selkeitä ratkaisuja, mutta yksimielisyyttä ei ole syntynyt. Muiden palkansaajajärjestöjen näkemyksen mukaan neuvotteluja olisi pitänyt jatkaa, jotta julkiselle sektorille olisi taattu työrauha. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat katkenneet Tehyn ja Superin esittämiin epärealistisiin vaatimuksiin. Muut kuntaneuvotteluihin osallistuvat palkansaajajärjestöt …

Lue lisää

Korona lisää sosiaalihuollon asiakkaiden avun tarvetta – kuntien on tarkistettava varautumissuunnitelmansa 

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään tänään 17.3.2020 koronan varjossa. Päivän tarkoituksena on ollut tuoda tempauksin, juhlallisuuksin ja keskustelunavauksin näkyviin tärkeää yhteiskunnallista työtä tekevät sosiaalialan ammattilaiset. He ovat merkittävä ryhmä, joiden työ edistää yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä sekä lisää hyvinvointia ja osallisuutta.   – Nyt globaalin koronakriisin keskellä haluamme kiittää jäseniämme ja kaikkia alan ammattilaisia heidän tekemästään tärkeästä työstä.  Monet ihmiset kokevat …

Lue lisää

JUKO: Vastuullisuusnäkökulma päällimmäisenä kuntaneuvotteluissa, JUKO jakoi palkkaohjelmatavoitteensa

Kuntaneuvotteluissa olivat tänään esillä koronavirustilanne, palkkaohjelma sekä pääsopimuksen uudistaminen. Kunta-alan sopimusneuvottelut jatkuivat pääryhmässä tänään. Esillä oli ajankohtainen koronavirustilanne. – Vastuullisuusnäkökulma on nyt kaikessa päällimmäisenä. Keskustelimme koronan vaikutuksista ja varautumisesta erilaisiin neuvottelu- ja sopimusvaihtoehtoihin, myös force majeure -tilanteeseen.  Viranomaisten ohjeistuksesta pidetään tiukasti kiinni myös neuvottelujen osalta, kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren. JUKO jakoi palkkaohjelmatavoitteensa, tässä vaiheessa …

Lue lisää

Mitä pienempää tai heikompaa auttaa, sitä vähemmän siitä maksetaan 

– Kunta-alalla miesvaltaisen teknisen sektorin säännöllisen työajan palkat ammattikorkeakoulutasolla ovat lähes 900 euroa parempia kuin naisvaltaisella sosiaalialalla, totesi  Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön puheenjohtaja Tero Ristimäki puheessaan Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella.   Tilastokeskuksen mukaan kunnissa työskentelevien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien säännöllisen työajan ansion keskiarvo on noin 2700 euroa ja varhaiskasvatuksen opettajien 2650 euroa. Samantasoisen koulutuksen suorittaneilla insinööreillä vastaava luku on noin 3640 euroa.      – Miksi ihmisten auttamisesta maksetaan lähes …

Lue lisää

Hyvä käytäntö -palkinto nuorten väkivaltaisuutta vähentävälle toimintamallille

Lastensuojelulaitoksen nuorten turvallisuutta lisäävä ja konfliktitilanteita vähentävä toimintamalli on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon, joka jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 10.3. Tampereella. Palkitun Turvallisuutta yhdessä toimien -käytännön on kehittänyt lastensuojelupalveluita tarjoava Perhekuntoutuskeskus Lauste, joka toimii Turussa ja Uudessakaupungissa. Toimintamalli on suunnattu sijaishuollossa oleville väkivaltaisille nuorille, joille opetetaan itsesäätelyä ja taitoja vuorovaikutustilanteissa toimimiseen. Tavoitteena on vähentää konflikteja ja …

Lue lisää

Talentia ja muut työntekijäjärjestöt marssivat ulos yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluista

Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvotteluita oli tarkoitus jatkaa tänään 9.3. Neuvottelut kuitenkin keskeytyivät heti alkuunsa, kun Talentia ja muut työntekijäjärjestöt marssivat ulos kokouksesta työnantajaliittoon kohdistuvan luottamuspulan vuoksi. ‒ Tässä kohtaa ei ollut muuta mahdollisuutta, sillä työnantajapuoli ei suostu edes neuvottelemaan palkkausjärjestelmän uudistamisesta, vaikka siitä sovittiin jo viime neuvotteluissa kaksi vuotta sitten. Me haluamme pitää sovitusta kiinni …

Lue lisää

Ikääntyneiden palvelut ovat sosiaalihuoltoa, ja sen on näyttävä myös henkilöstön osaamisessa  

Vanhuus ei ole sairaus, eikä vanhuutta tarvitse hoitaa. Ikääntyneen väestön palveluissa tulee erityisesti huomioida iäkkäiden henkilöiden sosiaalinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus, summaa Talentia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaalipalveluista annetun lain muutosesityksestä.   –  Talentia pitää hyvänä, että lakiesitys painottaa iäkkäiden henkilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lakiesityksessä näkyvät juuri ne asiat, joista olemme pitäneet meteliä. Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen ja palvelut ovat …

Lue lisää