Talentia tukee jäseniään Kymsoten yt-neuvottelujen alkaessa

Kymsoten koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talentia on tänään 28.5.-19 lähettänyt työnantajalle kirjeen, jossa painotetaan osaavan sosiaalihuollon johtamisen merkitystä palvelujen laadun, asiakasturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki toteaa kirjeessä, että sosiaalihuollon johtajan on oltava laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Johtamisella on suuri merkitys sen suhteen, kuinka sosiaalipalveluilla voidaan vaikuttaa heikossa asemassa olevan asiakkaan …

Lue lisää